Azure Python Data Services

Relační data

Průvodce funkcemi: Správa Azure SQL Database v SQL Server Management Studiu

SQL Database a jejich logické servery můžete spravovat v SQL Server Management Studiu. Tento článek obsahuje podrobné informace o vytváření a správě databází, vytváření a správě přihlašovacích jmen a monitorování pomocí Zobrazení dynamické správy.

Nerelační data

Kurz: Vytvoření webové aplikace se službou Python a Flask (MVC) pomocí DocumentDB

V tomto kurzu se dozvíte, jak pomocí služby Azure DocumentDB ukládat data a přistupovat k nim z aplikace Python hostované ve webové aplikaci ve službě Azure App Service.

Azure Storage

Průvodce funkcemi: Blob Service

Bloby představují nejjednodušší způsob, jak ukládat velké objemy nestrukturovaných textových nebo binárních dat, jako jsou videa, zvuková data nebo obrázky. Služba blobů je spravovaná služba s certifikací ISO 27001, která se dá automaticky škálovat na uložení až 100 TB dat. Prostřednictvím rozhraní REST a klientských rozhraní API je dostupná prakticky odkudkoliv.

Průvodce funkcemi: Table Service

Tabulky umožňují použití technologie NoSQL u aplikací, které vyžadují ukládání velkých objemů nestrukturovaných dat. Služba tabulek je spravovaná služba s certifikací ISO 27001, která se dá automaticky škálovat na uložení až 100 TB dat. Prostřednictvím rozhraní REST a spravovaných rozhraní API je dostupná prakticky odkudkoli.

Postupy: Použití vlastní domény pro úložiště objektů blob

Nakonfigurujte účet úložiště tak, aby na koncový bod služby Blob service mapoval vaši vlastní doménu. Díky tomuto nastavení budou adresy URL vaší aplikace obsahovat název vaší domény.