Středisko pro vývojáře Node.js

Azure usnadňuje sestavování, nasazování a škálování aplikací v Node.js pomocí nástrojů, které znáte a máte rádi.

Začínáme s Node.js v Azure

Bezplatná zkušební verze: Vytvoření webové aplikace v Node.js pomocí jedné z oblíbených šablon

Spuštění připraveného virtuálního počítače obsahujícího jeden z nejpoužívanějších zásobníků Node.js

Vyzkoušení ukázky z GitHubu: Použití služby Azure Blob Storage z aplikace v Node.JS

Detekce, určení priorit podle dostupnosti zdrojů a diagnostika potíží pomocí Application Insights

Sestavení webové aplikace v Node.jss využitím DocumentDB, plně spravované geograficky replikovatelné databázové služby NoSQL od Microsoftu

Vytváření souborů Dockerfile/docker-compose s využitím editoru Visual Studio Code

Migrace úloh využívajících Docker do Azure s důvěrně známých opensourcových nástrojů

Sada Azure SDK for Node.js

Použití a správa prostředků Azure pomocí Node.js

Získání sady SDK z npm:
npm install azure
Získání zdroje z GitHubu:
git clone https://github.com/Azure/azure-sdk-for-node.git
cd azure-sdk-for-node
npm install

Vývoj a nasazení aplikací v Node.js v Azure

Visual Studio Code

Mac / Linux / Windows: bezplatný opensourcový editor s laděním Node.js, dokončováním kódu a dalšími funkcemi: https://code.visualstudio.com/

Nasazení příkazového řádku

Správa nasazení pomocí rozhraní příkazového řádku Azure z Linuxu, Mac nebo Windows

Nástroje Node.js pro Visual Studio

Windows: bezplatné opensourcové rozšíření, které umožňuje využívat Visual Studio jako výkonné rozhraní Node.js IDE: https://www.visualstudio.com/features/node-js-vs

Doporučené předem nakonfigurované zásobníky Node.js v Azure

Node.js

Instalace virtuálního počítače pro Node.js jedním kliknutím

MEAN

Kompletní vývojové prostředí pro MongoDB a Node.js s využitím Bitnami

Chat živé podpory

Opensourcový chat živé podpory pro váš web

Pojďme si popovídat

Trvalé aplikace pro zasílání zpráv, které jsou spuštěné v Node.js a MongoDB

Mean.io.app

Kompletní vývojové prostředí pro MongoDB a Node.js s využitím Mean.Io

Jelastic Hybrid PaaS

Privátní, veřejná a hybridní platforma pro správu cloudu na klíč

Appcelerator Arrow API Builder

Sebevědomá architektura pro sestavení aplikací v Node.js a jejich nasazení do cloudu

Referenční informace

Úložiště – objekt blob
Úložiště – tabulka
Úložiště – fronta
DocumentDB
Notification Hubs
Fronty Service Bus
Témata Service Bus

Limit

Bezplatný účet

Zaregistrujte se a získejte $200 v kreditech Azure.

Visual Studio

Odběratelé získají ročně služby Azure v hodnotě až $1800.

Nováčci

Zapojte se do programu BizSpark a získejte zadarmo služby Azure