Azure Ruby Data Services

Azure Storage

Průvodce funkcemi: Ukládání nestrukturovaných dat pomocí blobů

Bloby představují nejjednodušší způsob, jak ukládat velké objemy nestrukturovaných textových nebo binárních dat, jako jsou videa, zvuková data nebo obrázky. Služba blobů je spravovaná služba s certifikací ISO 27001, která se dá automaticky škálovat na uložení až 100 TB dat. Prostřednictvím rozhraní REST a klientských rozhraní API je dostupná prakticky odkudkoliv.

Průvodce funkcemi: Ukládání dvojic klíč/hodnota pomocí Tabulek

Tabulky umožňují použití technologie NoSQL u aplikací, které vyžadují ukládání velkých objemů nestrukturovaných dat. Služba tabulek je spravovaná služba s certifikací ISO 27001, která se dá automaticky škálovat na uložení až 100 TB dat. Prostřednictvím rozhraní REST a spravovaných rozhraní API je dostupná prakticky odkudkoli.

Postupy: Použití vlastní domény pro úložiště objektů blob

Nakonfigurujte účet úložiště tak, aby na koncový bod služby Blob service mapoval vaši vlastní doménu. Díky tomuto nastavení budou adresy URL vaší aplikace obsahovat název vaší domény.