Přeskočit navigaci

Postupy výuky

Pomocí těchto postupů výuky se seznámíte s dokumentací k našim službám, takže budete moct začít v Azure vytvářet výkonné cloudové aplikace.

App Service Web Apps

App Service Web Apps je plně spravovaná platforma, která vám umožňuje vytvářet, nasazovat a škálovat webové aplikace podnikové úrovně. Tento postup výuky vám pomůže zjistit, jak snadno se používají Web Apps – abyste se mohli soustředit na kód aplikace, zatímco se Azure bude starat o infrastrukturu, která vám umožní aplikace škálovat a bezpečně provozovat.

Get started

Azure Automation

Microsoft Azure Automation nabízí uživatelům možnost automatizovat ruční, dlouhotrvající a často opakované úkoly náchylné k chybám, které se často dělají v cloudovém a firemním prostředí. Tento postup výuky vám pomůže začít s konfigurací automatizovaného prostředí a najít stávající řešení před tím, než začnete vytvářet vlastní runbooky.

Get started

Batch

Azure Batch vám pomáhá účinně v cloudu spouštět rozsáhlé paralelní aplikace a aplikace HPC. Je to platformová služba, která zajišťuje plánování úloh a automatické škálování spravovaných sad virtuálních počítačů pro spouštění úloh. Díky službě Batch můžete nakonfigurovat úlohy tak, aby se spouštěly v Azure na vyžádání nebo podle plánu, a vy jste si nemuseli dělat starosti ohledně složitosti konfigurace a správy clusteru HPC, virtuálních počítačů nebo plánovače úloh.

Get started

Centra událostí

Centra událostí je vysoce škálovatelná služba zpracování příjmu pro publikování a odběr schopná zpracovávat miliony událostí za sekundu. Tento postup výuky vám pomůže začít používat Centra událostí ke zpracování a analýze obrovských objemů dat generovaných připojenými zařízeními a aplikacemi.

Get started

Cloud Services

Cloud Services je platforma jako služba (PaaS) Azure podporující aplikace, které jsou škálovatelné, spolehlivé a mají levný provoz, a zároveň vám dává kontrolu nad virtuálními počítači. Tento postup výuky vám pomůže určit, jestli jsou Cloud Services tím pravým řešením pro vaši aplikaci, a pak vám pomůže je začít využívat.

Get started

Cortana Analytics Process (CAP)

Cortana Analytics Process (CAP) je systematická datová vědecká metoda určující posloupnost kroků, které využívají produkty sady Cortana Analytics a nástroje Azure k vytvoření prediktivních modelů pro použití v inteligentních aplikacích. Kroky procesu CAP poskytují návod jak definovat problém, prozkoumat a analyzovat související data, vytvořit a vyhodnotit prediktivní modely a nasadit tyto modely v inteligentních aplikacích. Tento proces je iterativní: pochopení dat a jejich funkcí se vyvíjí s vylepšeními modelování a často vyžadují přepracování dřív dokončených kroků v posloupnosti.

Get started

Dokumentace k App Service Mobile Apps

Služba Mobile Apps využívá funkce Azure App Service pro přihlašování, nabízená oznámení a datovou synchronizaci ve vaší mobilní aplikaci. Připojte svou aplikaci k podnikovým systémům nebo místním materiálům. Škálujte svou aplikaci až pro miliony zákazníků v několika zeměpisných oblastech. Kliknutím na téma v diagramu níže si můžete zobrazit další informace o Mobile Apps, seznámit se s pokročilými scénáři nebo se do toho rovnou pustit.

Get started

Katalog dat

Azure Data Catalog je plně spravovaná služba, která slouží jako systém registrace a systém zjišťování pro podnikové zdroje dat. Umožňuje uživatelům (od analytiků a odborníků na data po vývojáře) registrovat, zjišťovat a orientovat se ve zdrojích dat a používat je. Na základě poznámek a metadat získaných formou crowdsourcingu můžete zachycovat interní znalosti o vaší organizaci. Budete si moct posvítit na skrytá data a lépe zhodnotit firemní zdroje dat.

Get started

Learn Hadoop on HDInsight (Windows)

In HDInsight, you can work with big data in the cloud by using Hadoop, HBase, Apache Storm, and customized clusters. This learning path will help you learn Hadoop and its components so you can start to manage, analyze, and report on big data with high reliability and availability in HDInsight.

Get started

Learning path for StorSimple

StorSimple and Microsoft Azure offer a unique and integrated primary storage archival, and disaster recovery solution with Azure as the extension of on-premises storage. Use this learning path to deploy and manage your StorSimple.

Get started

Media Services – streamování na vyžádání

Microsoft Azure Media Services je rozšiřitelná cloudová platforma, která umožňuje vývojářům vytvářet škálovatelné aplikace pro správu a poskytování multimédií. Služba Media Services je založená na rozhraních REST API, která vám umožní bezpečně nahrávat, ukládat, kódovat a balit audiovizuální obsah pro streamování na vyžádání a živé streamování do různých klientů (například televize, počítače a mobilní zařízení). Media Services navíc nabízí funkce (například indexování multimédií ke zlepšení zjišťování, přehrávače napříč platformami ke zjednodušení distribuce a funkce cloudového videorekordéru) pro snadný přechod od živého obsahu k programování na vyžádání a velkému ekosystému partnerů z řad třetích stran s přidanou hodnotu.

Get started

Media Services – živé streamování

Microsoft Azure Media Services je rozšiřitelná cloudová platforma, která umožňuje vývojářům vytvářet škálovatelné aplikace pro správu a poskytování multimédií. Služba Media Services je založená na rozhraních REST API, která vám umožní bezpečně nahrávat, ukládat, kódovat a balit audiovizuální obsah pro streamování na vyžádání a živé streamování do různých klientů (například televize, počítače a mobilní zařízení). Media Services navíc nabízí funkce (například indexování multimédií ke zlepšení zjišťování, přehrávače napříč platformami ke zjednodušení distribuce a funkce cloudového videorekordéru) pro snadný přechod od živého obsahu k programování na vyžádání a velkému ekosystému partnerů z řad třetích stran s přidanou hodnotu.

Get started

Postup výuky pro Centrum IoT

IoT Hub je služba Microsoft Azure, která umožňuje příjem škálovaných telemetrických dat ze zařízení IoT a správu těchto zařízení.

Get started

Postup výuky pro sadu Azure IoT Suite a předkonfigurovaná řešení

Předkonfigurovaná řešení Azure IoT jsou počáteční body pro vaše vlastní implementace IoT. Mezi scénáře, na které se vztahují předkonfigurovaná řešení, patří vzdálené monitorování a prediktivní údržba.

Get started

Použití vědeckého zpracování týmových dat pomocí Azure Machine Learningu

Vědecké zpracování týmových dat (TDSP) nabízí systematický přístup k vytváření inteligentních aplikací, který umožňuje týmům odborníků na data efektivně spolupracovat v rámci celého životního cyklu aktivit potřebných k tomu, aby se na základě těchto aplikací vytvořily finální produkty.

Get started

Přehled Azure Data Factory

Data Factory je cloudová integrační služba, která organizuje a automatizuje pohyb a transformaci dat. Na této stránce najdete přehled efektivního postupu výuky k obsahu Data Factory.

Get started

Redis Cache

Služba Azure Redis Cache je založena na oblíbené open source mezipaměti Redis. Poskytuje přístup k zabezpečené vyhrazené mezipaměti Redis spravované Microsoftem a dostupné z libovolné aplikace v Azure. Azure Redis Cache poskytuje vysokou propustnost a stálou nízkou latenci při přístupu k datům zajišťující rychlost a škálovatelnost aplikací Azure.

Get started

Service Bus

Service Bus je obecný cloudový systém posílání zpráv pro propojení téměř čehokoliv – aplikací, služeb a zařízení – bez ohledu na to, kde se nachází. Tento postup výuky vám pomůže pochopit, jak připojit aplikace, které běží na Azure, místně nebo v obou typech prostředí.

Get started

Service Fabric

Service Fabric umožňuje vytvářet a provozovat trvale dostupné a vysoce škálovatelné služby s technologií, na které běží i cloud Microsoftu.  Tento výukový postup vám pomůže začít s vývojem škálovatelných a spolehlivých aplikací se snadnou správou, které jsou určené pro cloud.

Get started

Site Recovery

Pomocí služby Site Recovery můžete zajistit a automatizovat ochranu místních úloh běžících na virtuálních počítačích Hyper-V, virtuálních počítačích VMware a fyzických serverech pomocí Azure nebo sekundárního datacentra. Tato výuková mapa vám pomůže pochopit fungování služby Site Recovery a nasadit ji.

Get started

Správa API

Správa API poskytuje klíčové kompetence k zajištění úspěšného programu API prostřednictvím zapojení vývojářů, obchodních přehledů, analytiky, zabezpečení a ochrany. Tento postup výuky vám pomůže začít používat službu Správa API k publikování rozhraní API pro externí, partnerské a interní vývojáře, aby mohli na maximum využívat potenciál svých dat a služeb.

Get started

Stream Analytics Learning Path

Learn how you can rapidly develop and deploy low-cost analytics solutions with Azure Stream Analytics service in the cloud. Uncover real-time insights from devices, sensors, infrastructure, and applications.

Get started

Virtual Machines

Služba Virtual Machines vám dává velkou kontrolu nad virtuálními počítači, na kterých vaše malé nebo vícevrstvé aplikace běží – je to, jako byste měli virtuální počítač jako další rack ve svém datacentru. Tento postup výuky vám pomůže pochopit, jak vytvořit a spravovat virtuální počítače pomocí portálu Azure, PowerShellu, Azure CLI a šablon Správce prostředků.

Get started

Zálohování Azure

Službu Azure Backup můžete využít k ochraně svých dat a zálohování do cloudu Microsoftu. Těmito daty může být cokoli – od jednoho souboru nebo složky až po datové centrum. Azure Backup se dá použít ve spojení s klientskými operačními systémy Windows, Windows Serverem, System Center Data Protection Managerem, Microsoft SharePointem, Microsoft Exchangem, Microsoft SQL Serverem, virtuálními počítači s Hyper-V a taky s virtuálními počítači Azure IaaS spuštěnými ve Windows nebo Linuxu.

Get started