Přeskočit navigaci

PyTorch v Azure

PyTorch v cloudu připravený pro podnikové prostředí

PyTorch je opensourcový rámec hloubkového učení, který urychluje cestu od výzkumu k produkci. Datoví vědci Microsoftu používají PyTorch jako primární rámec pro vývoj modelů, které umožňují nová prostředí v aplikacích Microsoft 365, Bing, Xbox a dalších. Microsoft je hlavním přispěvatelem ekosystému PyTorch a v poslední době přispěl například nástrojem PyTorch Profiler.

PyTorch v Azure – společně to jde líp

Připraveno pro produkční prostředí

Spolehlivě trénujte a nasazujte modely ve velkém pomocí integrovaného prostředí PyTorch v rámci Azure Machine Learningu. Můžete se přitom spolehnout, že celý stack PyTorchu je plně podporovaný prostřednictvím PyTorchu Enterprise.

Zvýšení výkonu

Výkonný hardware GPU, softwarový akcelerátor na produkční úrovni s využitím modulu runtime ONNX a nejnovější inovativní techniky škálování s využitím DeepSpeedu v Azure vám umožní zkrátit dobu uvedení na trh.

Posílení ekosystému

Bohatý ekosystém nástrojů a funkcí PyTorchu, včetně nástroje PyTorch Profiler, vám umožní zvládnout víc. Společnost Microsoft aktivně přispívá do prostředí PyTorch, aby zlepšila jeho fungování.

PyTorch Enterprise

Microsoft je zakládajícím členem skupiny PyTorch Enterprise Support Group, která vytváří spolehlivé produkční prostředí s podporou na podnikové úrovni, z čehož těží jak zákazníci Azure, tak uživatelé komunity PyTorch. S PyTorchem Enterprise si můžete být jisti, že nejlepším místem pro provoz PyTorchu je Azure.

Přečtěte si dokumentaci

Dlouhodobá podpora

Microsoft bude poskytovat komerční podporu pro veřejnou kódovou bázi PyTorchu. Microsoft poskytuje dlouhodobou podporu pro vybrané verze PyTorchu až na dva roky a podporuje tak stabilní produkční prostředí bez nutnosti častých investic do velkých aktualizací.

Řešení potíží s určením priorit

Zákazníci s plány Microsoft Premier Support a Unified Support mají na PyTorch Enterprise nárok automaticky, a to bez dalších nákladů. Specializovaný tým PyTorchu v Azure bude podle potřeby určovat priority, vyvíjet a dodávat zákazníkům opravy.

Integrace Azure

Nejnovější verze PyTorchu bude součástí služby Azure Machine Learning spolu s dalšími doplňky PyTorchu, včetně modulu runtime ONNX pro zajištění rychlejšího odvozování. Společnost Microsoft bude i nadále investovat do zlepšování odvozování a rychlosti trénování v PyTorchu.

Open source

PyTorch Enterprise přináší výhody nejen zákazníkům Azure, ale také komunitním uživatelům PyTorchu. Vybraný kód vyhovující PyTorchu se přenese zpátky do veřejné distribuce PyTorchu, takže ho mohou s výhodou využívat všichni členové komunity.

Této službě důvěřují společnosti všech velikostí

"Other deep learning frameworks and cloud services are out there, but we think Azure, Azure Machine Learning, and PyTorch are the best choices because they enhance accuracy, efficiency, scalability, and speed of development."

Yuji Fukaya, manažer pro AI, Consulting Group AI Transformation Center, Information Services International-Dentsu
ISID

"The new enterprise-level offering by Microsoft closes an important gap. Serving PyTorch models in production can be a challenge. The direct involvement of Microsoft lets us deploy new versions of PyTorch to Azure with confidence."

Jeremy Jancsary, vedoucí vědecký pracovník, Nuance
Nuance

"Crayon has been using PyTorch on Azure and enjoying the smooth integration. With PyTorch Enterprise, we have more confidence to leverage the most cutting-edge features offered by newer PyTorch versions in our customers' projects."

Tailai Wen, hlavní odborník na datové vědy, Crayon
Crayon

"Running PyTorch on Azure gives us the best platform to build our embodied intelligence. It's easy for our engineers to run the experiments they need, all at once, at petabyte scale."

Pablo Castellanos Garcia, technický viceprezident, Wayve
Wayve

"With Azure AI and PyTorch, we combined focused applications of AI with journalistic processes and financial intelligence, yielding a solution that is unique in the market and valuable for cryptocurrency investors."

Zoiner Tejada, výkonný ředitel společnosti Solliance a technický ředitel společnosti Baseline
Solliance

"We use Azure Machine Learning and PyTorch in our new framework to develop and move AI models into production faster, in a repeatable process that allows data scientists to work both on-premises and in Azure."

Tom Chmielenski, hlavní inženýr MLOps
Bentley

Microsoft je aktivním přispěvatelem ekosystému opensourcových projektů v PyTorchu

PyTorch Profiler

PyTorch Profiler je opensourcový nástroj, který vám pomůže seznámit se se spotřebou hardwarových prostředků, jako je čas a paměť, u různých operací PyTorch ve vašem modelu a vyřešit kritické body výkonu. Díky tomu se váš model spouští rychleji a levněji s nižšími režijními náklady.

Modul runtime ONNX v PyTorchu

Spolu s tím, jak se modely hlubokého učení zvětšují, se finančním i ekologickým problémem stává zkrácení doby trénování. Modul runtime ONNX urychluje rozsáhlé distribuované trénování transformačních modelů PyTorchu pomocí změny kódu na jednom řádku. V kombinaci s DeepSpeedem můžete rychlost tréninku pro PyTorch dále zvýšit.

PyTorch ve Windows

Microsoft spravuje buildy PyTorchu pro Windows. Díky tomu se váš tým může spolehnout na dobře otestované a stabilní buildy, jednoduchou a bezproblémovou instalaci, rychlá zprovoznění a kurzy a také na vysoký výkon a podporu pro pokročilejší funkce, jako je například distribuované trénování GPU.

Modul runtime ONNX: Modul runtime pro akcelerované odvozování a trénování modelů PyTorch s podporou systémů Windows, Mac, Linux, Android a iOS a optimalizací pro širokou škálu hardwarových akcelerátorů.

DeepSpeed: Knihovna algoritmů pro trénování rozsáhlých modelů nové generace, včetně špičkových algoritmů pro paralelní trénování modelů a dalších optimalizací pro distribuované trénování.

Hummingbird: Knihovna, která kompiluje tradiční modely, jako je Scikit-learn nebo LightGBM, do tensorových výpočtů v PyTorchu pro zajištění rychlejšího odvozování.

Dvě možnosti využití Azure k vývoji pro PyTorch

Zrychlení pracovních postupů s využitím Azure Machine Learningu

Využijte možnost snadného vytváření, trénování a nasazování modelů PyTorch. Azure Machine Learning se stará o rutinní zpracování kompletních pracovních postupů strojového učení i o úlohy údržby, jako jsou příprava dat a sledování experimentů. Díky tomu zkracuje dobu potřebnou k nasazení do ostrého provozu z týdnů na několik hodin.

Vývoj s využitím prostředí Azure Data Science Virtual Machine

Prostředí Data Science Virtual Machine se dodává s nainstalovaným PyTorchem, potřebnými ovladači GPU a kompletní sadou dalších oblíbených nástrojů pro datové vědy. Zajistíte si okamžitě použitelné a bezproblémové vývojové prostředí s možností spolupráce se všemi konfiguracemi hardwaru Azure včetně GPU.

Podívejte se na oznámení PyTorchu Enterprise v Azure na konferenci Microsoft Build 2021

Seznamte se blíž s novou spoluprací s Facebookem, programem podpory pro PyTorch Enterprise. Microsoft uvádí na trh PyTorch Enterprise na platformě Azure s cílem poskytnout dlouhodobou podporu, řešení potíží s určováním priorit a integraci s řešeními Azure.

Přehrát video

Seznámení se základy PyTorchu

Seznamte se se základy hlubokého učení s využitím PyTorchu na platformě Microsoft Learn. Tento studijní program vhodný i pro začátečníky představuje klíčové koncepty pro vytváření modelů strojového učení v různých oblastech, včetně zpracování řeči, obrazu a přirozeného jazyka.

Zahájení studijního programu

Začínáme s PyTorchem v pořadu AI Show

Seznámíte se se základy PyTorch, včetně toho, jak sestavit a nasadit model a jak se spojit se silnou uživatelskou komunitou.

Seznamte se se základy PyTorchu

Seznamte se s moduly a koncepcemi PyTorchu. V tomto průvodci rychlým zprovozněním se naučíte načítat data, sestavovat hluboká neurální sítě a trénovat a ukládat vaše modely.

Přehrát video

PyTorch, logo PyTorch a všechny související značky jsou ochranné známky společnosti Facebook, Inc.

Zrychlení projektu PyTorch v cloudu s využitím Azure