Přeskočit navigaci

Java v Azure

Develop enterprise Java applications in the cloud with your favorite tools and frameworks

Proč Java v Azure?

Develop using tools and frameworks you love

Můžete sestavovat, ladit a nasazovat aplikace v jazyce Java v Azure pomocí oblíbených prostředí IDE, jako je Eclipse, IntelliJ a Visual Studio Code pro Javu. Pro potřeby kontinuální integrace a průběžného doručování využívejte nástroje pro sestavování a automatizaci, jako jsou Maven, Gradle a Jenkins.

Rychlejší dodávání s využitím plně spravovaných služeb

Focus on building business applications, instead of managing your infrastructure. Take advantage of Azure App Service, Azure Spring Cloud, Azure Kubernetes Service (AKS), and Azure Red Hat OpenShift for hardware and software infrastructure management.

Extend your Java applications

Quickly add services and capabilities, including managed MySQL, PostgreSQL, and SQL databases, performance monitoring, and secrets management. Connect your applications with integration services like Azure Service Bus with Java Message Service (JMS) support and Azure API Management.

Take advantage of the Microsoft partner ecosystem

Get best-in-class solutions to bring your existing Java workloads to Azure and extend the functionality of your applications. Access a growing portfolio of Java-focused solutions, from unique managed hosting options with joint development and support to Azure Marketplace images for popular Linux distributions.

Azure Spring Cloud

Spravujte své aplikace Spring Boot pomocí služby Azure Spring Cloud, která vám umožní soustředit se na tvorbu aplikací, které zajišťují chod vaší firmy. Využijte možnost snadného nasazování, provozování a škálování vašich aplikací v plně spravovaném prostředí.

Zobrazit příručky pro rychlý start

Java EE v Azure App Service

Nasaďte podnikové javové aplikace v plně spravované službě s platformou Red Hat JBoss Enterprise Application Platform (EAP) v Azure App Service. Zajistěte si plně spravované prostředí App Service se společnou podporou společností Microsoft a Red Hat.

Zobrazit příručky pro rychlý start

Java EE v Azure Kubernetes Service (AKS)

Provozujte aplikace v Javě EE s Oracle WebLogic Serverem v AKS s využitím řešení prověřených Microsoftem a Oraclem. Pokyny, ukázky a osvědčené postupy vám pomohou snadno vytvářet nasazení připravená pro produkční prostředí.

Přečtěte si dokumentaci

Sestavujte a nasazujte javové aplikace v cloudu s využitím známých služeb

POMOC PŘI MIGRACI

Pomocník s migrací služby Azure App Service

Migrujte aplikace Java běžící na Tomcatu do Azure s využitím Pomocníka s migrací služby App Service.

MODERNIZACE ZALOŽENÁ NA KONTEJNERECH

Azure Migrate: Kontejnerizace aplikací

Optimalizujte výpočetní prostředky pomocí kontejnerů. Začněte s využitím automatizovaných nástrojů, které kontejnerizují webové aplikace v Javě a přesouvají je do služby Azure Kubernetes (AKS).

SPRAVOVANÝ POSTGRESQL, MYSQL A SQL SERVER

Databázové služby Azure

Nastavte vaši oblíbenou relační databázi v cloudu s využitím spolehlivých, škálovatelných a plně spravovaných služeb pro PostgreSQL, MySQL a SQL Server.

AI A KOGNITIVNÍ SLUŽBY

Azure Cognitive Services

Využijte služby AI a kognitivní rozhraní API k sestavování inteligentních aplikací. Se službami Azure Cognitive Services mají všichni vývojáři k dispozici umělou inteligenci, a to i bez zkušeností se strojovým učením.

SLUŽBY IDENTIT A ZABEZPEČENÍ

Azure Active Directory (Azure AD)

Doplňte do vaší aplikace ověřování s využitím Azure AD a ukládejte kryptografické klíče a další tajné kódy ve službě Azure Key Vault.

MONITOROVACÍ SLUŽBY

Azure Monitor

Pomocí Azure Monitoru můžete shromažďovat a analyzovat telemetrická data z vašich prostředí Azure a místních prostředí a reagovat na ně. Tím zajistíte maximální výkon a dostupnost svých aplikací.

Customer Tech Talks se společností Kroger

Společnost Kroger migrovala svou místní javovou aplikaci do Azure s cílem škálovat procesy správy zásob. Seznamte se s tím, jak naplánovala a provedla tuto migraci a jak Java na platformě Azure podporuje skvělá zákaznická prostředí.

Supercharge your Spring Boot apps

Watch this demo to see how to deploy apps to Azure Spring Cloud and take advantage of features like autoscaling, monitoring, and end-to-end automation.

Akcelerace podnikových javových úloh na platformě Azure

Migrujte klíčové aplikace v Javě EE do Azure pomocí aplikačních serverů, jako jsou WebLogic, WebSphere a JBoss EAP. Přečtěte si o jedinečné podpoře podnikových javových aplikací v Azure a o tom, co se chystá.

Společnosti, které provozují svoje javové aplikace v Azure

Adobe provozuje rozsáhlé portfolio opensourcových aplikací na platformě Azure

"Because we wrote Experience Manager in Java and not .NET, we were initially worried about deploying in Azure. However, the product works well in Azure."

Brandon Pulsipher, viceprezident pro technické operace a spravované služby
Adobe

Společnost AIA Singapur zvyšuje výkon a snižuje náklady přesunem klíčových javových aplikací do Azure

"Azure frees the team from the day-to-day heavy operational work to focus on creating core business value."

Nedved Yang, ředitel pro digitální technologie
AIA

Daimler využívá cloud k urychlení inovací

"We've brought Java, Tomcat, Docker containers, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux, and many other open-source tools into DevTest Labs, and they all work great."

Peter Rothlaender, manažer cloudových řešení
Daimler

Rychlá cesta k digitalizaci: J.B. Hunt vytváří cloudovou službu pro správu nákladu pro speditéry a přepravce

"It was super easy to build up Kubernetes clusters in Azure Container Service. And tying things together with Java/Jenkins and Team Foundation Server was straightforward and quick."

Daniel Trimble, hlavní softwarový inženýr
J.B. Hunt

Společnost Maersk využívá cloud k urychlení vývoje kontejnerizovaných řešení na platformě Kubernetes

"Using Kubernetes on Azure satisfies our objectives for efficient software development. It aligns well with our digital plans and our choice of open-source solutions."

Rasmus Hald, vedoucí pro cloudovou architekturu
Maersk

Swiss Re urychluje modernizaci aplikací v Javě pomocí Azure Spring Cloudu

"We chose Azure Spring Cloud to concentrate on writing apps and running them with minimum overhead."

Jonathan Jones, vedoucí architekt řešení, Group Finance IT, Swiss Re
Swiss Re

Silný ekosystém partnerů

Prostředky

Studijní program Java v Azure

Naučte se vytvářet, migrovat a škálovat javové aplikace v Azure pomocí služeb Azure a známých vývojových nástrojů a architektur v Javě.

Začít s platformou Microsoft Learn

Nasazení webové aplikace v Javě do služby Azure App Service

Zjistěte, jak nasazovat a konfigurovat javové webové aplikace ve službě Azure App Service. Vytvoříte a zabalíte webovou aplikaci v Javě a k nasazení použijete modul plug-in Maven pro funkci Web Apps služby Azure App Service.

Začít s platformou Microsoft Learn

Nasazení mikroslužeb Spring Boot do Azure

Naučte se nasazovat mikroslužby Spring Boot do Azure Spring Cloudu. Vytvoříte cluster Azure Spring Cloud, sestavíte různé mikroslužby Spring Boot, nakonfigurujete konfigurační server pro Spring Cloud a vytvoříte Spring Cloud Gateway.

Začít s platformou Microsoft Learn

Nasazení webové aplikace v Javě EE do Azure

Naučíte se nasadit aplikaci v Javě EE (Jakarta EE) do Red Hat JBoss EAP v Azure App Service a propojit ji se službou Azure Database for MySQL. Vytvoříte instanci databáze, propojíte ji s aplikací a ke správě této aplikace použijete JBoss EAP.

Začít s platformou Microsoft Learn

Dokumentace k migraci z Javy do Azure

Přečtěte si o doporučených strategiích pro migraci aplikací v jazyce Java do Azure. Tato dokumentace se zabývá obecnou migrací a konkrétními úlohami, jako je Spring, Tomcat, WebLogic, WildFly, WebSphere a JBoss EAP.

Procházet dokumentaci

Zvýšení produktivity díky nejnovějším sadám Azure Java SDK

Nastartujte javové aplikace s podporou cloudu s využitím nejnovějších unifikovaných sad SDK. Zjednodušte si vývoj pro cloud s využitím funkcí, jako jsou opakování požadavků HTTP, protokolování a přenosové a ověřovací protokoly.

Stáhnout sady SDK

Java a OpenJDK jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Oracle a/nebo jejích poboček.

Jsme na vás připraveni –začněte vyvíjet aplikace s Javou v Azure