Centrum pro vývojáře Azure IoT

Začněte se sadou IoT Azure Suite a IoT Azure Hubem a zjistěte, jak snadné je připojit zařízení IoT k Microsoft Azure. Ať už je toto vaše první zkušenost s Internetem věcí, nebo jste zkušený profesionál, máme nástroje a technologie, se kterými můžete jít na věc.

Začátek

Připojení zařízení k Azure IoT

S důvěrou svůj projekt IoT začněte využitím našich úvodních sad Azure IoT nebo výběrem ze stovek zařízení Certified for IoT v našem katalogu zařízení. Všechna zařízení jsou nezávislá na konkrétní platformě a prošla testy bezproblémového připojení k Centru IoT.

Připojte všechna svoje zařízení k Azure IoT s použitím našich sad SDK pro zařízení typu open source. Naše sady SDK podporují více operačních systémů, například Linux, Windows a operační systémy pracující v reálném čase, a také více programovacích jazyků, například C, Node.js, Java, .NET a Python.

Naučte se sestavovat svoje řešení podle našich ukázek Azure IoT.

Sestavování a nasazování hraničních analytických nástrojů

Sada SDK Azure IoT Gateway

Organizace často používají brány IoT k oddělení a zabezpečení svých řešení IoT. Některá zařízení IoT je třeba připojit ke cloudu, nedokážou se však chránit před hrozbami z internetu. V jiných případech brána IoT poskytuje další analytické nástroje a jiné funkce.

Sada SDK Azure IoT Gateway poskytuje kód pro omezení práce potřebné pro vývoj logiky brány a umožňuje vám nasazovat analytické nástroje brány upravené pro váš konkrétní scénář IoT. Tato sada SDK vám umožňuje sestavit bránu, která podporuje starší verze zařízení, provádí hraniční analýzu, minimalizuje čekací doby, šetří šířku pásma sítě, podporuje spolehlivé operace a řeší potenciální potíže se zabezpečením.

Další informace o sadě SDK Azure IoT Gateway

Monitorování a správa miliard zařízení IoT

Centrum IoT

Centrum IoT umožňuje snadno a bezpečně připojovat zařízení IoT k Microsoft Azure. Můžete navázat obousměrnou komunikaci se všemi svými zařízeními IoT, pracovat se známými platformami a protokoly nebo spolehlivě aktualizovat a spravovat zařízení podle možností správy nových zařízení. IoT Hub provádí ověřování pro každé zařízení zvlášť, takže vaše řešení IoT zajišťuje důvěrnost zpráv z cloudu do zařízení i ze zařízení do cloudu.

Další informace vývoji s použitím Centra IoT