Přeskočit navigaci

Bulletin Azure: červenec 2017

Udržujte si přehled o nejnovějších funkcích a událostech Azure a aktivitách komunity Azure. Můžete si projít starší bulletiny nebo se přihlásit k odběru a dostávat nejnovější informace o Azure přímo do své schránky.

Hledáte bulletin z jiného měsíce?
Prohlédněte si náš archiv:

Vítá vás webová verze bulletinu Azure! Vytvořili jsme ji, abyste se mohli snadněji podívat na články, které vás zajímají. Pokud níže vyberete kategorii, zobrazí se pouze články týkající se daného tématu. Chcete znovu zobrazit vše? Klikněte na Vše.

Doporučené

Microsoft se připojuje k platformě Cloud Foundry Foundation

13. června 2017 jsme ohlásili, že se Microsoft připojuje k platformě Cloud Foundry Foundation na zlaté úrovni. Cloud Foundry je otevřená platforma pro vývoj cloudových aplikací, která pomáhá podnikům řešit komplexní obchodní výzvy. Představuje to důležitý milník v naší vizi vytvořit z Azure otevřenou, flexibilní a přenositelnou platformu. Přečtěte si k tomu víc.

Příběh zákazníka: Hello Ethics

Hello Ethics je software jako služba (SaaS) pro hlášení neetického a protizákonného jednání nebo porušení profesních standardů společnosti. Hlavní obavou společností ve spojitosti se službami hlášení etického chování je zajištění zabezpečení dat. Pro zabezpečení sestav služby Hello Ethics byla vybrána služba Azure SQL Database a Azure tak zajišťuje jistotu a klid. Na velikosti podniku nezáleží – Hello Ethics umožňuje zákazníkům shromažďovat informace z malých i velkých skupin. Uživatelé spravují sestavy na řídicím panelu a data je možné zobrazit v různých formátech, jako jsou mapy, časové osy, grafy analýzy sítě nebo statistiky.

Příběh zákazníka: Hello Ethics

Školení a certifikace pro Azure

Rozvíjejte svoje dovednosti v Azure a zajistěte si kariérní postup v cloudu. Zaregistrujte se do bezplatného školení. Rychle si osvojíte praktické dovednosti a získáte hlubší znalosti služeb Azure. Nebo můžete složit jednu z našich certifikačních zkoušek a stát se odborníkem na Azure. Další informace.

Školení a certifikace pro Azure

Připravované akce

Aktuální informace

Migrace Power BI Embedded do služby Power BI

Power BI je sada nástrojů obchodní analýzy, kterou můžete použít k analýze dat a sdílení poznatků. Počínaje 1. červencem 2017 se služba Azure Power BI Embedded sloučila se základní službou Power BI a je součástí nového licenčního modelu na základě kapacity, který se označuje jako Power BI Premium. Tato změna znamená, že při vkládání obsahu máte jednu rovinu rozhraní API s přístupem k nejnovějším funkcím Power BI a také vylepšenému škálování a výkonu.

Microsoft R Server 9.1 je teď obecně dostupný ve službě Azure HDInsight

Nejnovější schopnosti Microsoft R Serveru 9.1 (na Sparku 2.1) – včetně neuronových sítí pro hluboké učení, předem natrénovaných modelů Analýza mínění a Image Featurizer (Charakteristika obrázků) a dalších – jsou teď obecně dostupné ve službě Azure HDInsight. Další informace o R Serveru 9.1 na blogu k SQL Serveru.

Azure VPN Gateway: Představujeme novou generaci bran VPN

Azure VPN Gateway umožňuje bezpečně připojit místní sítě a jednotlivé klientské počítače k Azure přes standardní oborová připojení, jako je IPSEC a SSTP. Díky flexibilnímu výběru možností nasazení a žádným oblastním omezením služba VPN Gateway poskytuje vysokou dostupnost a zabezpečená připojení odkudkoli a kdykoli. Nedávno jsme pro službu VPN Gateway představili tři nové brány VPN (VpnGw1, VpnGw2 a VpnGw3) s výrazným rozšířením šířky pásma i smluv SLA.

Azure Traffic Manager: Rychlé převzetí služeb při selhání je obecně dostupné

Pomocí služby Azure Traffic Manager můžete řídit distribuci uživatelského provozu do koncových bodů služby v různých datových centrech. Mezi koncové body služby, které Traffic Manager podporuje, patří služba Azure Virtual Machines, funkce Web Apps ve službě Azure App Service a cloudové služby. Službu Traffic Manager můžete používat také s externími koncovými body mimo Azure. Rychlé převzetí služeb při selhání umožňuje vyladění a přizpůsobení chování převzetí služeb při selhání při použití služby Azure Traffic Manager. Díky nové obecné dostupnosti rychlého převzetí služeb při selhání se můžete rozhodnout pro rychlejší přesměrování uživatelů mimo koncový bod, který přešel do špatného stavu.

Azure Friday: Virtuální datové centrum

Scott Hanselman z Azure Friday se seznamuje s konceptem virtuálních datových center. Tato myšlenka je jádrem toho, co naše softwarově definovaná sada síťových služeb dělá s kombinací služby VNET Peering, hybridních možností připojení a centralizované infrastruktury v hvězdicových topologiích. Podívejte se.

Azure Virtual Machines: Instance řady N-Series pro vizualizaci jsou teď dostupné v oblasti Japonsko – východ

N-Series je řada virtuálních počítačů Azure s možnostmi grafického procesoru (GPU). Grafické procesory jsou ideální pro úlohy náročné na výpočty a grafiku a posilují inovace prostřednictvím špičkové vzdálené vizualizace, hlubokého učení a prediktivní analýzy. Tyto instance využívají grafické procesory od společnosti NVIDIA a jsou optimalizované pro zrychlené výpočetní úlohy, ve kterých se spouští CUDA, úlohy trénování umělé inteligence a vzdálenou vizualizaci. Instance řady N-Series pro vizualizaci (NV-Series), které jsou dostupné v oblastech USA – východ, Střed USA – jih, Střed USA – sever a Západ USA 2, jsou teď dostupné i v oblasti Japonsko – východ.

Pro disková úložiště úrovně Premium a Standard jsou teď obecně dostupné velké velikosti disků

Diskové úložiště poskytuje možnosti trvalých, vysoce zabezpečených disků s podporou virtuálních počítačů. Storage úrovně Premium (SSD) je nejvhodnější pro aplikace náročné na vstupně-výstupní operace, kde je nejdůležitější nízká latence a vysoká propustnost. Pro účely testování vám může se snížením nákladů při rychlém vertikálním navyšování nebo snižování kapacity pomoct služba Storage úrovně Standard (HDD). Další informace o velkých discích úrovně Premium a Standard najdete na webové stránce s dokumentací Informace o discích a virtuálních pevných discích (VHD) pro virtuální počítače Azure s Windows.

Managed Disks úrovně Premium: Představujeme menší velikosti disků P4 (32 GB) a P6 (64 GB)

Azure Managed Disks je nové doporučené diskové úložiště určené k trvalému ukládání dat s využitím služby Azure Virtual Machines. Pro každý virtuální počítač můžete použít několik spravovaných disků. Služba Managed Disks nabízí dva typy odolných úložišť: Premium a Standard. Pro službu Managed Disks úrovně Premium jsou teď dostupné dvě menší velikosti P4 (32 GB) a P6 (64 GB). Další informace o službě Managed Disks úrovně Premium najdete na webové stránce s dokumentací k vysoce výkonné službě Storage úrovně Premium a spravovaným diskům pro virtuální počítače.

Data Exposed: Načítání dat do služby Azure SQL Data Warehouse pomocí Polybase

V tomto videu ze seriálu Data Exposed na webu Channel 9 najdete informace o tom, jaké výzvy jsou spojené s přesunem dat do datového skladu a proč je Polybase skvělým nástrojem pro načítání dat, a zjistíte, jak pomocí Polybase načíst data do služby Azure SQL Data Warehouse.

Začněte pracovat se Synchronizací dat SQL Azure na webu Azure Portal ještě dnes

Na webu Azure Portal je teď dostupná Synchronizace dat SQL Azure, cloudová služba postavená na technologiích platformy Microsoft Sync Framework. Poskytuje jednosměrnou i obousměrnou synchronizaci dat a správu dat a umožňuje tak snadné sdílení dat napříč instancemi služby Azure SQL Database ve více datových centrech nebo mezi místními databázemi Microsoft SQL Serveru a instancemi služby SQL Database. Další informace.

Nová vylepšení adaptivního zpracování dotazů ve službě Azure SQL Database jsou obecně dostupná

Řada funkcí adaptivního zpracování dotazů teď nabízí zpětnou vazbu přidělení paměti v dávkovém režimu, adaptivní spojení v dávkovém režimu a prokládané spouštění. Zpětná vazba přidělení paměti v dávkovém režimu vylepšuje výkon opakovaných dotazů, které vyžadují příliš mnoho nebo příliš málo paměti. Adaptivní spojení v dávkovém režimu je nový typ operátoru dotazu, který umožňuje dynamický výběr optimálního algoritmu spojení na základě počtu řádků modulu runtime. Prokládané spouštění vylepšuje výkon dotazů, které odkazují na vícepříkazové funkce vracející tabulku tím, že při optimalizaci dotazu používá skutečný počet řádků vracený voláním funkce.

Podpora grafů pro Azure SQL Database ve verzi Public Preview

Rychlý růst objemu a složitosti dat může uživatelům působit potíže s optimalizací schématu a návrhu dotazů s ohledem na složité vztahy mezi daty. Databáze grafů přinášejí do propojených struktur jednoduché konstrukce uzlů a relací, které umožňují sofistikované modelování. Azure SQL Database teď nabízí plně integrovaná rozšíření grafů, aby uživatelé mohli definovat schéma grafu pomocí objektů grafu. Rozšíření jazyka T-SQL pomáhají uživatelům vyhledávat vzorce a používat vícenásobnou navigaci. Další informace o podpoře grafů najdete na blogu k SQL Serveru.

Vyšší omezení eDTU databáze pro elastické fondy úrovně Standard ve službě Azure SQL Database

Navýšení omezení maximálního počtu eDTU (elastic Database Transaction Unit) na databázi ve fondech úrovně Standard je teď ve verzi Public Preview. Toto omezení se navýšilo až na 3 000 eDTU a nové možnosti volby začínají na 200 eDTU. Tato vyšší omezení jsou zvlášť vhodná pro databáze s nárůsty aktivity, které vyžadují větší procesorový výkon, než fondy úrovně Standard poskytovaly dříve. Pro úlohy náročné na vstupně-výstupní operace stále poskytují nejlepší výkon fondy úrovně Premium s nižší latencí na V/V a více IOPS na eDTU. Další informace.

Data Exposed: Škálované geografické převzetí služeb při selhání Azure SQL Database

V tomto videu ze seriálu Data Exposed na webu Channel 9 se dozvíte, jak provést zotavení po havárii ve službě Azure SQL Database pomocí skupin automatického převzetí služeb při selhání, a seznámíte se s dalšími možnostmi zotavení po havárii ve službě SQL Database.

Funkce Azure Event Hubs Capture je teď obecně dostupná

Azure Event Hubs je vysoce škálovatelná a plně spravovaná služba příjmu streamování dat v reálném čase, která dokáže protokolovat miliony událostí za sekundu a streamovat je prostřednictvím několika aplikací. Funkce Event Hubs Capture, která dříve byla ve verzi Public Preview jako Event Hubs Archive, je teď obecně dostupná. Tato funkce nabízí dlouhodobou archivaci dat a podřízené zpracování mikrodávek. Přistupuje k datům přímo ze služby Event Hubs v určeném časovém intervalu a intervalu velikosti a odesílá je do určeného cíle. Další informace.

Soukromé kanály Visual Studio Team Services jsou teď součástí předplatných sady Visual Studio Enterprise

Všichni aktivní předplatitelé sady Visual Studio Enterprise (včetně předplatitelů standardní i cloudové verze) teď mají v rámci svého členství v účtu Visual Studio Team Services zahrnutý jeden soukromý kanál. Zákazníci, kteří si aktuálně kupují soukromé kanály v Team Services, můžou snížit počet kupovaných kanálů podle počtu předplatitelů sady Visual Studio Enterprise ve svém týmu.

Posílení značky pomocí přelomových digitálních marketingových řešení od Adobe a Microsoftu

Společnosti Microsoft a Adobe spojily síly v cloudu, aby pomohly podnikům realizovat digitální transformaci a poskytovat zajímavá a přizpůsobená prostředí v každé fázi vztahů se zákazníky prostřednictvím řešení Azure, Adobe Marketing Cloud a Dynamics 365. Adobe Campaign nabízí nejlepší možnosti správy kampaní, nabídek a přizpůsobení napříč všemi kanály. Adobe Experience Manager poskytuje komplexní řešení správy obsahu pro vytváření webů, mobilních aplikací a formulářů. Kontaktujte hlavního manažera vašeho účtu Adobe nebo Microsoft a navštivte web Dynamics 365, kde najdete další informace.

Zdokonalujte své schopnosti

Všechny základní náležitosti cloudu – vše zdarma

Vaše cesta ke cloudu Azure začíná tady, se všemi nástroji potřebnými k vytvoření kompetence pro cloud na jednom místě. Získejte praktické zkušenosti díky zkušebním verzím produktů a virtuálním kurzům, řešením, která vám pomůžou rozvíjet vaše dovednosti pomocí kurzů Pluralsight, a přístupu k odborné podpoře. Zapojte se do programu Cloud Essentials, který vám pomůže zajistit kariérní postup v cloudu.

Všechny základní náležitosti cloudu – vše zdarma

Bezplatné praktické kurzy Azure

Získejte praktické pracovní dovednosti ještě dnes v našich kurzech vedených instruktorem. Vyzkoušejte kurz Praktická ukázka správy a zabezpečení provozu Microsoft Azure a seznamte se s analýzami, automatizací, zabezpečením, zálohováním a obnovením lokality napříč hybridním prostředím. Kurzy se rychle zaplňují, proto si rezervujte místo ještě dnes.

Udržujte své možnosti uplatnění na trhu díky potřebným informacím

Připojte se k technické komunitě Microsoftu – na jednom místě najdete všechno, co se týká komunit systému Office, Azure, cloudové a datové platformy, Windows Serveru a dalších. Dostávejte nejnovější oznámení produktů a událostí a komunikujte přímo s dalšími uživateli, místními odborníky, zaměstnanci Microsoftu a přednášejícími na událostech.

Azure Virtual Machines: Instance řady N-Series pro vizualizaci jsou teď dostupné v oblasti Japonsko – východ

N-Series je řada virtuálních počítačů Azure s možnostmi grafického procesoru (GPU). Grafické procesory jsou ideální pro úlohy náročné na výpočty a grafiku a posilují inovace prostřednictvím špičkové vzdálené vizualizace, hlubokého učení a prediktivní analýzy. Tyto instance využívají grafické procesory od společnosti NVIDIA a jsou optimalizované pro zrychlené výpočetní úlohy, ve kterých se spouští CUDA, úlohy trénování umělé inteligence a vzdálenou vizualizaci. Instance řady N-Series pro vizualizaci (NV-Series), které jsou dostupné v oblastech USA – východ, Střed USA – jih, Střed USA – sever a Západ USA 2, jsou teď dostupné i v oblasti Japonsko – východ.

Seriál názorných webinářů o architektuře cloudu

Překonejte klíčové výzvy související s vývojem díky využití prověřených vzorů cloudového návrhu, které umožňují provoz spolehlivých, škálovatelných a bezpečnějších aplikací v cloudu. Tento seriál webinářů řeší běžné problémy, se kterými se technici a vývojáři setkávají při návrhu cloudových řešení. Každý webinář v tomto seriálu se zaměřuje na sadu vzorů návrhu, které řeší důležitý úkol návrhu. Další informace.

Virtuální praktická cvičení Azure Marketplace na vyžádání

Zaregistruje se na jedno nebo více bezplatných cvičení na vyžádání a získejte praktické zkušenosti s oblíbenými řešeními z Azure Marketplace od společností Cisco, Citrix, Red Hat a dalších. Nezáleží na tom, jestli s řešeními začínáte nebo už jste odborník, v těchto cvičeních získáte prostřednictvím praktických ukázek podrobné informace potřebné k porovnání, testování a nasazení technologií ve vaší organizaci, a to za 45 minut nebo i rychleji. Další informace a registrace.

Virtuální praktická cvičení Azure Marketplace na vyžádání

Cloud Cover: Azure Time Series Insights

V této epizodě se seznámíte s Azure Time Series Insights, plně spravovanou službou pro analýzy, ukládání a vizualizace, která pomáhá zjednodušit zkoumání a analýzy miliard událostí Internetu věcí (IoT) současně. Podívejte se.

Webinář na vyžádání: Jednání technického výboru ohledně SQL Serveru v Linuxu

Microsoft SQL Server přináší svůj špičkový relační databázový systém (RDBMS) do opensourcových podnikových ekosystémů v podobě SQL Serveru v Linuxu. Seznamte se s nejnovějším vývojem a získejte odpovědi na své dotazy v našich virtuálních jednáních, kde vás spojíme s týmem stojícím za SQL Serverem v Linuxu. Zaregistrujte se a sledujte na vyžádání.

Podcast: Příležitosti plynoucí ze zabezpečenějšího IoT

Internet věcí (IoT) představuje významnou příležitost pro podniky, které procházejí digitální transformací. I když se podniky nemůžou dočkat, až budou moct využít efektivitu a přínosy, které IoT slibuje, je také potřeba implementovat lepší zabezpečení pro ochranu prostředků a investic. V poslední epizodě podcastu z programu Microsoft Partner Network se Rodney Clark, viceprezident pro možnosti připojení a používání zařízení IoT, zabývá zabezpečením nejen jako starostí podniků, ale i jako zásadním určujícím faktorem pro partnery. Poslechnout hned teď.

Webinář na vyžádání: Jak si poradit se třemi hlavními výzvami projektů IoT

Seznamte se s přidanou hodnotou, kterou technologie Internetu věcí (IoT) přinášejí společnostem všech velikostí napříč obory tím, že spojují lidi, prostředky, procesy a systémy. Tento webinář popisuje výhody, které můžete očekávat od řešení IoT, skutečné případy použití v několika oborech, osvědčené postupy, jak začít a jak se zorientovat v jednotlivých fázích řešení pro maximalizaci hodnoty.

IoT a maloobchod: Společnost Blue Dynamic překlenuje propast mezi online a kamennými obchody

Zjistěte, jak agentura Blue Dynamic pomáhá kamenným obchodům řešit obchodní problémy na hackfestu s Microsoftem. Podívejte se, jak tým pomocí služeb Microsoft Cognitive Services a Internetu věcí (IoT) Azure vytvořil úžasná prostředí pro nakupování v obchodech. Prozkoumejte kód, který za tím stojí, shlédnutím záznamu Code Story Theater pro Blue Dynamic na konferenci Build. Zvyšte si kvalifikaci s využitím přehledu Azure IoT v Microsoft Virtual Academy nebo podrobného školení k řešením Azure IoT na edX.

Webinář na vyžádání: Urychlení nasazení Enterprise Mobility + Security pomocí programu FastTrack

Využijte naši službu pro úspěchy zákazníků v programu FastTrack pro usnadnění nasazení Microsoft Enterprise Mobility + Security. Zjistěte, co říkají odborníci na funkce programu FastTrack, kteří tráví celé dny tím, že zákazníkům pomáhají se zprovozněním těchto služeb. Podívejte se, jak implementovat konkrétní scénáře, které přispívají k úspěchu nasazení. A zjistěte, jak urychlit nasazení služby Azure Active Directory, Microsoft Intune a dalších. Zaregistrujte se hned teď.

Webinář na vyžádání: Podpora na cestě k dodržování předpisů obecných nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) pomocí Microsoft Enterprise Mobility + Security

Obecná nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) budou mít dopad na většinu firem. Microsoft Enterprise Mobility + Security nabízí přístupy, doporučené postupy a techniky, které vám pomůžou na cestě k dodržování předpisů. V tomto webináři na vyžádání se seznámíte s naším závazkovým a zásadovým přístupem, který zajišťuje, že můžete věřit digitálním technologiím, které používáme.

Webinář na vyžádání: Microsoft Enterprise Mobility + Security v akci: Pokročilé zabezpečení nejen pro Office 365

Tento webinář vám poskytne podrobný přehled toho, jak Microsoft Enterprise Mobility + Security rozšiřuje a přidává nové funkce Office 365, abyste mohli spravovat měnící se oblast bezpečnostních hrozeb – v místním prostředí i v cloudu – a efektivně reagovat na skryté IT činnosti.

Webinář na vyžádání: Reakce na incidenty: Získání převahy v boji proti počítačové kriminalitě

Ohrožení zabezpečení informačních systémů je nevyhnutelné. Údaje z většiny průzkumů ukazují, že zúčastněné strany působící v oblasti zabezpečení organizace nemají důvěru v možnosti reakce na incidenty (IR) kvůli nedostatku dovedností, konkrétně v oblastech nedostatečné detekce a reakce. Vedení našeho týmu IR hovoří o tom, co se děje v kritických chvílích po navázání spolupráce týmů IR Microsoftu se zákazníkem, který čelí počítačovému útoku. Zaregistrujte se hned teď.

Webinář na vyžádání: Dosahování lepší obchodní produktivity pomocí Microsoft PowerApps

Pokud jste zákazník nebo partner, který chce dosáhnout větší produktivity v rámci podniku, tento webinář je určený přímo pro vás. Zjistěte, jak vyplnit poslední nedostatky v produktivitě, umožnit posílení možností obchodních uživatelů a urychlit a usnadnit vývoj. Zaregistrujte se hned teď.

Webinář na vyžádání: Optimalizace datové platformy aplikace díky Microsoftu

Připojte se k nám v tomto webináři a zjistěte, jak můžou nejnovější aktualizace Microsoft SQL Serveru pomoct s vytvářením bohatých prostředí aplikací a maximalizovat potenciál výnosů. Seznamte se blíže s inovacemi všech aplikací SQL Serveru, podporou různých platforem ve Windows a Linuxu, kontejnerizací nasazení DevOps a uživatelských nasazení a analýzou dat grafu v kombinaci se všemi výhodami SQL Serveru – zabezpečením, výkonem a dostupností.

Webinář: Urychlení digitální transformace pomocí technologií

Nedávno jsme pověřili společnost Forrester Consulting vypracováním studie pro lepší pochopení, jak podniky na celém světě prosazují digitální strategie. Tato globální studie se zaměřuje na výsledky, o které usilovaly, výzvy, se kterými se setkaly, a dosažená vylepšení. Poukážeme na roli, kterou v urychlení úsilí o digitální transformaci hrály technologie (CRM, ERP, business intelligence a Business Productivity). Zaregistrujte se a zúčastněte se webináře 12. července 2017 nebo se na něj podívejte na vyžádání později.

Webinář na vyžádání: Vyrovnávání zatížení databází pomocí ScaleArc

Databázové úlohy můžou být náročné na provoz v cloudu kvůli menším velikostem instancí databází a pracovním postupům mezi různými oblastmi. Software pro vyrovnávání zatížení databáze od společnosti ScaleArc usnadňuje využití Azure pro úlohy Microsoft SQL Serveru, MySQL nebo Oracle. Software také vylepšuje dostupnost a výkon aplikací spouštěných nad těmito databázemi. Další informace najdete v tomto webináři společnosti ScaleArc.

Webinář na vyžádání: Využití dat pomocí platformy společnosti Nasuni využívající technologii Azure

Způsob, jakým přistupujete ke svým datům a jak je spravujete, chráníte a využíváte představuje výzvu. Zpráva společnosti Gartner uvádí, že objem dat v příštích pěti letech vzroste o 800 %. Nasuni nabízí kompletní podnikový systém úložiště souborů založený na Azure, který si s tímto růstem poradí. Cíl IT se nezměnil. Způsob, jakým ho dosáhnout, ano. Diskuze nespočívá ve srovnávání hardwaru s cloudem. Jedná se o to, jak vytvořit inteligentní infrastrukturu souborů s využitím cloudu. Další informace najdete v tomto webináři společnosti Nasuni.

Nechte se bavit

*Zdroj kresleného vtipu: www.cloudtweaks.com. Přetištěno se svolením.

Nechte se inspirovat

Dostupnější vytváření filmových triků

Hlavní filmová studia svěřují vytváření filmových triků a efektů pro hrané i animované filmy studiu Jellyfish Pictures. Jellyfish je jedním z nejrespektovanějších studií zaměřených na vizuální efekty a animaci na světě. Pomocí Azure rozšiřuje svoji místní počítačovou farmu pro vykreslování o prostředky vysokovýkonného výpočetního prostředí (HPC) na vyžádání.

Další informace

Vývojáři mobilních her jsou připraveni na nápor armád

Pro herní startupy je velmi důležité se včas rozhodnout pro správné technologie, aby jejich infrastruktura vydržela i virální rozšíření jejich hry. Švédská společnost FunRock vyvíjející mobilní hry se rozhodla postavit backendovou infrastrukturu svého prvního titulu na platformě Azure Service Fabric. Díky platformě Service Fabric získala společnost FunRock potřebnou škálovatelnost, výkon a flexibilitu vývoje umožňující podporu desítek tisíc současně hrajících hráčů a neustálé vylepšování hry o nové funkce.

Další informace

Získejte další možnosti

Partneři

Vzájemné doplňování Microsoftu a platformy Druva – ochrana cloudových dat pro Office 365

Organizace využívají Microsoft Office 365 k posílení obchodní činnosti a produktivity zaměstnanců. I když jsou základní funkce Office 365 výkonné, při zohledňování požadavků (včetně blokování z právních důvodů, eDiscovery, prevence ztráty dat (DLP), ransomwaru, pokročilé detekce hrozeb, šifrování a provozní kontinuity) budete potřebovat účelové řešení ochrany dat, jako je Druva.

Další informace

NeoLedge získává pomoc s globální expanzí od služeb Microsoftu pro uvedení na trh

Jako partner programu služeb Microsoftu pro uvedení na trh se mohla společnost NeoLedge zúčastnit programu globální expanze Microsoftu. „Program globální expanze nám umožnil strukturovat nejen způsob naší mezinárodní expanze, ale také nepřímou strategii, umisťování produktů a naši přidanou hodnotu pro zákazníky ve srovnání s konkurencí,“ říká Christian Serrure, produktový ředitel ve společnosti NeoLedge.

Další informace

Azure Marketplace

Doporučené: Urychlení migrací stávajících aplikací do Azure bez předělávání datových služeb

SoftNAS Cloud NAS je softwarově definovaný virtuální server NAS běžící na výpočetním a úložném back-endu Azure, který poskytuje funkce na podnikové úrovni, jako je šifrování, ochrana dat a vysoká dostupnost. SoftNAS Cloud NAS umožňuje škálování v řádu petabajtů a podporuje hlavní protokoly úložiště (CIFS, NFS, AFP a iSCSI), takže při přesunu stávajících aplikací do Azure není nutné je předělávat. SoftNAS Cloud NAS můžete využít k zálohování, zotavení po havárii a poskytování souborových služeb. Vyzkoušejte si SoftNAS Cloud NAS v Azure zdarma po dobu 30 dnů nebo kontaktujte SoftNAS, pokud chcete další informace.

Navštívit stránku na webu Marketplace

Novinka: Sestavení sítě připravené pro cloud díky společnosti Citrix

Společnosti přesouvají aplikace do cloudu Azure, ale jejich tradiční síť WAN nebyla vytvořena pro poskytování cloudu. Citrix NetScaler SD-WAN přináší uživatelům aplikace z cloudu díky možnostem zabezpečeného a spolehlivého připojení a kompletní viditelnosti. Zákazníci Microsoftu, kteří používají NetScaler SD-WAN, můžou v Azure nasazovat více aplikací, protože mají jistotu spolehlivého připojení a kvalitnějšího uživatelského prostředí pro zaměstnance.

Navštívit stránku na webu Marketplace

Poznámka redaktora

Dobrý den,

Ať už Azure používáte dlouhodobě nebo se s našimi produkty teprve seznamujete, vezměte si šálek oblíbeného čaje nebo kávy a přečtěte si tento podrobný článek o zabezpečení cloudu. Zjistíte, kolik úsilí jsme v rámci celé společnosti vložili do toho, abychom z cloudu udělali bezpečnější místo pro vaše data a aplikace. (Věděli jste, že každý rok investujeme do zabezpečení cloudu přibližně $1 miliard?).

Miwa