Bulletin Azure: květen 2016

Udržujte si přehled o nejnovějších funkcích a událostech Azure a aktivitách komunity Azure. Můžete si projít starší bulletiny nebo se přihlásit k odběru a dostávat nejnovější informace o Azure přímo do své schránky.

Looking for a different month's newsletter?
Look through our archive:

Aktuální informace

Doporučený příběh zákazníka: Payslip

Společnost DMS Software Engineering (Pvt) Ltd nedávno zavedla cloudové řešení pro peněžní složenky, které se snadno integruje do stávajícího zpracování mezd a výplat, ať už zákazníci využívají interní softwarové aplikace, nebo zpracování mezd a výplat outsourcují. Toto nové řešení, www.epayslip.lk, dokáže šetřit čas i peníze a poskytne zaměstnancům přístup kdykoli a kamkoli prostřednictvím libovolného zařízení. Využívá Microsoft SQL Server a při zpracování šířky pásma a zajištění zabezpečení pomocí výchozího šifrování SSL se spoléhá na Azure. Pro korespondenci se zákazníky se také zvolila jedna z nabídek Azure Marketplace – SendGrid.

Společnost Forrester označila Azure za vítěze mezi cloudovými řešeními pro velké objemy dat založené na Hadoopu

Společnost Forrester v nedávné době ocenila přednosti našich nabídek a také naši strategii a zařadila Microsoft mezi hlavní hybatele cloudové vlny velkých objemů dat založených na Hadoopu. Forrester uvádí, že špičkové společnosti nabízejí nejucelenější a nejlépe integrované platformy s největším škálováním, a konkrétně vyzdvihuje Microsoft, že jeho cloudová strategie se začala vyplácet. V nadcházejících letech se budeme i nadále soustředit na zajištění maximálních výhod pro naše zákazníky a partnery, a to prostřednictvím inovací, které dále zpřístupní analýzy a zpracování velkých objemů dat. Další informace najdete na blogu Azure. Úplné znění zprávy The Forrester WaveTM: Big Data Hadoop Cloud Solutions, Q2 2016 je dostupné na webu společnosti Forrester.

Připravované akce

Velocity 2016
20. června 2016
Santa Clara, Kalifornie

2016 Hadoop Summit
28. června 2016
San Jose, California

Mobile World Congress Shanghai
29. června 2016
Šanghaj, Čína

Cisco Live
10. července 2016
Las Vegas, Nevada

ChefConf 2016
11. července 2016
Austin, Texas

Microsoft Developer Campy
events.msdn.microsoft.com

Představujeme analýzu médií pro Azure Media Services

Analýzy Mediálních služeb je kolekce osmi služeb pro zpracování řeči a vidění v podnikovém měřítku, se zabezpečením, dodržováním předpisů a globálním dosahem. Analýzy Mediálních služeb přináší nové klíčové možnosti, jako je detekce pohybu, transkripce řeči, hledání videí s hlubokým indexováním a moderování obsahu podle domény videa. Tyto možnosti je možné využít v celé řadě odvětví, jako je dodržování veřejného pořádku, státní sféra, sledování, maloobchod, vzdělávání, automobilový průmysl a řada dalších. Media Analytics představuje klíčové rozšíření řady služeb nabízených v rámci Azure Media Services.

Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího pro Microsoft Cognitive Services ve verzi Public Preview

Microsoft Cognitive Services je kolekce rozhraní API, která vývojářům umožňují vytvářet inteligentnější a zajímavější aplikace. Tato sada služeb rozšiřuje naše rozvíjející se portfolio rozhraní API pro machine learning a umožňuje vývojářům snadno doplňovat jejich řešení o inteligentní funkce. Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího je nyní ve verzi Public Preview jako samostatná služba a mezi jeho funkce patří identifikace a ověření mluvčího.

Nové instance Dv2 pro Azure HDInsight

Oznamujeme novou velikost instance, D5 v2, která je rozšířením řady Dv2-Series pro Azure HDInsight. D5 v2 má 16 jader a 56 GB paměti. Uzly řady Dv2 jsou nyní dostupné v oblastech Austrálie – východ, Austrálie – jihovýchod, Západní USA, Východní USA, Východní USA 2, Střed USA – jih, Střed USA – sever, Střed USA, Severní Evropa, Západní Evropa, Východní Asie, Jihovýchodní Asie a Japonsko – východ.

Obecná dostupnost Azure DevTest Labs

Azure DevTest Labs zajišťuje rychlá, snadná a štíhlá vývojová a testovací prostředí v cloudu. Pomocí pouhých několika kliknutí můžete vytvořit virtuální počítače a rychle zřídit vývojová a testovací prostředí (pomocí opakovaně využitelných šablon nebo Azure Marketplace) a využít v testovacím prostředí kromě nahraných vlastních imagí (VHD) jako základ virtuálních počítačů také image z Marketplace. Zabraňte plýtvání pomocí kvót a zásad a nastavte automatizované vypínání v zájmu minimalizace nákladů. Tyto výhody využití cloudu pro vývojová a testovací prostředí můžete využít bez ohledu na to, jestli využíváte úlohy v systému Windows nebo Linux.

Služba Azure Site Recovery je obecně dostupná na portálu Azure

Služba Azure Site Recovery, která je komponentou sady Microsoft Operations Management Suite, je nyní je obecně dostupná na portálu Azure. Uživatele, kteří mají zkušenosti se Site Recovery na portálu Azure Classic, potěší nový vzhled, chování a vylepšení. Site Recovery nyní zahrnuje podporu pro klasická nasazení a nasazení s využitím Azure Resource Manageru a také podporu pro souběžnou ochranu několika virtuálních počítačů, z System Center Virtual Machine Manageru do Azure, webu Hyper-V do Azure a System Center VMM do System Center VMM pomocí repliky technologie Hyper-V.

Kontejnerová služba Azure je obecně dostupná

Služba kontejnerů Azure pomáhá zákazníkům spravovat kontejnerové aplikace v produkčním prostředí škálovatelným způsobem. Služba kontejnerů Azure je plně integrovaná s portálem Azure, Azure Resource Managerem a našimi výpočetními, úložnými a síťovými prostředky. Podporuje image Dockeru. Jako základní technologie orchestrace se přitom využívají důvěrně známé nástroje a opensourcový systém DCOS nebo Docker Swarm. Kontejnerová služba Azure nic nestojí, platíte jenom za použití příslušných prostředků.

Nová generace instancí D-Series pro Azure Virtual Machines a Azure Cloud Services v oblasti Japonsko – západ

Nová generace instancí D-Series je nyní dostupná v oblasti Japonsko – západ. Tyto instance Dv2 mají stejné konfigurace procesoru, paměti a disku jako aktuální řada D-Series, ale nabízí výkonnější procesory a mohou běžet asi o 35 % rychleji. Instance řady D-Series i Dv2 jsou ideální pro aplikace, které vyžadují rychlý procesor, vyšší výkon místního disku nebo více paměti, a představují výkonnou kombinaci pro celou řadu aplikací na podnikové úrovni. Další informace najdete na webových stránkách Ceny Virtual Machines a Ceny Cloud Services.

Obecná dostupnost nové studené (Cool) vrstvy přístupu služby Azure Storage

Zákazníci se službou Azure Storage si nyní mohou vytvořit nový účet Blob Storage, který umožňuje volit mezi horkou (Hot) a studenou (Cool) vrstvou přístupu, v závislosti na vzorku přístupu k datům. Studená vrstva přístupu je relativní vzhledem k horké vrstvě přístupu a je vhodná pro data, ke kterým se přistupuje zřídka, a která tolerují poněkud nižší dostupnost (smlouva SLA na úrovni 99 procent). Studená i horká vrstva přístupu poskytují vysokou propustnost a nízkou latenci. Mezi běžné scénáře využití studené vrstvy přístupu patří zálohování dat, zotavení po havárii, mediální obsah, videa a fotky na sociálních médiích, vědecká data atd. Pokud se pro příslušné datové sady využije studená vrstva přístupu, zákazníci uvidí značné úspory nákladů. Přečtěte si další informace o cenách.

Aktivní geografická replikace je nyní dostupná ve všech úrovních služby Azure SQL Database

Povolili jsme Aktivní geografickou replikaci napříč úrovněmi Basic a Standard služby Azure SQL Database a tím jsme s okamžitou platností rozšířili naše funkce geografické replikace. Následkem toho se standardní geografická replikace v dubnu 2017 vyřadí z provozu. Možnost využití aktivní geografické replikace v databázích úrovně Basic nebo Standard zákazníkům zajistí řadu výhod, které poskytnou lepší zabezpečení a kontinuitu podnikových procesů v případě havárie. Patří sem zotavení po havárii na úrovni databáze, redundance mezi oblastmi, čitelné online sekundární databáze a automatická asynchronní replikace.

Obecná dostupnost elastických fondů pro Azure SQL Database

Elastické fondy Azure SQL Database jsou ideálním řešením pro SaaS a obchodní aplikace, které vyžadují výhody izolace zabezpečení, dostupnosti a výkonu jako při zřizování jedné databáze pro každého tenanta nebo aplikaci. Každá elastická databáze ve fondu získá potřebné prostředky v okamžiku, kdy je potřebuje. Není tedy nutné jednotlivé databáze složitě spravovat. Elastické fondy zajišťují nejlepší úroveň cen pro skupinu databází a zaručují přitom elasticitu výkonu každé databáze. Mezi funkce elastických fondů patří automatické škálování, které máte pod kontrolou, inteligentní správa vašeho prostředí a výkon a ceny, které splňují vaše požadavky.

Azure Scheduler zavádí úroveň P20 Premium

Úroveň P20 Premium Azure Scheduleru je navržena pro zákazníky, kteří potřebují spouštět desítky milionů úloh. Ceny pro stávající úrovně Scheduler zůstávají beze změn.

Azure Content Delivery Network od Akamai je nyní dostupná na portálu Azure

V tomto vydání zákazníkům nabízíme flexibilitu a globální pokrytí pomocí služeb pracujících s více sítěmi pro doručování obsahu (CDN). Zákazníci Microsoftu si mohou koupit nabídky Akamai jako samostatně vybírané možnosti prostřednictvím portálu Azure nebo v rámci smlouvy Microsoft Enterprise Agreement jejich organizace. (Azure nabízí služby Verizon CDN, dříve EdgeCast CDN, už více než dva roky.) Zákazníci navíc od Microsoftu a Akamai získají integrovanou službu i podporu na jednom místě. Další informace najdete na webové stránce Content Delivery Network.

Služba Azure Backup je obecně dostupná na portálu Azure

Pro zákazníky je teď mnohem jednodušší využít Microsoft Operations Management Suite pro zajištění různorodých potřeb ochrany jak v místním prostředí, tak v Azure. Díky vydání služby Azure Backup na portálu Azure mohou zákazníci bez problémů zálohovat virtuální počítače využívající Azure Resource Manager i virtuální počítače vytvořené z portálu Azure Classic v rámci nově zavedeného trezoru služby zotavení. Zákazníci mohou tento prostředek Azure využívat k zálohování místních počítačů s Windows Serverem a k vrstvení záloh z Azure Backup Serveru a počítačů se System Center Data Protection Managerem do cloudu. Trezor vytvoří základ jednotné správy a ochrany dat, včetně scénářů hybridního zálohování a zotavení po havárii.

Obecná dostupnost Azure v Kanadě

10. května 2016 začal být systém Azure obecně dostupný z datových center v Torontu a Quebec City. Azure poskytuje organizacím platformu pro inovace bez ohledu na jejich velikost a přispívá tak k naplnění cíle společnosti Microsoft, kterým je zajistit, aby lidé i organizace měli možnosti pro to, aby dokázali víc. Zákazníci Azure v Kanadě nyní mohou využívat výkon a spolehlivost na podnikové úrovni v kombinaci s datovou rezidencí ve své zemi, včetně replikace dat ve dvou kanadských lokalitách pro zajištění kontinuity obchodních procesů. Další informace najdete na blogu Azure a na webové stránce Oblasti Azure.

Partnerství, která pomáhají přenést Azure a kanadská datová centra na novou úroveň

Azure Marketplace online obchod s tisíci certifikovanými, opensourcovými a komunitními aplikacemi a službami pro vývojáře, které se dají snadno nasadit do Azure pomocí několika kliknutí. Najdete tu virtuální počítače s nejrůznějším vybavením, od holých operačních systémů, jako je Windows Server, a četných linuxových distribucí až po plně nasazená řešení od společností Barracuda, Hortonworks, Bitnami a řady dalších. Najdete tu i služby pro vývojáře, jako jsou SendGrid, New Relic a Mongo Lab. V neposlední řadě tu najdete také webové aplikace a aplikace API, včetně WordPressu, Djanga a Umbraco, a to zdaleka není všechno. Zálohujete svoje cloudové prostředí? Máte důvěru v použité zabezpečení? Prohlédněte si video Co je Azure Marketplace? a tento dokument white paper.

Konektor Windows Azure Pack: Dva cloudy, jeden portál

Microsoft IT vytváří snadnější způsob správy hybridních cloudů. Konektor Windows Azure Pack, který je nyní dostupný ke stažení, umožňuje správcům a tenantům využívat jeden portál pro správu virtuálních počítačů IaaS v privátních cloudech i veřejných předplatných Azure. Stáhněte si konektor Azure Pack ještě dnes.

Bezplatné materiály pro odborníky na IT, kteří si budují kariéru v cloudových technologiích

Microsoft IT Pro Cloud Essentials je bezplatné roční předplatné, které zahrnuje zkušební verze rozšířených cloudových služeb a kredity Azure, předplatné Pluralsight zdarma a prioritní podporu na fórech TechNet, včetně bezplatného incidentu podpory. Microsoft IT Pro Career Center je bezplatný online materiál, který vám pomůže mapovat vaši cloudovou kariéru. Nabízí studijní plán pro výuku cloudových rolí a související profesní poradenství, které vám umožní zajistit potřebné znalosti a dovednosti k tomu, abyste se dobře uplatnili na trhu práce. Zapojte se ještě dnes.

Získejte víc možností

Příležitosti, posudky, zkušenosti – to vše na vás čeká během Microsoft Ignite

V učebnách a v přednáškových sálech, na seminářích a dokonce i v předsálí Microsoft Ignite ožívá díky výměně zkušeností a informací. Microsoft Ignite se soustředí na zajištění pestré škály výukových příležitostí (a délky seminářů). Chtěli jsme vám nabídnout ještě více příležitostí k tomu, abyste se zapojili, a proto jsme v roce 2016 rozšířili typy výuky, například o online semináře s odborníky Ask Me Anything, a zvýšili jsme podíl praktické výuky prostřednictvím Interactive Digital Labs. Tento nový formát zahrnuje funkce, jako je integrované video, sledování dokončených kroků, integrovaná funkce kopírování a vkládání a řada dalších. Připojte se k nám v Atlantě.

Azure Security Center – detekce hrozeb

Scott Hanselman vám v pořadu Azure Friday ukáže integraci služby Azure Security Center s detekcí hrozeb. Můžete rychle ověřit patřičnou úroveň a správnou konfiguraci kontrolních mechanismů zabezpečení. Podívejte se.

Bezesné noci v kyberprostoru: Kvůli jakým cloudovým obavám nemůžete v noci spát?

Máte v souvislosti s přechodem do cloudu obavy? Máte pocit, že data jsou lépe zabezpečena místně? Pokud ano, důvodem možná je „krize důvěry“. Poslechněte si, jak Tammy Kaneshige, první viceprezidentka společnosti Penn Schoen Berland, a Mike Wickstrand, ředitel oddělení Cloud and Enterprise Marketing v Microsoftu, diskutují nad klíčovými poznatky z anonymního průzkumu, kterého se v roce 2016 zúčastnilo 3 900 pracovníků s rozhodovací pravomocí pro cloudy, a odpovídají na dotazy související s tímto výzkumem a jeho dopady. Zaregistrujte se a poslechněte si na vyžádání.

Zabezpečení pro vaše cloudové aplikace na podnikové úrovni pomocí Microsoft Cloud App Security

Jak můžete zajistit viditelnost a ochranu vašich firemních dat a kontrolu nad nimi? Každý den se do cloudu přesouvá více a více obchodních aktivit. I když vaše společnost cloudová řešení ještě nepoužívá, vaši zaměstnanci pravděpodobně ano. Ve skutečnosti více než 80 procent zaměstnanců připouští, že při práci používají neschválené aplikace SaaS. Připojte se k nám v tomto webináři věnovaném zabezpečení pro cloudové aplikace na podnikové úrovni pomocí Microsoft Cloud App Security, kde se dozvíte, jak získat přehled o využití cloudových aplikací a jak je řídit prostřednictvím zásad. Zaregistrujte se a poslechněte si na vyžádání.

Implementace obnovení dat služby Azure SQL Database

Obnovení dat má pro odborníky na IT v libovolné organizaci mimořádnou důležitost. V tomto kurzu se dozvíte, že Azure SQL Database má od počátku plně integrované zotavení po havárii a vysokou dostupnost v plném měřítku a nevyžaduje žádnou administrativní režii ani náročné nastavování.

Cloud Cover: Klonování služby Azure App Service

V této epizodě se naučíte využívat klonování aplikací služby Azure App Service ke klonování aplikací z jedné oblasti do druhé nebo z jednoho prostředí aplikačních služeb do druhého.

Zmeškali jste webinář věnovaný vytváření mobilních aplikací pro iOS, Android a Windows s využitím hybridních technologií napříč platformami?

Microsoft Visual Studio nabízí víceplatformový přístup k vytváření aplikací, který vývojářům umožňuje vytvořit jeden základní kód, nasadit ho do libovolné platformy iOS, Android nebo Windows a zajistit přitom chování i vzhled nativní aplikace. Přečtěte si, jak Visual Studio spolupracuje s Xamarinem a Apache Cordovou, proč sdílení kódu a obchodní logiky zvyšuje produktivitu, jaké jsou výhody IntelliSense pro konkrétní platformu a jak Visual Studio využívá holistický nebo kombinovaný přístup k podpoře vývojářů. Zaregistrujte se a sledujte na vyžádání.

Méně stresu a více kódu pomocí vývojových a testovacích prostředí v cloudu

S kvalitním průvodcem a prověřenými strategiemi toho můžete vytvářet kód s menším stresem. Společnosti, které jsou v přijímání cloudu napřed, mají vizi i jasný proces rozhodování a realizace těchto rozhodnutí. Důkladná strategie vás podporuje v libovolném stádiu vaší cesty, od ohodnocení vašeho katalogu aplikací přes sestavování grafů až po dosažení srovnání s konkurencí. Kurz na vyžádání, který vám ukáže jakým způsobem postupovat směrem ke cloudu a podpoře inovací.

10 důvodů, proč si zamilujete Windows Server 2016

V tomto kurzu na vyžádání získáte stručný přehled o tom, co chystá Windows Server 2016. Další generace Windows Serveru pomůže vaší organizaci zabezpečit inovace a agilitu, od rozšířeného zabezpečení přes kontejnery Hyper-V až po nanoservery, a zajistit přitom potřebné zabezpečení, odolnost a výkon.

Překonání bariér: Posílení obchodní transformace díky migraci z Oraclu na SQL Server

V tomto webináři na vyžádání se dozvíte, proč vám migrace z Oraclu na SQL Server může poskytnout konkurenční výhodu. Už se osvoboďte od nákladných datových řešení se záhadnými a často frustrujícími cenovými plány a překvapivými doplňky. SQL Server vám poskytne převratný výkon napříč všemi úlohami, vysokou dostupnost, která je pro zajištění úspěchu tak důležitá, a kompletní business intelligence s rozšířenými analytickými nástroji, a to vše v rámci jednoho balíčku. A co se správy dat a snížení nákladů týče, nemá žádnou konkurenci.

Běžné úkoly pro Linux v Azure

Podívejte se na tento kurz, kde najdete odpovědi od odborníků z Linux Academy. Na základě toho, co vás kolem Linuxu v Azure zajímá, si vyberte některé z nabízených samostatných modulů. Podívejte se na některá (nebo všechna) krátká videa, ve kterých se naučíte vytvářet linuxový virtuální počítač v Azure, přistupovat k linuxovému virtuálnímu počítači pomocí softwaru vzdálené plochy, spouštět virtuální hostitele a spoustu další věcí.

Java v Azure

V tomto školicím kurzu se od skutečných odborníků dozvíte, k čemu můžete využít Javu a Azure. Můžete se podívat, jak odborníci zkoumají nejnovější nástroje a technologie, které vývojářům v Javě pomáhají dostat se do cloudu s Azure, včetně modulů plug-in pro Eclipse a IntelliJ, a seznámit se možnostmi ověřování, zabezpečení a kontinuální integrace (CI) ve Windows a Linuxu. Součástí je řada příkladů a ukázek.

Prezenční kurz: Microsoft Azure pro odborníky na AWS

Tento třídenní kurz vedený instruktorem poskytuje podrobné diskuze a praktické školení pro řešení Azure IaaS, včetně Azure Virtual Machines, Storage, Virtual Network a možností nasazení. Studenti se zapojí do několika seminářů zaměřených na návrh architektury, aby byli dobře připraveni na reálné situace. Vyhledejte partnera Microsoftu pro vzdělávání a zaregistrujte se na kurz ve svém okolí.

Kurz na vyžádání: Microsoft Azure pro odborníky na AWS

Tento digitální kurz, který můžete procházet vlastním tempem, poskytuje podrobný popis a praktické školení pro řešení Azure IaaS, včetně Azure Virtual Machines, Storage, Virtual Network a možností nasazení. Zaregistrujte se na tento bezplatný kurz na vyžádání.

Trocha zábavy

*Zdroj kresleného vtipu: www.cloudtweaks.com. Přetištěno se svolením.

Nechte se inspirovat

Volba inteligentní infrastruktury umožňuje start-upu Quemulus soustředit se na pomoc střadatelům

Sektor finančních služeb je mnohem zajímavější, než býval. Oblast, které po dlouhá léta dominovaly velké společnosti, přísné předpisy a neochota ke změnám, se nyní stává dynamickým a rychle se měnícím odvětvím. Důsledky finanční krize 2008, frustrace velkými bankami a postupný vývoj mobilní ekonomiky na vyžádání daly vzniknout novému rychle se rozvíjejícímu odvětví finančních technologií, které se dnes často označuje jako fintech.

Další informace

Řešení výzev spojených s obnovitelnými zdroji pomocí Internetu věcí

Zatímco o nutnosti omezit závislost na fosilních palivech se skoro nediskutuje, debata pokračuje nad způsoby, jak toho dosáhnout. Větrná a sluneční energie jsou dvě zřejmé volby. Dnes Německo produkuje přibližně 30 procent své elektrické energie z obnovitelných zdrojů a nastavilo si cíl k roku 2030 dosáhnout 45 procent.

Další informace

Získejte další možnosti

Partneři

Zabezpečené a robustní služby pro sdílení a synchronizaci podnikových dat

Citrix ShareFile Enterprise je zabezpečené a robustní řešení služeb pro sdílení a synchronizaci podnikových dat, které uživatelům umožňuje sdílet data s kýmkoli a synchronizovat je napříč všemi zařízeními. Citrix ShareFile zákazníkům umožňuje ukládat podniková data tam, kde je to nejvhodnější: místně, v cloudu nebo v hybridní kombinaci obou těchto možností. Citrix ShareFile využívá stávající investice, například do Microsoft SharePointu a Outlooku.

Další informace

Azure Marketplace

Doporučujeme: Monitorování Microsoft SQL Serveru kdykoli, kdekoli a z jakéhokoli zařízení

Řešení Spotlight on SQL Server Enterprise od společnosti Dell Software (je dostupné na Azure Marketplace) umožňuje monitorovat Microsoft SQL Server kdykoli, kdekoli a z jakéhokoli zařízení. Získáte data, která potřebujete k ověření toho, že databáze SQL Serveru jsou v pořádku. Přesvědčte se sami, jak snadno je možné detekovat a diagnostikovat potíže s výkonem dřív, než ovlivní vaše podnikání.

Další informace

Doporučeno: Pokročilé integrované přehrávání s plnou podporou IP na cloudové platformě

VersioCloud poskytuje jedinečnou konkurenční výhodu pro vysílací pracovní postup. Zjednodušené vytváření a správa kanálů umožňují mediálním společnostem šířit svůj obsah a sdělení s ještě větší svobodou, viditelností a kontrolou než kdy dřív. Toto rozvinutí a rozšíření platformy Versio od Imagine Communications přináší převratnou novou technologii využívající veškerou sílu a funkce, které Versio poskytuje v cloudu.

Novinka: Začínáme se Splunk Enterprise v Azure

Nyní můžete získat oceňované řešení Splunk Enterprise s výkonem cloudu. Zákazníci Azure můžou nasadit clustery Splunk Enterprise s certifikací Azure během pár minut pomocí jednoduchého postupu typu ukázat a kliknout, který je přístupný z jejich portálu Azure. Splunk Enterprise dodává všechny výhody cloudu, jako je rychlé a snadné nasazení pomocí šablon Azure Resource Manageru, škálovatelnost, vylepšenou možnost spolupráce s přístupem kdykoli a kamkoli a informace o provozu využívající data počítačů.

Navštívit stránku na webu Marketplace

Novinka: Zajistěte si na základě dat vlastní strategickou výhodu

Vize světa Dataiku spočívá v tom, že si všechny společnosti, bez ohledu na svoje zkušenosti, obor nebo velikost, mohou zajišťovat vlastní strategické výhody díky transformaci nezpracovaných dat ve formě predikcí, které mají dopad na jejich podnikání. Dataiku DSS oslní prognózováním změn zákaznických preferencí, odhalováním podvodů, předpovídáním poptávky a dalšími náročnými případy použití, které týmům umožní soustředit se na modely a komerční logiku, a ne na implementaci IT.

Navštívit stránku na webu Marketplace

Poznámka redaktora

Dobrý den,

děkujeme za zpětnou vazbu k bulletinu z předešlého měsíce. Vaše názory jsou pro nás vždycky užitečné. Už dříve jsem zde uvedla příběhy o tom, jakým způsobem můžeme zlepšovat životy lidí, a dnes se s vámi chci podělit o další příběh, který mne inspiroval. Přečtěte si (nebo se podívejte na video), jak Temenos s naší pomocí zpřístupnil bankovní služby 10 milionům lidí v těžko dostupné oblasti.

Miwa