Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Přeskočit navigaci

Středisko pro vývojáře Node.js

Azure makes it easy to build, deploy and scale Node.js apps using the tools you know and love

Začínáme s Node.js v Azure

Free Trial: Create a Node.js Web App using one of the popular templates

Launch a ready to run Virtual Machine containing one of the most used Node.js stacks

Try a sample from Github: Using Azure Blob Storage from a Node.JS app

Detect, triage, and diagnose issues with Application Insights

Build a Node.js web application using DocumentDB, the fully-managed/geo-replicable NoSQL database service from Microsoft

Author Dockerfile/docker-compose files with Visual Studio Code

Migrate Docker-based workloads to Azure, using familiar open source tools

Sada Azure SDK for Node.js

Použití a správa prostředků Azure pomocí Node.js

Získání sady SDK z npm:
npm install azure
Získání zdroje z GitHubu:
git clone https://github.com/Azure/azure-sdk-for-node.git
cd azure-sdk-for-node
npm install

Vývoj a nasazení aplikací v Node.js v Azure

Visual Studio Code

Mac / Linux / Windows: bezplatný opensourcový editor s laděním Node.js, dokončováním kódu a dalšími funkcemi: https://code.visualstudio.com/

Nasazení příkazového řádku

Správa nasazení pomocí rozhraní příkazového řádku Azure z Linuxu, Mac nebo Windows

Nástroje Node.js pro Visual Studio

Windows: bezplatné opensourcové rozšíření, které umožňuje využívat Visual Studio jako výkonné rozhraní Node.js IDE: https://www.visualstudio.com/features/node-js-vs

Doporučené předem nakonfigurované zásobníky Node.js v Azure

Node.js

Instalace virtuálního počítače pro Node.js jedním kliknutím

MEAN

Kompletní vývojové prostředí pro MongoDB a Node.js s využitím Bitnami

Chat živé podpory

Opensourcový chat živé podpory pro váš web

Pojďme si popovídat

Trvalé aplikace pro zasílání zpráv, které jsou spuštěné v Node.js a MongoDB

Mean.io.app

Kompletní vývojové prostředí pro MongoDB a Node.js s využitím Mean.Io

Jelastic Hybrid PaaS

Privátní, veřejná a hybridní platforma pro správu cloudu na klíč

Appcelerator Arrow API Builder

Sebevědomá architektura pro sestavení aplikací v Node.js a jejich nasazení do cloudu

Referenční informace

Úložiště – objekt blob
Úložiště – tabulka
Úložiště – fronta
DocumentDB
Notification Hubs
Fronty Service Bus
Témata Service Bus

Limit

Bezplatný účet

Zaregistrujte se a získejte $200 v kreditech Azure.

Visual Studio

Odběratelé získají ročně služby Azure v hodnotě až $1800.

Nováčci

Zapojte se do programu BizSpark a získejte zadarmo služby Azure