Aplikační služby

Zasílání zpráv a integrace

Průvodce funkcemi: Služba fronty

Fronty Azure slouží k ukládání velkého počtu zpráv, ke kterým můžete přistupovat odkudkoliv na světě prostřednictvím ověřených volání přes protokol HTTP nebo HTTPS. Úložiště front se běžně používá k vytváření nevyřízených položek k asynchronnímu zpracování a předávání zpráv z webové role Azure do pracovní role Azure.

Průvodce funkcemi: Fronty sběrnice

Fronty sběrnice představují jednoduchý způsob garantovaného doručení zpráv založený na principu FIFO (First In First Out) a podporují řadu standardních protokolů (REST, AMQP nebo WS*) a rozhraní API k zařazování a vyřazování zpráv ve frontě.

Průvodce funkcemi: Témata/předplatné sběrnice

Témata sběrnice představují model zasílání zpráv, který funguje na principu publikování nebo odběru s podporou komunikace 1:N. Máte taky možnost zaregistrovat pravidla filtrování určitého tématu na základě předplatného. Můžete tak omezit, které zprávy pro určité téma se doručí kterému odběru tématu.

CDN a ukládání do mezipaměti

Průvodce funkcemi: CDN

Síť pro doručování obsahu (CDN) nabízí globální řešení pro doručování širokopásmového obsahu. Principem je ukládání objektů blob a statického obsahu do mezipaměti ve fyzických uzlech po celém světě. V této obecné úloze se řeší, jak povolit CDN a přidat nebo odstranit obsah a přistupovat k němu.

E-mailové a hlasové funkce

Postupy: Služba Twilio pro hlasové hovory a SMS

Pomocí Twilia můžete do aplikací Azure začlenit funkce telefonních hovorů a SMS zpráv. Pomocí rozhraní API Twilia můžete volat a přijímat telefonní hovory, odesílat a přijímat SMS zprávy a umožnit hlasovou komunikaci prostřednictvím existujících připojení k internetu včetně mobilních.

Zpracování obrázků

Průvodce funkcemi: Služba Blitline pro zpracování obrázků

Blitline je cloudová služba pro zpracování obrázků. Tato příručka popisuje, jak službu Blitline zpřístupnit a odesílat do ní úlohy.