Přeskočit navigaci

Sada Azure SDK for .NET

Poznámka: Než si stáhnete soubory SDK, projděte si instalační postup, abyste měli jasnou představu o procesu a závislostech, které instalace sady SDK obnáší. U sady SDK 1.7 a novějších verzí použijte instalační postup, který uvádějí odkazy Ruční instalace níže. U sad SDK 1.6 a dřívějších verzí postupujte podle pokynů k instalaci uvedených dál na této stránce.

Březen 2017 (verze 3.0)

listopad 2016 (verze 2.9.6)

Srpen 2016 (verze 2.9.5)

Květen 2016 (verze 2.9.1)

Leden 2016 (verze 2.8.2)

Srpen 2015 (verze 2.7.1) - Vyřazuje se 3. dubna 2017.

Duben 2015 (verze 2.6) - Vyřazuje se 3. dubna 2017.

Březen 2015 (verze 2.5.1) - Vyřazuje se 3. dubna 2017.

srpen 2014 (verze 2.4) - Vyřazuje se 3. dubna 2017.

Duben 2014 (verze 2.3) - Vyřazuje se 3. dubna 2017.

Říjen 2013 (verze 2.2) - Vyřazuje se 3. dubna 2017.

červenec 2013 (verze 2.1) – vyřazeno

duben 2013 (verze 2.0) – vyřazeno

únor 2013 (verze 1.8.1) verze 1.8 s ASP.NET and Web Tools 2012.2 – vyřazeno

říjen 2012 (verze 1.8) – vyřazeno

srpen 2012 (verze 1.7 SP1) – vyřazeno

červen 2012 (verze 1.7) – vyřazeno

listopad 2011 (verze 1.6) – vyřazeno

březen/srpen 2011 (verze 1.4) – vyřazeno

listopad 2010 (verze 1.3) – vyřazeno

červen 2010 (verze 1.2) – vyřazeno

listopad 2009 (verze 1.0) – vyřazeno

Postup instalace

Poznámka: U sady SDK 1.7 a novějších verzí použijte instalační postup, který uvádějí odkazy Ruční instalace výše. U sady SDK 1.6 a dřívějších verzí postupujte podle pokynů dole.

 1. Nainstalujte Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (není vyžadované pro Windows 7 a Windows Server 2008 R2).
 2. Nainstalujte Microsoft Visual Studio 2010 Professional nebo novější NEBO nainstalujte Microsoft Visual Web Developer 2010 Express.
 3. Instalace SQL Serveru 2008 Express Edition: Nainstalujte jako součást Visual Studia NEBO si ho stáhněte a nainstalujte.
 4. Povolte IIS7 s ASP.NET a aktivaci služby WCF pomocí protokolu HTTP, statický obsah, konzolu pro správu služby IIS a případně CGI.
  • Windows 7
   1. V nabídce Start vyberte Ovládací panely | Programy | Programy a funkce.
   2. Kliknutím zapněte nebo vypněte funkce Windows.
   3. V části Microsoft .NET Framework 3.5 vyberte Aktivace služby Windows Communication Foundation pomocí protokolu HTTP.
   4. V části Internetová informační služba rozbalte Webové služby, pak Funkce pro vývoj aplikací a vyberte ASP.NET a CGI.
   5. V části Internetová informační služba rozbalte Webové služby, pak Společné funkce protokolu HTTP a vyberte Statický obsah.
   6. V části Internetová informační služba rozbalte Nástroje webové správy a vyberte Konzola pro správu služby IIS.
   7. Nainstalujte vybrané funkce.
  • Windows Server 2008
   1. V nabídce Start vyberte Programy | Nástroje pro správu | Správce serveru.
   2. Ve Správci serveru v části Souhrn funkcí vyberte Přidat funkce.
   3. V dialogu Přidat funkce vyberte v části Funkce .NET Framework 3.0 možnost .NET Framework 3.0. V části Aktivace služby WCF vyberte Aktivace protokolem HTTP. Kliknutím na tlačítko Další spusťte instalaci.
   4. Ve Správci serveru v části Souhrn rolí ověřte, že je v seznamu dostupných rolí zobrazená role Webový server (IIS). Pokud není, klikněte na Přidat role a nainstalujte Internetovou informační službu.
   5. Ve Správci serveru v části Souhrn rolí klikněte na Webový server (IIS).
   6. V okně pro správu webového serveru (IIS) klikněte na Přidat služby rolí.
   7. V dialogu Přidat služby rolí rozbalte Webový server, Vývoj aplikací a vyberte ASP.NET a CGI.
   8. V dialogu Přidat služby rolí rozbalte Webový server, potom Společné funkce protokolu HTTP, vyberte Statický obsah a klikněte na tlačítko Další a spusťte tak instalaci.
 5. Nainstalujte IIS URL Rewrite Module.
 6. Nainstalujte nástroje Azure pro Microsoft Visual Studio – VsCloudService.exe.(obsahuje sadu SDK). Můžete ale taky nainstalovat jenom sadu Azure SDK – WindowsAzureSDK-x86.exe|WindowsAzureSDK-x64.exe.
 7. Instalace hotfixu: Povolení Azure IntelliTrace v 32bitovém operačním systému (nevyžaduje se pro operační systém x64).
 8. Instalace hotfixu: Vylepšení nativního ladění (nevyžaduje se pro Visual Studio 2010).
 9. Instalace hotfixu: Podpora FastCGI ve vývojových prostředcích infrastruktury (nevyžaduje se pro Windows 7 nebo Windows Server 2008 SP2 nebo Windows Vista SP2 nebo novější).
 10. Instalace hotfixu: Oprava metadat WCF při hostování za nástrojem vyrovnávaní zatížení (role .NET 3.5).
  1. Nainstalujte hotfix.
  2. Hotfix povolíte tak, že do konfiguračního souboru přidáte useRequestHeaderForMetadataAddress.

Podpora a vyřazení sady SDK

Další informace o odebraných sadách SDK najdete v Informace o podpoře a vyřazení sady Azure SDK for .NET.