Přeskočit navigaci

Site Recovery

Pomocí služby Site Recovery můžete zajistit a automatizovat ochranu místních úloh běžících na virtuálních počítačích Hyper-V, virtuálních počítačích VMware a fyzických serverech pomocí Azure nebo sekundárního datacentra. Tato výuková mapa vám pomůže pochopit fungování služby Site Recovery a nasadit ji.

Začněte tady