Bulletin Azure: říjen 2016

Udržujte si přehled o nejnovějších funkcích a událostech Azure a aktivitách komunity Azure. Můžete si projít starší bulletiny nebo se přihlásit k odběru a dostávat nejnovější informace o Azure přímo do své schránky.

Hledáte bulletin z jiného měsíce?
Prohlédněte si náš archiv:

Buďte informovaní

Doporučený příběh zákazníka: VoodooShield

VoodooShield je patentovaná pomůcka k ochraně pracovní plochy a zámek počítače, který počítač automaticky zamyká v případě rizika a odemyká, když pomine. VoodooShield používá Azure Machine Learning k vyhledávání nového a dosud neznámého malwaru, který tradiční antivirové metody nedokáží odhalit. Modul VoodooAi sestává ze tří modelů Machine Learningu a algoritmů, které analyzují přibližně 40 charakteristik, na jejichž základě určují škodlivost souboru. Tyto modely mají správnost 98,6 až 99,4 procent, kdy přesnost je 98,8 až 99,4 procent a účinnost 99,5 až 99,8 procent.

Domovská stránka VoodooShield

Bezplatná elektronická kniha – Microsoft Azure Essentials: Fundamentals of Azure, Second Edition

Tato bezplatná elektronická kniha nakladatelství Microsoft Press zahrnuje základy Azure, které potřebujete znát k tomu, abyste se mohli hned pustit do vývoje řešení. Seznamte se s funkcemi Azure, které budete nejpravděpodobněji potřebovat. Stáhněte si elektronickou knihu.

Stránka pro stažení bezplatné elektronické knihy

Partnerství Adobe a Microsoftu v cloudu Azure pomůže podnikům transformovat zapojení zákazníků

Na konferenci Microsoft Ignite společnosti Adobe a Microsoft oznámily plány strategického partnerství, které si klade za cíl pomáhat při realizaci digitální transformace a poskytovat přesvědčivá individualizovaná prostředí ve všech fázích vztahů se zákazníky. V rámci tohoto partnerství bude Adobe využívat Azure jako svou preferovanou cloudovou platformu pro Adobe Marketing Cloud, Adobe Creative Cloud a Adobe Document Cloud. Azure poskytuje společnosti Adobe důvěryhodný globální cloud a výkonnou datovou platformu pro inteligentní služby, včetně všestranného machine learningu a kognitivních možností v sadě Microsoft Cortana Intelligence Suite a SQL Serveru. Sledujte toto interview CNNMoney s CEO Microsoftu Satyou Nadellem a CEO Adobe Shantanu Narayenem.

Vylepšení služby Azure Security Center

Azure Security Center pomáhá zákazníkům převzít kontrolu nad zásadami cloudového zabezpečení, monitorovat aktuální zabezpečení prostředků Azure a detekovat aktivní hrozby a reagovat na ně. Aktualizace služby Azure Security Center zahrnují integrované vyhodnocování ohrožení zabezpečení, rozšíření funkcí firewallu webových aplikací (WAF), vyhodnocování zabezpečení Azure Storage (už brzo), nové detekce, incidenty zabezpečení a sestavy analýzy hrozeb.

Azure Active Directory a PingAccess: Zabezpečení přístupu pro ještě více místních webových aplikací

Azure Active Directory (Azure AD) poskytuje zabezpečené jednotné přihlašování k tisícům aplikací SaaS. Prostřednictvím proxy aplikací může Azure AD poskytovat zabezpečený vzdálený přístup k místním webovým aplikacím, které dodržují konkrétní standardy. Microsoft a Ping Identity nabídnou verzi služby PingAccess pro Azure AD, která rozšíří možnosti proxy aplikací tak, aby poskytovala zabezpečený vzdálený přístup k většímu počtu místních webových aplikací. Verze Preview této služby bude dostupná začátkem roku 2017. Sledujte video, které popisuje toto partnerství.

Funkce Azure Key Vault Certificates zjednodušuje a automatizuje úlohy pro certifikáty SSL/TLS

Azure Key Vault zavádí funkci Key Vault Certificates pro zjednodušení úloh souvisejících s certifikáty SSL/TLS od podporovaných certifikačních autorit třetích stran. Toto vylepšení pomáhá zákazníkům při registraci certifikátů a jejich automatickém obnovování a poskytuje auditování ve stejném prostředí.

Čtyři integrované služby pro Microsoft Operations Management Suite nově dostupné

Microsoft Operations Management Suite nyní nabízí čtyři nové integrované služby pro kompletní řešení správy založené na Azure: Přehledy a analýzy, Automatizace a řízení, Zabezpečení a dodržování předpisů a Ochrana a obnovení.

Microsoft Operations Management Suite vydává správu aktualizací

Správa aktualizací sady Microsoft Operations Management Suite pomáhá zákazníkům zajistit aktuálnost systémů IT, aniž by docházelo k neplánovaným výpadkům aplikací. Zákazníci mohou získat časové odhady a optimalizované posloupnosti aktualizací pro systémy s Windows Serverem a Linuxem a vylepšit tak dostupnost svých aplikací a smlouvu o úrovni služeb (SLA). Mohou integrovat System Center Configuration Manager, Windows Server Update Services a systémy třetích stran pro orchestrované spouštění aktualizací z cloudu.

Obecná dostupnost Azure DNS

Služba Azure DNS, která je dostupná k použití ve všech oblastech Azure, umožňuje zákazníkům hostovat domény DNS (Domain Name System) v Azure a spravovat záznamy DNS pomocí stejných přihlašovacích údajů, rozhraní API, nástrojů, fakturace a podpory jako ostatní služby Azure. Azure DNS také zahrnuje funkce zabezpečení na podnikové úrovni v Azure Resource Manageru, které zajišťují dvoufaktorové ověřování, řízení přístupu na základě rolí a podrobné protokoly auditování. Služba Azure DNS využívá globální síť názvových serverů pro mimořádně vysoký výkon a dostupnost a nově je podpořená smlouvou o úrovni služeb (SLA), která zajišťuje 99,99% dostupnost.

Obecná dostupnost VNet Peering pro Azure Virtual Network

VNet Peering pro Azure Virtual Network umožňuje zákazníkům přímo propojit virtuální počítače ve dvou virtuálních sítích ve stejné oblasti pomocí soukromých IP adres, jako kdyby byly součástí stejné sítě. VNet Peering směruje pakety prostřednictvím interní páteřní sítě Azure, a to bez jakýchkoli bran po cestě. To umožňuje připojení s nízkou latencí a velkou šířkou pásma mezi virtuálními počítači v různých virtuálních sítích.

Firewall webových aplikací služby Azure Application Gateway ve verzi Public Preview

Firewall webových aplikací (WAF) ve službě Azure Application Gateway chrání webové aplikace před běžnými webovými útoky, jako jsou injektáž SQL, útoky skriptování napříč weby a únos relací. Obsahuje předem nakonfigurovanou ochranu před útoky, které OWASP (Open Web Application Security Project) zařadí mezi 10 nejběžnějších ohrožení zabezpečení. Tato brána firewall s jednoduchým nasazením poskytuje protokolování pro průběžné monitorování webových aplikací před zneužitím. Zákazníci mohou WAF spouštět jak v režimu ochrany, tak v režimu samotné detekce. Tato funkce verze Public Preview se nabízí jako součást úrovně WAF.

Podpora HTTP/2 pro Azure Content Delivery Network od Akamai

HTTP/2 zlepšuje uživatelské prostředí, protože zvyšuje výkon a rychlost načítání webových stránek. Tato funkce je teď bez dalších poplatků ve výchozím nastavení povolená pro všechny zákazníky, kteří využívají Azure Content Delivery Network od Akamai. Implementace serveru Edge HTTP/2 je plně kompatibilní se standardem HTTP/2 RFC 7540. (Jsou podporované všechny funkce HTTP/2, s výjimkou nabízených oznámení serveru.) Hlavní funkce HTTP/2 zahrnují multiplexing, komprimaci hlaviček a stanovení priorit datových proudů.

Brána úrovně Ultra Performance pro Azure ExpressRoute ve verzi Public Preview

Úroveň Ultra Performance spojuje virtuální síť s obvodem Azure ExpressRoute. Tato úroveň má pětkrát větší síťovou propustnost než brána High Performance. Zákazníci nyní můžou nasazovat do svých virtuálních sítí úlohy s vyšším zatížením sítě.

Accelerated Networking pro Azure Virtual Machines ve verzi Public Preview

Zákazníci v současnosti očekávají, že výkon jejich virtuálních počítačů bude odpovídat výkonu fyzických zařízení, která si mohou sami koupit. Služba Accelerated Networking pro virtuální počítače s Windows v Azure nabízí síťové rychlosti až 25 Gb/s. Zákazníci mohou u virtuálních počítačů s Windows v cloudu dosáhnout téměř nativního výkonu. Z hlediska rychlosti a konzistence, které jejich aplikace vyžadují, pravděpodobně překonají typický místní výkon. Služba Accelerated Networking je pro vybrané typy virtuálních počítačů a oblasti dostupná ve verzi Public Preview bez dalších poplatků.

Instance H-Series pro Azure Virtual Machines jsou teď dostupné v oblasti Střed USA – jih

Při uvedení na trh bude řada H-Series pro Azure Virtual Machines z hlediska výkonu na jádro (srovnávací test ACU) patřit mezi nejrychlejší virtuální počítače, které jsou dostupné ve veřejném cloudu. V závislosti na nabídce scénářů a aplikací bude mít v porovnání s ostatními virtuálními počítači výkon vyšší o celých 30 až 50 procent. Další srovnávací testy pro H-Series najdete na webových stránkách Velikosti virtuálních počítačů v Azure pro Windows a Linux. Výsledky pro CoreMark a SPECint najdete na webových stránkách s výsledky srovnávacích testů pro virtuální počítače s Windows a výsledky srovnávacích testů pro virtuální počítače s Linuxem.

Maximální dosah služeb založených na virtuálních počítačích díky novému protokolu IPv6 pro Azure Virtual Machines

Je čas podívat se na protokol IPv4 z nové perspektivy. Celá řada nových mobilních sítí a nových technologií, jako je třeba Internet věcí (IoT), závisí na téměř neomezené kapacitě adres, kterou nabízí protokol IPv6. Služby hostované v Azure teď nabízejí možnosti připojení k internetu duálním způsobem (IPv4+IPv6) a s vyrovnáváním zatížení IPv6 pro Azure Virtual Machines. Díky nativní možnosti připojení prostřednictvím protokolu IPv6 (TCP, UDP, HTTP(S)) až k virtuálnímu počítači je možné využívat široké spektrum architektur služeb. Protokol IPv6 pro Virtual Machines je teď dostupný ve většině oblastí Azure. Další informace najdete na blogu o Azure.

Obecná dostupnost služby Azure Disk Encryption pro Windows a Linux pro virtuální počítače Standard a Premium v režimu IaaS

Azure Disk Encryption pro linuxové virtuální počítače v režimu IaaS a podpora pro virtuální počítače se službou Storage úrovně Premium jsou obecně dostupné ve všech veřejných oblastech Azure. V souvislosti s tímto oznámením je nyní možné povolit obecně dostupnou službu Azure Disk Encryption pro virtuální počítače Standard s Windows a Linuxem v režimu IaaS, takže zákazníci mohou chránit a zabezpečit disk s operačním systémem i neaktivní datové disky pomocí standardní šifrovací technologie. Tato služba je integrovaná se službou Azure Key Vault a pomáhá zákazníkům spravovat klíče a tajné kódy pro šifrování disků v předplatném služby Key Vault.

Obecná dostupnost modulu Azure Service Fabric pro Windows Server

Azure Service Fabric pro Windows Server je samostatný modul runtime, který zákazníkům umožňuje vytvořit vlastní cluster Service Fabric na libovolné sadě hostitelů Windows Server 2012 R2 nebo 2016, a to v místním prostředí nebo v libovolném cloudu. Tento bezplatný modul ke stažení je teď obecně dostupný s volitelnou podporou poskytovanou prostřednictvím zakoupení plánu podpory Azure.

Podpora Linuxu ve službě Azure Service Fabric ve verzi Public Preview

Azure Service Fabric přidává Linux jako jeden z hostitelských operačních systémů pro hostitele clusteru Service Fabric. Hostitelé s Linuxem umožňují ve službě Service Fabric spouštět aplikace v Javě i v .NET. Tato možnost je dostupná ve verzi Public Preview společně s už obecně dostupnou možností využití Windows Serveru. Další informace najdete na blogu o Azure.

Obecná dostupnost dočasných tabulek služby Azure SQL Database

Dočasné tabulky umožňují zákazníkům sledovat kompletní historii změn dat v Azure SQL Database bez vlastního kódování. Zákazníci mohou soustředit datové analýzy na konkrétní časový bod a využít deklarativní zásady čištění ke kontrole uchování historických dat. Dočasné tabulky, které jsou navržené pro zlepšení produktivity zákazníků při vývoji aplikací, mohou pomoct při podpoře auditování dat v aplikacích, analýze trendů nebo detekci anomálií v čase, implementaci pomalu se měnících vzorků dimenzí a provádění drobných oprav řádků v případě náhodných datových chyb, ať už je způsobil člověk nebo aplikace.

Vylepšení automatického vyladění zvyšuje výkon Azure SQL Database

Velká aktualizace funkce Azure SQL Database Advisor výrazně snižuje čas nutný k vytvoření a implementaci doporučení pro vyladění indexu. Zákazníci teď mohou spouštět svoje produkční úlohy v SQL Database celý den a Advisor nabídce relevantní doporučení pro vylepšení výkonu (a také je použije, pokud zákazníci povolili automatické vyladění).

Obecná dostupnost šifrování služby Storage pro Azure Storage

Azure Storage oznamuje obecnou dostupnost šifrování služby Storage pro Azure Blob Storage (objekty blob bloků a stránek) pro všechny nové účty služby Storage vytvořené prostřednictvím Azure Resource Manageru. Účty, u kterých je tato funkce povolená, budou mít data šifrovaná pomocí klíčů spravovaných Microsoftem s využitím špičkového algoritmu založeného na 256bitovém standardu AES (AES-256). Microsoft provádí správu a rotaci klíčů a poskytuje kompatibilitu s příslušnými standardy klíčů.

Azure Premium Storage je obecně dostupné v další oblasti

Služba Azure Storage úrovně Premium využívá jednotky SSD (solid-state drive) a je určená pro podporu úloh náročných na množství vstupně-výstupních operací. Díky službě Storage úrovně Premium můžete ke každému virtuálnímu počítači přidat až 64 TB trvalého úložiště a dosahovat víc než 80 000 V/V operací za sekundu (IOPS) na virtuální počítač a extrémně nízkých latencí pro operace čtení. Nabízíme smlouvu o úrovni služeb (SLA) zajišťující dostupnost 99,9 %. Služba Storage úrovně Premium je teď dostupná v oblasti Střed USA – sever a v dalších oblastech, které jsme oznámili už dřív.

Vylepšení prostředí pro vývojáře Azure App Service v Node.js a PHP díky podpoře Linuxu

Služba Azure App Service začala být obecně dostupná v březnu 2015. Jejím cílem je usnadnit webovým vývojářům život a práci v cloudu. Kromě toho, že nabízí skvělé prostředí pro vývojáře na platformě .NET, podporuje také zásobníky v PHP, Node.js, Javě a Pythonu a také řadu opensourcových webových produktů. Nová verze Public Preview uvádí nativní linuxovou podporu pro zásobníky PHP a Node.js.

Obecná dostupnost Azure Logic Apps v sadě Visual Studio

Zákazníci teď budou mít možnost nasadit Azure Logic Apps ze sady Visual Studio ve svém produkčním prostředí. Tato funkce jim umožní využít zobrazení návrháře i kódu přímo v sadě Visual Studio. Zákazníci mohou také spravovat zdrojový kód a k sestavení Logic Apps nemusí využívat produkční nástroje. Nástroje podnikové integrace Logic Apps pro Visual Studio 2015 také poskytují editor schémat, generátor schémat plochých souborů a mapovací modul XSLT pro snadné vytváření artefaktů účtu pro integraci v sadě Visual Studio.

Azure Event Hubs Archive ve verzi Public Preview

Zákazníci teď automaticky mohou doručovat streamovaná data v centrech událostí do účtu služby Azure Blob Storage a mají přitom možnost zadat časový nebo velikostní interval. Vytvoření archivu je rychlé. Nepřináší žádné administrativní náklady a automaticky se škáluje s jednotkami propustnosti Azure Event Hubs. Event Hubs Archive umožňuje zákazníkům, aby se místo na uchovávání dat soustředili na jejich zpracování. Mohou načíst data do služeb Azure Data Lake, Azure Data Factory a Azure HDInsight a využívat dávkové zpracování a další analýzy.

Nový web Příběhy zákazníků

Vizuálně přitažlivý web Příběhy zákazníků, který je hostovaný v Azure, přináší na jednom místě nejrůznější příběhy zákazníků z Microsoftu i z celého světa. Nabízí přepracovaný vzhled, vylepšené použití značek se špičkovými možnostmi vyhledávání a špičkový výkon, který umožňuje okamžité vyhledávání a rychlý přístup k jednotlivým příběhům. Tyto příběhy se v našem bulletinu pravidelně objevují v sekci Nechte se inspirovat. Nezapomeňte se podívat na příběhy tohoto měsíce.

Zdokonalujte své schopnosti

Možnosti správy Azure Redis Cache

Seth Juarez z Azure Friday se dozvídá o nových možnostech správy Azure Redis Cache, které umožňují otestovat aplikaci na odolnost připojení v případě selhání a naplánovat aktualizace pro Azure Redis Cache. Podívejte se.

Stránka s videi věnovanými Azure Redis Cache

Sledujte nyní: Úvodní hlavní vystoupení na akci Microsoft Machine Learning and Data Science Summit

Nyní na vyžádání sledujte hlavní vystoupení Josepha Siroshe na akci Microsoft Machine Learning and Data Science Summit. Joseph je korporátní viceprezident oddělení Data Group, které se stará o produkty Microsoftu v oblasti databází, velkých objemů dat a machine learningu. Ve svém hlavním vystoupení představuje pět řešení, která inteligentní cloud poskytuje.

Připojte se k nám na některé ze 17 akcí Microsoft Tech Summit po celém světě

Nezáleží na tom, jestli jste v cloudu jako doma nebo teprve začínáte. Naučíte se nové techniky a osvědčené postupy přímo od špičkových odborníků Microsoftu, kteří vytvářejí a spouštějí cloudové služby napříč Azure, Office 365 a Windows 10. Vyberte si z více než 70 technických seminářů věnovaných Azure a hybridním platformám, včetně zabezpečení, sítí, dat, úložišť, identit, mobilních služeb, cloudové infrastruktury, správy, DevOps, aplikační platformy a dalších témat. Zarezervujte si místo ještě dnes pro jedno z prvních deseti měst.

Herní studio Gears of War s pomocí Microsoft IT zvládlo mimořádnou situaci

Malý tým odborníků na IT z Microsoftu udělal pro Gears of War 4 to, co jednotka Delta Squad udělala pro lidstvo. Ne, nezahnali houfy podzemí plazících se humanoidů, ale svým klidným technickým způsobem naprosto zachránili situaci. Přečtěte si k tomu víc v prezentaci IT.

Stránka s prezentací Gears of War I T

Navrhování řešení v Microsoft Azure

Sledujte na edX tento kurz na vyžádání. Na základě toho, co už víte o implementaci řešení v Azure, se naučíte navrhovat řešení. Tým zkušených instruktorů vám ukáže, jak odhalovat kompromisy a docházet k rozhodnutím při návrzích veřejných a hybridních cloudových řešení. Tento kurz vám také pomůže připravit se na certifikační zkoušku Microsoftu 70-534: Navrhování řešení v Microsoft Azure.

Cloud Cover: Service Fabric

V části 1 se seznámíte s různými typy služeb, programovacími modely, nástroji a službami, které poskytuje Azure Service Fabric a které vývojářům pomáhají při sestavování aplikací v cloudovém měřítku. Najdete tady odpovědi na dotazy ohledně plánování kapacity, migrace cloudových služeb, správy stavu a celkové správy životního cyklu aplikací. V částech 2 a 3 se budeme podrobně věnovat dvěma zajímavým tématům: integraci kontejnerů a podpoře Linuxu.

Stránka s videi věnovanými Cloud Cover: Service Fabric

Možná vás také bude zajímat epizoda věnovaná doporučeným postupům Azure App Service pro rozsáhlé aplikace.

Příprava na zkoušku 70-398: Plánování a správa zařízení v rámci podniku

Připravujete se na certifikační zkoušku 70-398? Sledujte tento kurz pro zrychlenou přípravu na zkoušku, který přednáší zkušení konzultanti Microsoftu v oblasti mobility, kteří pracují s technologiemi Enterprise Mobility + Security na každodenní bázi. Projděte si jednotlivé zkušební moduly, vypracujte vzorové otázky a naučte se navrhovat pro cloudové/hybridní identity, ochranu zařízení a přístup k nim, vzdálený přístup a další funkce.

Nechte se bavit

Domovská stránka Cloudtweaks

*Zdroj kresleného vtipu: www.cloudtweaks.com. Přetištěno se svolením.

Nechte se inspirovat

Australská přístavní správa modernizuje infrastrukturu IT pomocí cloudových služeb Microsoftu

Přístavní správa Nového Jižního Walesu je australská státní organizace, která zodpovídá za komerční námořní operace napříč přístavy na východním pobřeží země. Po částečné privatizaci a následném sloučení portů se přístavní správa rozhodla migrovat prostředí pro vývoj a zotavení po havárii na platformu Azure a využívat Microsoft Operations Management Suite pro zálohování a obnovení lokality.

Další informace

Získejte další možnosti

Partneři

Stránka věnovaná řešení Check Point na webu Azure Marketplace

Pokročilé zabezpečení s prevencí hrozeb pro Azure

Migrace do cloudu Azure by neměla představovat hrozbu z hlediska zabezpečení. Unifikovaná správa a cloudové zabezpečení vSEC od společnosti Check Point poskytuje komplexní funkce brány firewall a špičkové zabezpečení s prevencí hrozeb v cloudu Azure. vSEC chrání všechny vaše cloudové prostředky Azure před kybernetickými hrozbami, zneužitím nultého dne a malwarem. Vyzkoušejte si je zdarma po dobu 30 dnů.

Azure Marketplace

Doporučeno: TIBCO dává zákazníkům prostředky k rozšíření svých místních úloh DataSynapse GridServeru do Azure

Rychle se blíží nové mandáty pro velké mezinárodní banky, jako je Basel III, RWA, FRTB, Dodd-Frank a další. Zákazníci TIBCO DataSynapse GridServeru můžou dynamicky alokovat prostředky v Azure na základě naléhavosti výpočetních úloh, což umožňuje spravovat přetížení gridu, smlouvy SLA a řadu dalších faktorů.

Navštívit stránku na webu Marketplace

Novinka: Správa zabezpečení ESET z cloudu

ESET Remote Administrator 6 Virtual Machine for Azure poskytuje správu řešení zabezpečení ESET v cloudu pomocí jediné konzoly. ESET Remote Administrator je konzola s jednoduchým zobrazením navržená pro správu širokého portfolia řešení zabezpečení ESET pro desktopy, servery a mobilní zařízení. Je vybavená interaktivním řídicím panelem a poskytuje optimalizované uživatelské prostředí pro organizace všech velikostí.

Navštívit stránku na webu Marketplace

Novinka: Oznámení průlomového zotavení po havárii pro Azure

Hledáte podnikové řešení kontinuity podnikových procesů a zotavení po havárii pro Azure? Zerto, průkopník na poli odolnosti IT, poskytuje oceňovaný software pro kontinuální dostupnost a zotavení po havárii. Zákazníci společnosti Zerto uskutečňují cíle v oblasti bodů obnovení na úrovni sekund a cíle v oblasti časů obnovení na úrovni minut, a to spolu s podnikovými funkcemi orchestarce, hvězdným výkonem a spolehlivým hlášením dodržování předpisů. Podívejte se na webinář.

Navštívit stránku na webu Marketplace

Poznámka redaktora

Dobrý den,

jednou z věcí, které mám na Microsoftu nejradši, je pestrost odborných znalostí a různorodost nových projektů. (A vzhledem k tolika novým vydáním a oznámením je těžké zajistit, aby bulletin nebyl každý měsíc tak dlouhý!) Věděli jste, že Microsoft zaměstnává lidi se zkušenostmi z biologických a lékařských výzkumů? Projděte si tento článek věnovaný tomu, jak lidé tady využívají technologie, včetně Azure, při hledání „řešení“ rakoviny.

Mimochodem, kdysi jsem pracovala v Adobe a teď s radostí vítám naše nové partnerství oznámené na konferenci Ignite!

Miwa