Přeskočit navigaci

Azure SDK 2.6 pro vývojáře na platformě .NET

Nemáte účet? Vyzkoušejte ho!

Všichni uživatelé můžou zdarma hostovat 10 webů ASP.NET. Můžete si tak nechat svoje weby i potom, co vám skončí bezplatná zkušební verze.

Předplatitelé Visual Studia získají každý měsíc kredity v hodnotě až $150, které můžou utratit za prostředky Azure.

Aktivovat výhody MSDN

Zatím Azure neznáte? Začněte

Vytvoření první aplikace Azure

Seriál videí Azure Friday (Pátky s Azure)

Novinky v sadě Windows Azure SDK for .NET 2.6

Správa WebJobs z Průzkumníka serveru a vzdálené ladění WebJobs v Azure

Funkce WebJobs umožňuje spustit jakýkoliv program nebo skript na virtuálních počítačích spravovaných na Azure Websites. WebJobs teď v Průzkumníkovi serveru ve Visual Studiu reprezentují uzly. Z uzlu WebJobs se můžete přímo propojit s Řídicím panelem, kde můžete vidět, jak vaše WebJoby běží, můžete spouštět a zastavovat nepřetržité provádění úloh a spouštět úlohy na vyžádání nebo podle plánu. Vzdálené ladění nepřetržitých WebJobs.

Přidejte mobilní služby ke svým univerzálním aplikacím Windows

Připojte svoje aplikace k mobilním službám a získejte rychlou službu s integrovanou podporou dat, ověřením uživatelů a nabízenými oznámeními.

Přidejte mobilní služby ke svým univerzálním aplikacím Windows

Připojte svoje aplikace k mobilním službám a získejte rychlou službu s integrovanou podporou dat, ověřením uživatelů a nabízenými oznámeními.

Další podrobnosti o nových a aktualizovaných funkcích najdete v těchto materiálech:

Ještě lepší Azure s Visual Studiem 2013 Update 3

Instalací aktualizace Visual Studio 2013 Update 3 získáte tyto další funkce Azure:

Zřízení Mobile Services při tvorbě projektu

Když vytváříte projekt webového rozhraní API, můžete spolu s ním vytvořit taky mobilní službu, která vám umožní rychle publikovat vyvíjený a testovaný projekt. Pokud chcete zřídit novou mobilní službu, zaškrtněte políčko Hostovat v cloudu v dialogu Nový projekt ASP.NET.

Průvodce nabízených oznámení pro .NET Mobile Services

Průvodce nabízených oznámení usnadňuje klientům Windows Store nebo Windows Phone registraci nabízených oznámení a poskytuje vám ukázkovou backendovou logiku pro zasílání nabízených oznámení. Průvodce spustíte z aplikace Mobile Services tak, že vyberete projekt v Průzkumníkovi řešení, kliknete pravým tlačítkem myši a vyberete příkaz Přidat > Nabízená oznámení.

Nové nástroje v Notification Hubs

Centra oznámení už umožňují posílat na vaše zařízení testovací oznámení. Visual Studio Update 3 obsahuje další nástroje, které vám umožní zobrazit registraci zařízení, upravit značky a odstranit registrace. K nástrojům Center oznámení se dostanete tak, že v Průzkumníkovi serveru najdete uzel Centra oznámení, kliknete pravým tlačítkem myši a vyberete Diagnostika.

Další nástroje a knihovny pro vývojáře na platformě .NET

Rutiny PowerShellu pro Azure

Správu a využití služeb automatizujete pomocí skriptů PowerShell. Nejnovější verze zahrnují neinteraktivní přihlášení pro firemní účty Microsoft a nové rutiny pro souborovou službu Azure, Azure Resource Manager a HDInsight.

Další informace

Sada Azure Service Management SDK for .NET

Vytváření, nasazení a zničení prostředků Azure můžete spravovat v novém rozhraní .NET API.

Další informace

Balíčky NuGet pro Azure .NET

Stáhněte si knihovny .NET pro Service Bus, Storage, Ukládání do mezipaměti, Media Services a další služby.

Další informace

Rozhraní příkazového řádku Azure (X-Plat CLI)

Správu služeb a běžné úkoly zvládnete z odlehčeného nástroje příkazového řádku pro víc platforem. Nejnovější verzi zahrnují podporu ověřování Azure Active Directory pro všechny příkazy, nové značkyAzure Resource Manageru a zabezpečené úložiště tokenů v systémech Windows a Mac.

Další informace

Nástroje PowerShellu pro Visual Studio

Nástroje prostředí PowerShell pro Visual Studio přinášejí nativní jazykovou podporu PowerShellu přímo do integrovaného vývojového prostředí. Kromě základních funkcí pro úpravy (zvýraznění syntaxe a IntelliSense) nabízejí taky pokročilejší funkce, jako je ladění, podpora projektů, konzola příkazového řádku a adaptér testování jednotek.

Další informace