Výpočty

Weby

Kurz: Konfigurace Pythonu na Webech Azure

Naučte se vytvářet a konfigurovat základní aplikaci v Pythonu kompatibilní s rozhraním WSGI (Web Server Gateway Interface) na Webech Azure. Uvidíte, jak se vybírá modul runtime Python, jak se určují požadované knihovny, jak se vytváří soubor web.config, jak se přizpůsobuje nasazení Git, jak se odstraňují potíže s instalací balíčku a další postupy.

Kurz: Django používá Git ze systému Windows, Mac, Linux.

Naučte se, jak vytvořit web napsaný ve webové platformě Django Python a využívat nasazení Git ze systému Windows/Mac/Linux.

Kurz: Bottle používá Git ze systému Windows, Mac, Linux.

Naučte se, jak vytvořit web napsaný ve webové platformě Bottle Python a využívat nasazení Git ze systému Windows/Mac/Linux.

Kurz: Flask používá Git ze systému Windows, Mac, Linux.

Naučte se, jak vytvořit web napsaný ve webové platformě Flask Python a využívat nasazení Git ze systému Windows/Mac/Linux.

Kurz: Django a MySQL s použitím PTVS 2.1

Naučte se používat nástroje Pythonu pro Visual Studio k vytvoření aplikace v Djangu, která ukládá data do instance databáze MySQL a umožňuje nasazení na webu.

Kurz: Django a databáze SQL s použitím PTVS 2.1

Naučte se používat nástroje Pythonu pro Visual Studio k vytvoření aplikace v Djangu, která ukládá data do instance databáze SQL a umožňuje nasazení na webu.

Kurz: Bottle a MongoDB s použitím PTVS 2.1

Naučte se používat nástroje Pythonu pro Visual Studio k vytvoření aplikace v Bottlu, která ukládá data do instance databáze MongoDB a umožňuje nasazení na webu.

Kurz: Bottle a úložiště tabulek Azure s použitím PTVS 2.1

Naučte se používat nástroje Pythonu pro Visual Studio k vytvoření aplikace v Bottlu, která ukládá data do úložiště tabulek Azure a umožňuje nasazení na webu.

Kurz: Flask a MongoDB s použitím PTVS 2.1

Naučte se používat nástroje Pythonu pro Visual Studio k vytvoření aplikace ve Flasku, která ukládá data do instance databáze MongoDB a umožňuje nasazení na webu.

Kurz: Flask a úložiště tabulek Azure s použitím PTVS 2.1

Naučte se používat nástroje Pythonu pro Visual Studio k vytvoření aplikace ve Flasku, která ukládá data do úložiště tabulek Azure a umožňuje nasazení na webu.

Postupy: Konfigurace vlastního názvu domény pro web Azure

Když vytvoříte web, poskytne vám Azure přátelskou subdoménu v doméně azurewebsites.net, aby vaši uživatelé měli přístup k vašemu webu přes URL, jako třeba http://<mysite>.azurewebsites.net. Pokud ovšem nakonfigurujete svůj web pro standardní režim, můžete ho namapovat na svůj vlastní název domény, třeba contoso.com.

Postupy: Konfigurace SSL pro web Azure

Šifrování SSL (Secure Socket Layer) představuje nejčastěji používanou metodu zabezpečení dat posílaných přes internet. V článku o tomto běžném postupu je popsané, jak zadat koncový bod HTTPS pro web a jak nahrát certifikát SSL pro zabezpečení aplikace.

Postupy: Spouštění úloh na pozadí pomocí WebJobs ve Webech Azure

Podívejte se, jak můžete nasadit WebJobs pomocí klasického portálu Microsoft Azure.

Cloudové služby

Kurz: Webové role a role pracovních procesů Pythonu s použitím PTVS 2.1

Základní informace o vytváření cloudových služeb Azure (včetně webových rolí a rolí pracovních procesů) pomocí modulu plug-in Python Tools for Visual Studio

Postupy: Konfigurace vlastního názvu domény pro cloudovou službu nebo účet úložiště Azure

Ve výchozím nastavení se k aplikacím a účtům úložiště Azure přistupuje prostřednictvím přátelských subdomén, třeba http://<myapp>.cloudapp.net a https://<mydata>.blob.core.windows.net. V tomto článku se dozvíte, jak můžete svoji aplikaci a data zpřístupnit ve vlastní doméně, třeba http://<myapp>.com.

Průvodce funkcemi: Správa služeb

Tato příručka vám ukáže, jak programově provést běžné úlohy správy služeb z Pythonu pomocí třídy ServiceManagementService v sadě Windows Azure SDK for Python.

Virtuální počítače

Kurz: Webová aplikace Django Hello World ve virtuálním počítači s Linuxem

Implementujte jednoduchou aplikaci Hello World napsanou ve webové platformě Django Python a nasaďte ji do Azure. Naučíte se základy práce s výpočetním emulátorem Azure a nasadit aplikaci Python do Azure.

Kurz: Webová aplikace Django Hello World ve virtuálním počítači s Windows

Naučte se, jak hostovat web založený na Djangu v Azure pomocí virtuálního počítače s Windows Serverem. Naučíte se nastavit virtuální počítač s Azure pro hostování Djanga a vytvořit novou aplikaci Django z Windows.

Kurz: iPython Notebook v Azure

Projekt IPython poskytuje kolekci nástrojů pro vědecké výpočty, včetně interaktivního webového prostředí nazvaného IPython Notebook. Tento kurz vám ukáže, jak nasadit IPython Notebook v Azure pomocí virtuálních počítačů s Linuxem nebo Windows.

Nástroje

Průvodce funkcemi: Vývoj a nasazení s nástroji příkazového řádku pro Mac a Linux

Nástroje příkazového řádku Azure pro Mac a Linux jsou sadou nástrojů příkazového řádku pro nasazení a správu služeb Azure. Nástroje příkazového řádku se používají k vytvoření a správě webů a virtuálních počítačů v Azure.

Průvodce funkcemi: Vývoj a nasazení s prostředím PowerShell for Azure

PowerShell pro Azure poskytuje prostředí příkazového řádku pro vývoj a nasazení aplikací pro Azure prostřednictvím rutin Windows PowerShellu. V této příručce se dozvíte, jak pomocí rutin Windows PowerShellu vytvářet, testovat, nasazovat a spravovat služby Azure.