Přeskočit navigaci

Děkujeme, že jste si stáhli sadu Azure SDK pro Mac.

Na této stránce najdete prostředky, které vám pomůžou v začátcích se sadou Azure SDK pro node.js, PHP a Python.

Node.js

Začínáme s aplikacemi node.js na Azure:

  1. Nainstalujte node.js pomocí instalačního programu Macintosh node.js.
  2. Pomocí instalačního programu nástroje git pro Mac OS X si na Mac nainstalujte git.
  3. První aplikaci Azure vytvoříte podle postupu uvedeného v kurzu Vytvoření a nasazení aplikace Node.js na web Azure.
  4. Další informace o Azure najdete v centru pro vývojáře node.js.

PHP

Začínáme s aplikacemi PHP na Azure:

  1. Podle pokynů v tématu Stažení sady Azure SDK pro PHP nainstalujte klientské knihovny PHP pro Azure a další užitečné nástroje.
  2. První aplikaci Azure vytvoříte podle postupu uvedeného v kurzu Vytvoření webu PHP-MySQL Azure a nasazení pomocí nástroje Git.
  3. Další informace o Azure najdete v centru pro vývojáře PHP.

Python

Začínáme s aplikacemi Python na Azure:

  1. Podle pokynů v tématu Instalace Pythonu a sady SDK nainstalujte na Mac zásobník Python.
  2. První aplikaci Azure vytvoříte podle postupu uvedeného v kurzu Aplikace Hello World pro Python Django.
  3. Další informace o Azure najdete v centru pro vývojáře Python.