Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Přeskočit navigaci

Azure pro vývojáře na platformě .NET

Nemáte účet? Vyzkoušejte ho!

Všichni uživatelé můžou zdarma hostovat 10 webů ASP.NET. Můžete si tak nechat svoje weby i potom, co vám skončí bezplatná zkušební verze.

Vytvořit účet zdarma

Předplatitelé Visual Studia získají každý měsíc kredity v hodnotě až $150, které můžou utratit za prostředky Azure.

Aktivovat výhody MSDN

Zatím Azure neznáte? Začněte

Vytvoření první aplikace Azure

Vydá za tisíc slov

Seriál videí Azure Friday (Pátky s Azure)

Novinky v sadě Windows Azure SDK for .NET 2.6

Správa WebJobů z Průzkumníka serveru a vzdálené ladění WebJobů v Azure

Funkce WebJobs umožňuje spustit jakýkoliv program nebo skript na virtuálních počítačích spravovaných na webech Azure. WebJoby teď v Průzkumníkovi serveru ve Visual Studiu reprezentují uzly. Z uzlu WebJobs se můžete přímo propojit s Řídicím panelem, kde můžete vidět, jak vaše WebJoby běží, můžete spouštět a zastavovat nepřetržité provádění úloh a spouštět úlohy na vyžádání nebo podle plánu. Vzdálené ladění nepřetržitých WebJobů.

Přidejte mobilní služby ke svým univerzálním aplikacím Windows

Připojte svoje aplikace k mobilním službám a získejte rychlou službu s integrovanou podporou dat, ověřením uživatelů a nabízenými oznámeními.

Přidejte mobilní služby ke svým univerzálním aplikacím Windows

Připojte svoje aplikace k mobilním službám a získejte rychlou službu s integrovanou podporou dat, ověřením uživatelů a nabízenými oznámeními.

Další podrobnosti o nových a aktualizovaných funkcích najdete v těchto materiálech:

Ještě lepší Azure s Visual Studiem 2013 Update 3

Instalací aktualizace Visual Studio 2013 Update 3 získáte tyto další funkce Azure:

Zřízení mobilních služeb při tvorbě projektu

Když vytváříte projekt webového rozhraní API, můžete spolu s ním vytvořit taky mobilní službu, která vám umožní rychle publikovat vyvíjený a testovaný projekt. Pokud chcete zřídit novou mobilní službu, zaškrtněte políčko Hostovat v cloudu v dialogu Nový projekt ASP.NET.

Průvodce nabízených oznámení pro Mobilní služby .NET

Průvodce nabízených oznámení usnadňuje klientům Windows Store nebo Windows Phone registraci nabízených oznámení a poskytuje vám ukázkovou backendovou logiku pro zasílání nabízených oznámení. Průvodce spustíte z aplikace Mobilní služby tak, že vyberete projekt v Průzkumníkovi řešení, kliknete pravým tlačítkem myši a vyberete příkaz Přidat > Nabízená oznámení.

Nové nástroje v Centrech oznámení

Centra oznámení už umožňují posílat na vaše zařízení testovací oznámení. Visual Studio Update 3 obsahuje další nástroje, které vám umožní zobrazit registraci zařízení, upravit značky a odstranit registrace. K nástrojům Center oznámení se dostanete tak, že v Průzkumníkovi serveru najdete uzel Centra oznámení, kliknete pravým tlačítkem myši a vyberete Diagnostika.

Další nástroje a knihovny pro vývojáře na platformě .NET

Rutiny PowerShellu pro Azure

Správu a využití služeb automatizujete pomocí skriptů PowerShell. Nejnovější verze zahrnují neinteraktivní přihlášení pro firemní účty Microsoft a nové rutiny pro souborovou službu Azure, Správce prostředků Azure a HDInsight.

Další informace

Sada Azure Service Management SDK for .NET

Vytváření, nasazení a zničení prostředků Azure můžete spravovat v novém rozhraní .NET API.

Další informace

Balíčky NuGet pro Azure .NET

Stáhněte si knihovny .NET pro Sběrnici, Úložiště, Ukládání do mezipaměti, Mediální služby a další služby.

Další informace

Rozhraní příkazového řádku Azure (X-Plat CLI)

Správu služeb a běžné úkoly zvládnete z odlehčeného nástroje příkazového řádku pro více platforem. Nejnovější verzi zahrnují podporu ověřování Azure Active Directory pro všechny příkazy, nové značky Správce prostředků Azure a zabezpečené úložiště tokenů v systémech Windows a Mac.

Další informace

Nástroje PowerShellu pro Visual Studio

Nástroje prostředí PowerShell pro Visual Studio přinášejí nativní jazykovou podporu PowerShellu přímo do integrovaného vývojového prostředí. Kromě základních funkcí pro úpravy (zvýraznění syntaxe a IntelliSense) nabízejí taky pokročilejší funkce, jako je ladění, podpora projektů, konzola příkazového řádku a adaptér testování jednotek.

Další informace