Bulletin Azure: březen 2017

Udržujte si přehled o nejnovějších funkcích a událostech Azure a aktivitách komunity Azure. Můžete si projít starší bulletiny nebo se přihlásit k odběru a dostávat nejnovější informace o Azure přímo do své schránky.

Hledáte bulletin z jiného měsíce?
Prohlédněte si náš archiv:

Doporučený

Případová studie příběhu zákazníka: Unique Scheduling Solutions

Unique Scheduling Solutions (USS), nová společnost zaměřená na SaaS, používá Azure k hostování vlastního nástroje FAST Scheduler. Nástroj FAST Scheduler je navržený tak, aby si poradil i s těmi nejnáročnějšími prostředími pro plánování, a už ho využívají výrobci a projektoví manažeři na třech kontinentech. Podpora Azure pomohla společnosti USS v růstu a přesvědčila uživatele, že jsou jejich data v bezpečí a služba je spolehlivá. Tato technologie plánování původně vznikla v NASA, kde se používala k plánování misí. Uspěla tam a jako nainstalovaná aplikace i v mnoha společnostech z řebříčku Fortune 500. Nástroj FAST se teď přesunul do cloudu Azure, kde je cenově přístupný pro malé a střední společnosti, a kde zároveň může i nadále poskytovat komplexní řešení plánování pro velké společnosti z žebříčku Fortune 500.

Unique Scheduling Solutions

Ke stažení: Příručka pro vývojáře webů, která pomáhá eliminovat úkoly nesouvisející s kódováním a zajistit rychlejší dokončení kódu

Minimalizace možností útoku se zabezpečením na úrovni sítě je jedním z bolavých míst, se kterými se setká každý vývojář webů. V úvahu je potřeba vzít i nezbytné úkoly, jako je zálohování, plánování škálování a protokolování, které zabírají cenný čas. Tato elektronická příručka pomáhá vývojářům webů eliminovat řadu úkolů nesouvisejících s kódováním a zajistit rychlejší dokončení kódu. Mezi klíčové oblasti patří mimo jiné určení trendů a vzorů využívání, zapojení do sítí pro distribuci obsahu, přizpůsobení implementace hledání, implementace uživatelského a přístupového scénáře vaší aplikace a konfigurace serverů pro automatické horizontální navýšení kapacity. Stáhnout.

Obrázek kódu s titulkem „Cutting Right to the Code: A web developer's guide to help eliminate non-coding tasks and get code done faster“ (Cutting Right to the Code: Příručka pro vývojáře webů, která pomáhá eliminovat úkoly nesouvisející s kódováním a zajistit rychlejší dokončení kódu)

Global Azure Bootcamp: Obrovská celosvětová událost komunity

#GlobalAzure je každoroční setkání pořádané nadšenci do Azure po celém světě. 22. dubna 2017 se koná další! Této události se nemůže rovnat žádná jiná událost komunity. Několik stovek uživatelských skupin pořádá bezplatné události, které navštěvuje přes 10 tisíc lidí, kteří se nemůžou dočkat, až se dozví nejnovější a nejlepší informace o Azure. Účastní se a přednáší i místní odborníci, včetně mnoha důležitých osob, a řada událostí zahrnuje praktické semináře. Připojte se k #GlobalAzure se svou uživatelskou skupinou tak, že se zaregistrujete a vytvoříte vlastní událost!

Logo akce Global Azure Bootcamp 2017

Připravované akce

Najít akce související s Azure

Aktuální informace

Azure DocumentDB: Rozhraní API pro MongoDB je obecně dostupné

Rozhraní API pro MongoDB je teď obecně dostupné a vztahuje se na něj stejná 99,99% finančně zajištěná smlouva SLA jako na Azure DocumentDB. Pomocí tohoto rozhraní API teď můžou uživatelé dosáhnout téměř neomezeného škálování s podporou spravovaných dělených kolekcí. Další informace o tomto rozhraní API najdete na blogu Azure, na webové stránce dokumentace Co je rozhraní DocumentDB API pro MongoDB? nebo ve videu DocumentDB: Databáze jako služba pro vývojáře MongoDB.

Azure DocumentDB: Podpora agregace, emulátor v Dockeru a integrace se službou Azure Search

Azure DocumentDB teď podporuje agregaci v globálním měřítku ve verzi Public Preview. Dotazovací modul DocumentDB disponuje integrovanou podporou agregačních operátorů jazyka SQL COUNT, MIN, MAX, AVG a SUM. Emulátor DocumentDB je nyní dostupný v kontejneru Dockeru pro Windows. A do kolekcí DocumentDB teď můžete přidat službu Azure Search jedním kliknutím na webu Azure Portal. Další informace

Video: Podpora agregace v Azure DocumentDB

Scott Hanselman z Azure Friday se blíže seznamuje s podporou agregačních funkcí v globálním měřítku v Azure DocumentDB, prováděním agregačních dotazů s nízkou latencí nad velkými sadami dat bez definic schématu nebo sekundárních indexů, a dalšími vylepšeními v dotazovacím modulu DocumentDB, jako je například zmenšení jednotek žádosti a podpora indexování polygonů. Podívejte se

Nová úroveň Premium RS služby Azure SQL Database

Služba Azure SQL Database úrovně Premium RS je teď dostupná ve verzi Preview a je navržena pro úlohy náročné na vstupně-výstupní operace, kde je přijatelná omezená garance odolnosti a nižší smlouva SLI. Cílové scénáře pro úroveň Premium RS jsou nasazení používající paměťovou technologii, testování úloh s velkým výkonem a produkčních analytických úloh. Úroveň Premium RS je dostupná pro databáze typu singleton a fondy elastických databází. Další informace

Auditování objektů blob ve službě Azure SQL Database je obecně dostupné

Auditování objektů blob ve službě Azure SQL Database sleduje události databáze a zapisuje je do protokolu auditu ve vašem účtu služby Azure Storage, čímž vám pomáhá zachovávat dodržování legislativních předpisů, porozumět aktivitě databáze a najít nedostatky, které by mohly značit problémy obchodního charakteru nebo možné narušení zabezpečení. Auditování objektů blob nahradí stávající Auditování tabulek (které se přestává používat jako zastaralé) a přinesou do auditování ve službě SQL Database lepší výkon, vyšší členitost a nižší náklady na úložiště. Kombinací Auditování objektů blob s Detekcí hrozeb (ve verzi Public Preview) získáte novou úroveň zabezpečení, která vám umožní detekovat, prošetřovat a reagovat na potenciální hrozby hned, jak se objeví.

Možnost 4TB úložiště pro úrovně výkonu P11 a P15 ve službě Azure SQL Database

Zákazníci služby Azure SQL Database, kteří používají databáze P11 a P15, můžou nyní využívat až 4 TB zahrnutého úložiště bez dalších poplatků. Zvětšení dostupného úložiště na 4 TB je důležitým krokem k naplnění naší snahy o poskytování úložiště na všech úrovních výkonu, aby uživatelé měli větší míru flexibility při výběru nejlepší platformy pro spouštění svých aplikací.

Azure Data Factory teď nově podporuje více scénářů ingestování a transformace dat

Azure Data Factory umožňuje přenášet data z nejrůznějších umístění do Azure a využívat je k pokročilým analýzám a prediktivnímu modelování. Abychom zajistili podporu více scénářů ingestování a transformace dat, přidali jsme nedávno do instančního objektu podporu propojené služby Azure Data Lake Store, nového ovladače Oracle, komprese formátu ZIP, polí JSON a oblasti spuštění cloudové kopie. Také jsme aktualizovali webovou službu Azure Machine Learning. Další informace

Přímé načítání do Azure SQL Data Warehouse z Azure Data Lake Store, podpora načítání textových souborů s oddělovači v kódování UTF-16

Možnosti připojení Azure Data Lake Store přes externí tabulky, podpora načítání textových souborů s oddělovači v kódování UTF-16 a zvýšení omezení šířky řádku pro PolyBase z 32 kB na 1 MB na řádek – to vše je teď dostupné v Azure SQL Data Warehouse. Díky přidání možností připojení služby Data Lake Store se váš datový sklad nyní může připojit ke všem službám datového úložiště Azure. Další informace

Služby Azure Data Lake Analytics a Azure Data Lake Store jsou teď dostupné v oblasti Severní Evropa

Služby Azure Data Lake Analytics a Azure Data Lake Store jsou teď dostupné v oblasti Severní Evropa. Data Lake Analytics je cloudová analytická služba umožňující vývoj a spouštění programů v jazycích U-SQL, R, Python a .NET pro zpracování a transformaci rozsáhlých paralelních dat, a to nad petabajty dat. Data Lake Store je cloudové datové jezero bez omezení vytvořené pro to, aby podniky mohly získat maximum z nestrukturovaných, částečně strukturovaných a strukturovaných dat.

Rozhraní API pro zpracování řeči Bingu ve službách Microsoft Cognitive Services je obecně dostupné

Služby Microsoft Cognitive Services tvoří kolekce rozhraní API, která vývojářům umožňují sestavovat inteligentní aplikace pomocí vysoce kvalitních technologií v oblasti zobrazení, řeči, jazyka, znalostí a vyhledávání. Při jejich vývoji se využily výsledky mnohaletých výzkumů Microsoftu. Teď je obecně dostupné rozhraní API pro zpracování řeči Bingu, které umožňuje převod zvuku na text, porozumění záměru a převod textu zpět do mluvené řeči pro poskytnutí přirozené odezvy.

Nová možnost úrovně Standard s nižší kapacitou ve službě Azure Analysis Services

Abychom mohli zákazníkům s malými úlohami nabídnout další cenové možnosti, přidali jsme do služby Azure Analysis Services Public Preview novou úroveň Standard s nižší kapacitou (S0). S0 se tak připojuje k úrovním S1, S2, a S4 v cenové úrovni Standard. Služba Analysis Services je dostupná ve verzi Public Preview ve dvou úrovních služby: Developer a Standard. Celková cena služby Analysis Services závisí na tom, kolik ukládáte, na výpočetním výkonu, který potřebujete, a také na spouštěných odchozích přenosech dat.

Virtuální počítače Azure řady N-Series jsou dostupné v dalších oblastech

Po ohlášení obecné dostupnosti a průběžném uvádění instancí řady N-Server virtuálních počítačů Azure oznamujeme dostupnost řady N-Series (NV/M60 pro vizualizace) v oblastech Východní USA a Střed USA – sever, které se tak připojují k oblastem Střed USA – jih, Jihovýchodní Asie a Západní Evropa. Také jsme rozšířili kapacitu řad NV/M60 do oblasti Střed USA – jih. Aktuální instance řady N-Series (NC/K80 pro výpočty) jsou dostupné v oblastech Střed USA – jih a Východní USA.

Microsoft SQL Server Community Technology Preview 1.4 je teď dostupný

Microsoft SQL Server vNext Community Technology Preview (CTP) 1.4 je teď dostupný ve Windows, Linuxu, Dockeru. Do verze Preview bylo přidáno několik vylepšení funkcí, včetně možnosti plánovat úlohy pomocí agenta SQL Serveru v Linuxu. Zákazníci si můžou verzi CTP 1.4 krátce vyzkoušet na virtuálním počítači Azure pro vývoj a testování ještě dnes.

Azure Active Directory: PingAccess je ve verzi Public Preview

V září 2016 jsme oznámili spolupráci Microsoftu s Ping Identity na poskytnutí verze služby PingAccess pro Azure Active Directory (Azure AD). PingAccess pro Azure AD je ve verzi Public Preview a pro zákazníky Azure AD Premium bude k dispozici bez dalších poplatků až pro 20 aplikací. Pro další aplikace bude potřeba plná licence služby PingAccess od Ping Identity. Toto řešení rozšíří možnosti Azure AD Application Proxy o poskytování jednotného přihlašování a zabezpečeného vzdáleného přístupu k širší škále místních webových aplikací. Další informace

Export certifikátu služby Azure App Service do libovolné služby Azure

Minulý rok jsme představili službu Azure App Service Certificate, uživatelsky přívětivé prostředí pro vytváření certifikátů služby App Service a jejich nasazování prostřednictvím Azure Key Vault do aplikací App Service. Teď si můžete vytvořit místní kopii souboru PFX s certifikátem služby App Service a použít ji pro další služby Azure. Další informace

Azure Content Delivery Network: Základní analýzy jsou obecně dostupné

Teď jsou obecně dostupné základní analýzy ve službě Azure Content Delivery Network, které umožňují analyzovat využití šířky pásma, přenesená data a míru přístupu do mezipaměti. Analytické funkce jsou dostupné pro sítě pro doručování obsahu od společností Verizon a Akamai. Tato verze nabízí šablony pro integraci s Microsoft Operations Management Suite. K těmto metrikám můžete přistupovat také pomocí rozhraní REST API.

Visual Studio 2017 je tady – proveďte upgrade a povolte pracovní postup vývoje pro Azure hned teď

Visual Studio 2017 přináší bezkonkurenční produktivitu vývoje libovolných aplikací pro jakoukoli platformu. Vývoj aplikací pro Azure probíhá bezproblémově v integrovaném vývojovém prostředí (IDE), které znáte a máte rádi. Visual Studio 2017 obsahuje vše potřebné k tomu, abyste mohli začít vyvíjet pro Azure. Povolte v sadě Visual Studio 2017 pracovní postup pro Azure a jste připraveni. Podívejte se na hlavní vystoupení k uvedení na trh a technické semináře na vyžádání a přijďte na uvedení ve vaší oblasti. Předplatitelé sady Visual Studio nebo členové programu Dev Essentials se můžou přihlásit a podívat se na nové výhody.

Obrázek loga sady Visual Studio 2017 s titulkem „It's landed! (Už je to tady!) Download Visual Studio 2017“ (Stáhněte si Visual Studio 2017)

Průběžný export je teď dostupný v cenovém tarifu Azure Application Insights Basic

Cenový tarif Basic služby Azure Application Insights teď nabízí možnost zakoupení průběžného exportu po gigabajtech. Průběžný export umožňuje exportovat telemetrii shromážděnou ve vaší aplikaci do externího umístění, jako je například Power BI. Pokud zvolíte cenový tarif Application Insights Enterprise, budete mít průběžný export bez omezení.

Získejte přehled o sítích v Azure a místním prostředí pomocí Sledování výkonu sítě v Microsoft Operations Management Suite

Abyste mohli spravovat cloudové aplikace, potřebujete mít přehled o připojeních virtuálních sítí mezi vašimi datacentry, vzdálenými lokalitami a důležitými úlohami. Sledování výkonu sítě, které je teď obecně dostupné, je řešení ve službě Microsoft Operations Management Suite Insight & Analytics, které poskytuje téměř v reálném čase přehled o výkonu, latenci a dostupnosti sítě v hybridních prostředích. Vizualizujte topologii tras mezi jednotlivými segmenty směrování pomocí interaktivního řídicího panelu, abyste mohli řešit jakékoli problémy a vytváře upozornění. Podívejte se

Novinky v nástroji Microsoft Translator

V nástroji Translator jsme nedávno vydali korejštinu jako jedenáctý překladový systém založený na neuronových sítích. Vyzkoušejte a porovnejte překlady založené na neuronových sítích. 28. března 2017 bude do seznamu indických jazyků nástroje Translator přidána bengálština. Služby Microsoft Translator Text API a Microsoft Translator Speech API se prodávají na webu Azure Portal v rámci služeb Cognitive Services. Sledujte blog nástroje Microsoft Translator a mějte přehled o nejnovějších oznámeních.

Zúčastněte se průzkumu vzdělávání Microsoftu

Provádíme studii nové nabídky vzdělávání a chtěli bychom získat názory od odborníků i od těch, kteří si je najímají. Předpokládáme, že by vám dokončení průzkumu mělo trvat přibližně 10 minut, a cenné informace, které nám poskytnete, použijeme k vývoji a tvarování tohoto nového výukového programu. Zúčastněte se průzkumu.

Zdokonalujte své schopnosti

Cesta IT profesionála ke cloudu: Seznamte se s Cheryl

Cheryl je návrhářka řešení SharePoint, která v Nizozemsku pracuje v poradenství v oblasti technologií. Podívejte se na toto video a zjistěte, jak Cheryl přechod na cloudové technologie ušetřil čas a přinesl nové možnosti zdokonalení. Chcete-li další informace o cloudových kariérách a možných postupech, navštivte Kariérní centrum Microsoftu pro IT profesionály.

Nová nabídka zkušební verze Azure

Vydejte se na cestu za kariérním postupem a zlepšete své dovednosti aktivací zvýhodněného předplatného Cloud Essentials pro IT profesionály. Připojení je zdarma. Vyzkoušejte si prostředí Azure s kreditem 25 USD na 12 měsíců (celková hodnota 300 USD) a rozšířenými zkušebními verzemi Office 365 a dalších služeb. Zapojte se ještě dnes.

Živý stream z konference CXO Summit

Akce CXO Summit je vyprodaná, ale to neznamená, že si ji musíte nechat ujít! Sledujte 29. března 2017 náš živý stream nebo se na něj podívejte na vyžádání ze záznamu a zjistěte, jak využít sílu technologie a inovací. Zaregistrujte se ještě dnes.

Obrázek konference CXO Summit s titulkem „CXO Summit, streaming live - March 29. (CXO Summit, živý stream – 29. března) Twitter hash-tag #CXOsummit17“ (Hashtag Twitteru #CXOsummit17)

Sledujte živý stream hlavního vystoupení na konferenci Microsoft Tech Summit v Kodani

Pokud se k nám na konferenci Microsoft Tech Summit nemůžete připojit osobně, nezoufejte! 30. března 2017 v 10:00 CEST (UTC+2) vystoupí hlavní přednášející Brad Anderson, korporátní viceprezident pro Enterprise Client + Mobility, v Kodani. Nalaďte si živé vysílání a zjistěte, jak si pomocí Microsoft Cloudu můžete zajistit konkurenceschopnost v dnešním prostředí digitální transformace. Poznamenejte si datum a sledujte živý stream nebo si ho přehrajte později na vyžádání.

Připojte se k nám na Microsoft Data Amp 19. dubna 2017

Microsoft Data Amp je nová událost, která pomůže vám i vašemu týmu odhalit skutečný potenciál dat podle vašich představ. Vytvářejte inteligentní aplikace pomocí oblíbených nástrojů a jazyků, zvyšte produktivitu, prohlubte spolupráci s účastníky a řešte problémy společně s různorodou a aktivní komunitou. Sledujte živý stream od 19. dubna 2017 v 8:00 tichomořského času (UTC-7). Pokud nestihnete živý stream, jeho obsah bude po skončení události dostupný na vyžádání.

TechTalk: Využití možností inteligentních dat a vývoj aplikací

TechTalk umožňuje specialistům na IT, data a vývoj seznámit se s nejnovějšími řešeními pro data a vývoj aplikací Microsoftu a zjistit, jak z dat a inteligentních aplikací udělat cenné strategické prostředky jejich organizace. Konkrétní témata, která prezentují technici a odborníci Microsoftu, zahrnují například SQL v Linuxu; aplikace pro velký objem dat a analýzu; software jako služba (SaaS) a obchodní aplikace nebo DevOps. Zaregistrujte se k události na některém z 15 míst po celých Spojených státech.

Obrázek události TechTalk s titulkem „TechTalk: Harnessing the Power of Intelligent Data & App Development, Presented by Microsoft Engineers & Experts“ (TechTalk: Využití možností inteligentních dat a vývoj aplikací, přednáší technici a odborníci Microsoftu)

Zapojte se do bezplatné série virtuálních praktických cvičení na webu Azure Marketplace

Pokud vás zajímají řešení, jako je Veeam, DataStax nebo Cisco, ale nejste si jistí, jak začít, připojte se k nám a zúčastněte se zdarma virtuálního praktického cvičení. V sérii virtuálních praktických cvičení na webu Azure Marketplace se prostřednictvím názorné ukázky dozvíte, jak tyto aplikace nasadit přímo do Azure za 45 minut nebo ještě rychleji. Další informace a registrace.

Obrázek s titulkem „It's not who you know -- it's what. (Nejde o to, koho znáte, ale co znáte.) Azure Marketplace Labs“ (Testovací prostředí na webu Azure Marketplace)

Bezplatný online kurz: Správa infrastruktury v Microsoft Azure – Začínáme

Pokud jste IT profesionál připravený začít využívat Azure, tento kurz vám pomůže zprovoznit cloud a poskytne potřebné praktické dovednosti a znalosti, abyste mohli dělat svou práci s jistotou. Moduly s ukázkami se věnují základním konceptům, běžným nástrojům a technikám a osvědčeným postupům pro zjednodušení komplexních konceptů. Použijte je jako průvodce vytvořením a správou zabezpečené infrastruktury v Azure s možností škálování a automatizace. Začněte s kurzem ještě dnes.

Cloud Cover: Nástroje Azure pro Visual Studio Code

V tomto dílu se seznámíte s rozšířením Nástroje Azure, které vývojářům umožňuje vytvářet a přistupovat k prostředkům Azure z editoru Visual Studio Code.

Případová studie: Analýza dat inventáře Azure za účelem optimalizace prostředků a snížení rizik

V IT oddělení Microsoftu hodili za hlavu tradiční postupy správy síťových prostředků v cloudu a místo toho se zaměřili na inventář prostředků Azure. A výsledek? Snížení nákladů a rizik a zlepšení zabezpečení, přehlednosti a dodržování předpisů. Tato technická případová studie podrobně popisuje jejich postup a sdílí poznatky, které vám můžou pomoct implementovat podobné řešení a optimalizovat vaše cloudové prostředky. Přečtěte si případovou studii v prezentaci IT.

Případová studie: Inventář prostředků Azure pomáhá dosáhnout provozní efektivity a dodržování předpisů

Nárůst objemu cloudových prostředků přináší pro IT profesionály jedinečné výzvy, se kterými si tradiční postupy neporadí. IT oddělení Microsoftu pro jejich překonání vytvořilo inventář prostředků Azure, který díky zvýšení přehlednosti vylepšuje provozní efektivitu a snižuje rizika. Přečtěte si k tomu víc v prezentaci IT.

Vánoční příběh: Azure doručuje do obchodů Microsoft Store radost ze záložního řešení

Pro Navaneetha Krishnan Thankanadara se v roce 2016 Vánoční svátky zredukovaly na přesně 23 minut uprostřed chladné listopadové noci. Přečtěte si, jak použití Azure při převzetí služeb při selhání pomohlo jednomu člověku a jeho obchodům Microsoft Store vyrovnat se s návaly zákazníků v období svátků. Přečtěte si k tomu víc v prezentaci IT.

Nechte se bavit

Výjev ukazuje muže sedícího za stolem, jak drží dalekohled a je otočený k oknu, kde po modré obloze pluje osamocený mrak (anglicky cloud). Vedle stolu stojí jeho kolega, který říká: „All I know is the boss said we had to monitor the cloud.“ (Šéf mi jenom řekl, že musíme sledovat cloud.)

*Zdroj kresleného vtipu: www.cloudtweaks.com. Přetištěno se svolením.

Nechte se inspirovat

Švédská firma pomocí technologií IoT šetří energie, vodu a miliony dolarů vlastníkům nemovitostí

Více lidí než kdy dřív teď hledá ekologičtější řešení. V domácnostech, kde žije jedna rodina, je snížení spotřeby energií jednoduché a snadno měřitelné. Jediná změna, například zkrácení doby sprchování, se projeví už na vyúčtování energií za další měsíc. Pro vlastníky bytových domů je ale situace o něco složitější.

Další informace

CarMax zavádí online inovace v cloudu

Společnost CarMax, největší prodejce ojetých aut v USA, se transformuje na digitální firmu, aby mohla držet krok s požadavky dnešních připojených uživatelů. Protože stále více nákupů aut probíhá online a na mobilních telefonech, společnost CarMax znovu postavila svůj web pomocí služeb platformy Azure, aby tak zajistila rychlejší odezvu pro 16 milionů lidí, kteří web společnosti každý měsíc navštíví, a aby zrychlila vývoj nových digitálních služeb.

Další informace

Získejte další možnosti

Partneři

Využití hybridních cloudových infrastruktur k vylepšení dostupnosti

Azure umožňuje IT týmům využít nákladově efektivní a snadno nasaditelné veřejné cloudové služby, které rozšiřují operace datacentra do hybridních cloudových prostředí. Kombinace hybridního cloudu a moderních virtualizovaných řešení dostupnosti může organizacím pomoct snížit náklady, zvýšit flexibilitu, zkrátit dobu obnovení a dosáhnout splnění osvědčených postupů pro ochranu dat, zálohování a obnovení. Stáhněte si zdarma dokument white paper TechTarget sponzorovaný společností Veeam.

Nastavte Episerver jako důvěryhodného doručovatele digitálního obsahu, obchodu a marketingu pomocí Azure

Azure Traffic Manager umožňuje platformě Episerver vyřešit tento problém tím, že jí poskytne možnost řízení provozu na úrovni DNS. Pokud Traffic Manager zjistí, že je hlavní datacentrum offline, přesměruje provoz do stejné náhradní služby v jiném datacentru, které automaticky vertikálně navýší svou kapacitu, aby vyhovovalo aktuální zátěži, a zase ji sníží, jakmile bude hlavní datové centrum opět online. Zajistěte splnění vašich požadavků na škálování a vyzkoušejte si službu Azure Traffic Manager platformy Episerver ještě dnes.

Azure Marketplace

Doporučené: Flexibilní a nákladově efektivní správa dat pomocí NetApp ONTAP pro Azure

Cloudová verze softwaru NetApp ONTAP v Azure nabízí lepší správu dat v cloudu Azure. Aktivujte rychle nové instance a spravujte data v Azure jako by byla v místním prostředí. Spusťte 30denní zkušební verzi ještě dnes a začněte rychlým přidáním vzdáleného cíle zotavení po havárii pro vaše data nebo umožněte rychlé testování a vývoj díky přesouvání dat mezi umístěními v řádu minut.

Navštívit stránku na webu Marketplace

Doporučené: Urychlení migrace zastaralých aplikací do Azure bez nutnosti aplikace přetvářet

SoftNAS Cloud je virtuální úložné zařízení spuštěné v prostředí Azure Compute, které nahrazuje místní úložiště NAS, poskytuje zabezpečení, ochranu dat a vysokou dostupnost na podnikové úrovni a podporuje systém souborů NFS, protokol SMB/CIFS, standard iSCSI a protokol AFP. Při přesunu zastaralých aplikací do Azure je nemusíte přetvářet. Škáluje se na terabajty až petabajty a rozšiřuje tak 5TB omezení služby Azure File Storage. Zjistěte, proč malé a střední firmy i společnosti z žebříčku Fortune 500 svěřují svá data řešení SoftNAS.

Navštívit stránku na webu Marketplace

Poznámka redaktora

Dobrý den,

možná si vzpomínáte na loňské spuštění organizace Microsoft Philanthropies, iniciativy, která během tří let věnuje prostředky cloud computingu v hodnotě 1 miliardy USD neziskovým organizacím a výzkumníkům po celém světě. Zveřejnili jsme aktualizaci, která zatím ukazuje zajímavé výsledky – v roce 2016 bylo věnováno více než 650 milionů USD! Pokud pracujete na prospěšném výzkumném projektu nebo o nějakém víte, do 15. dubna 2017 můžete podávat přihlášky na webu Microsoft Azure for Research.

Miwa