Bulletin Azure: prosinec 2016

Udržujte si přehled o nejnovějších funkcích a událostech Azure a aktivitách komunity Azure. Můžete si projít starší bulletiny nebo se přihlásit k odběru a dostávat nejnovější informace o Azure přímo do své schránky.

Hledáte bulletin z jiného měsíce?
Prohlédněte si náš archiv:

Doporučený

Vybraný příběh zákazníka: Shireburn Software

V lednu 2016 společnost Shireburn Software spustila Shireburn Indigo Payroll. Tento software pro správu mezd a dovolených je hostovaný v Azure a je navržený, vyvinutý i podporovaný interně. Shireburn Indigo využívá Azure jako skutečnou platformu, nejenom pro hostování virtuálních serverů. Překročilo se cílové získání zákazníků, a to vzhledem k víc než 125 společnostem a 1 900 zaměstnanců, kteří jenom v prvním roce začali tento systém využívat v ostrém provozu, překročeno. Tyto společnosti teď mohou spouštět zpracování mezd a umožnit svým zaměstnancům, aby si sami žádali o dovolené, absence a profily a upravovali související informace, a to prostřednictvím samoobslužného webového portálu.

Shireburn Software

Připravované akce

Microsoft Tech Summit
19. ledna 2017
Chicago, Illinois

Mobile World Congress
27. února 2017
Barcelona, Španělsko

OCP U.S. Summit 2017
8. března 2017
Santa Clara, Kalifornie

Strata + Hadoop World
14. března 2017
San Jose, California

WHD.global
25. března 2017
Europa-Park, Rust, Německo

Najít akce související s Azure

Stažení bezplatné elektronické příručky: Principy Azure – příručka pro vývojáře

Projděte si tuto elektronickou příručku a naučte se vyvíjet v Azure s využitím běžných scénářů pro návrh aplikací. Sami se přesvědčíte, že do jaké míry dokáže tato kompletní sada služeb aplikační platformy splnit vaše požadavky.

Principy Azure

Buďte informovaní

Navštivte web Azure Portal, abyste začali pracovat s Azure Advisorem

Přizpůsobený modul doporučení Azure Advisor, který je teď ve verzi Public Preview, poskytuje pokyny pro optimální konfiguraci vašich prostředků Azure. Azure Advisor analyzuje konfiguraci prostředků a telemetrii využití a na jejich základě poskytuje doporučení ke snížení nákladů a vylepšení výkonu, zabezpečení a spolehlivosti vašich aplikací. Navštivte web Azure Portal a začněte ještě dnes. Další informace najdete na blogu Azure.

Azure Advisor

Předávací ověřování služby Azure Active Directory ve verzi Public Preview

Předávací ověřování umožňuje uživatelům přihlašovat se ke cloudovým aplikacím ověřením hesla přes místní službu Active Directory. Umožňuje zákazníkům, kteří nechtějí ukládat hesla v cloudu, aby přešli na Azure Active Directory (Azure AD). Není přitom potřeba instalovat žádné produkty, jako jsou ADFS nebo podobná řešení federace třetích stran. Předávací ověřování je dostupné prostřednictvím služby Azure AD Connect. Kromě ověřování umožňuje bezproblémové jednotné přihlašování ze zařízení s Windows.

Nové možnosti volby výkonu pro elastické fondy Azure SQL Database

Nové velikosti elastických fondů a fondy s vyššími limity pro databáze jsou nově dostupné ve službě Azure SQL Database. Nové volby pro elastické fondy snižují počáteční cenu, náklady na jednu databázi i cenové rozdíly mezi jednotlivými velikostmi fondů. Větší elastické fondy s vyššími limity pro databáze na úrovni Premium jsou určené pro mimořádně náročné úlohy.

Služba Query Store je teď ve výchozím nastavení pro Azure SQL Database povolená

Služba Query Store je nově ve všech instancích Azure SQL Database zapnutá. Query Store slouží jako „zapisovač letových údajů“ (černá skřínka) databáze. Průběžně shromažďuje důležité informace o dotazech a pomáhá snižovat dobu potřebnou k vyřešení, protože předem shromážděná relevantní data jsou okamžitě dostupná. Query Store použijte v případě, kdy je nejdůležitější sledovat výkon. Pokud se chcete dozvědět víc, navštivte webovou stránku věnovanou scénářům využití služby Query Store a přečtěte si příspěvek o zapisovači letových údajů Query Store na blogu Azure a také dokumentační webovou stránku věnovanou provozování služby Query Store.

Služba Azure SQL Data Warehouse je nově dostupná v dalších oblastech

Služba Azure SQL Data Warehouse je nově obecně dostupná v dalších oblastech – Střed USA – sever, Německo – střed a Německo – severovýchod. SQL Data Warehouse představuje přechod k zobrazení dat na základě SQL a nabízí rychlé a plně spravované cloudové řešení s kapacitou v řádu petabajtů. Odděluje výpočetní část od úložiště a umožňuje tak škálování a zvolení správné velikosti prostředí. Platíte jenom za úložiště, které používáte, a výpočetní služby, které chcete, a to přesně tehdy, když je potřebujete. SQL Data Warehouse také nabízí jedinečnou možnost pozastavit výpočetní operace. Umožní vám tak mít náklady na cloud víc pod kontrolou.

Azure DocumentDB: Náhled místních instancí a podpora .NET Core

Azure DocumentDB s okamžitou platností zavádí náhled místních instancí a podporu .NET Core. Místní instance pro DocumentDB je velmi věrný emulátor služeb na straně klienta, který podporuje kompletní rozhraní API DocumentDB a ukládá dat/kolekce lokálně. .NET Core je odlehčená modulární platforma pro vytváření aplikací a služeb, které běží v systémech Linux, Mac a Windows. Pokud se chcete o náhledu místních instancí a podpoře .NET Core dozvědět víc, navštivte blog o Azure.

Obecná dostupnost služby Azure DocumentDB v oblasti Brazílie – jih

Azure DocumentDB je rychlá globální služba NoSQL pro sestavování vysoce dostupných aplikací s globální distribucí. Díky čtyřem dobře definovaným úrovním, které vám pomohou dosáhnout požadovaného škálovaného výkonu aplikací, a výkonu SQL a JavaScriptu je DocumentDB velmi vhodným řešením pro rozsáhlé cloudové aplikace. Služba DocumentDB je obecně dostupná v oblasti Brazílie – jih.

Azure uvádí smlouvu SLA pro virtuální počítače s jednou instancí

Na konci listopadu 2016 jsme uvedli smlouvu o rozsahu služeb (SLA) pro virtuální počítače s jednou instancí, která garantuje 99,9 procenta a podporuje aplikace, které nejde snadno škálovat nad rámec samostatných virtuálních počítačů v cloudu. Pro zajištění způsobilosti pro tuto smlouvu SLA musí všechny úložné disky připojené k příslušnému virtuálnímu počítači využívat službu Storage úrovně Premium, která nabízí vysokou úroveň dostupnosti a výkonu. Pro aplikace vyžadující vysokou dostupnost i nadále používejte skupiny dostupnosti nebo škálovací sady virtuálních počítačů Azure.

Instance GPU obecně dostupné pro Azure Virtual Machines

Virtuální počítače N-Series jsou obecně dostupné napříč větším počtem oblastí Spojených států, Evropy a Asie a rozšiřují tak už dostupnou verzi Public Preview. Virtuální počítače N-Series jsou založené na spolupráci se společností NVIDIA a poskytují nejlepší instance GPU ve své třídě pro spouštění výpočetních úloh a vizualizaci dat. Další informace o této službě najdete na webové stránce služby Virtual Machines.

Instance založené na NC a NV dostupné pro Azure Virtual Machines

Instance založené na NC využívají grafické jednotky Tesla K80 od společnosti NVIDIA a poskytují výpočetní výkon potřebný ke zrychlení nejnáročnějších úloh HPC a AI. Instance založené na NV využívají grafické jednotky Tesla M60 od společnosti NVIDIA a na vyžádání nabízejí možnosti GRID NVIDIA. Další informace o této službě najdete na webové stránce služby Virtual Machines.

Video s postupem: Vytvoření virtuálního počítače s Windows Serverem

Naučte se vytvořit virtuální počítač s Windows Serverem a spravovat ho pomocí Vzdálené plochy. Podívejte se.

Video s postupem vytvoření virtuálního počítače s Windows Serverem

Vyzkoušejte Azure Container Service, nejotevřenější cloudovou možnost pro kontejnery

Nedávno jsme oznámili řadu aktualizací služby Azure Container Service, které dál podtrhují skutečnost, že Azure Container Service představuje nejjednodušší, nejotevřenější a nejflexibilnější způsob spouštění kontejnerových aplikací v cloudu. Tyto aktualizace zahrnují podporu Kubernetes v Azure Container Service (ve verzi Preview), upgrade DC/OS na 1.8.4, opensourcový modul Azure Container Service, Azure Container Registry (ve verzi Preview) a průběžnou integraci a nasazení do Azure Container Service (ve verzi Preview). Další informace najdete na blogu Azure.

SAP HANA v Azure

Zavedli jsme nové konfigurace pro podporu nasazení SAP HANA. Počínaje 1. prosincem 2016 nabízíme konfigurace, které podporují až 4TB úrovně v oblastech Východní USA a Západní USA. Tyto nové úrovně jsou založené na nejnovější generaci čipů Intel Broadwell. Umožňují horizontálně navýšit kapacitu až na 32 TB s novou 2TB úrovní pro úlohy online analytického zpracování (OLAP) a až 4 TB pro vertikální navýšení kapacity úloh online zpracování transakcí (OLTP). Tyto nové úrovně nahrazují 144 úrovní vláken, které se nabízely dříve. Pro stávající zákazníky budeme starší úrovně i nadále podporovat.

Všeobecná dostupnost R Serveru pro Azure HDInsight

R Server pro Azure HDInsight je škálovatelná implementace jazyka R, integrovaná s clustery Spark vytvořenými ve službě HDInsight. R Studio Server, nejoblíbenější IDE pro R, je teď ve výchozím nastavení nainstalovaný. Odborníkům na zpracování dat poskytuje rozhraní založené na prohlížeči pro ladění a spouštění kódu a také správu pracovního prostoru, kterou mnozí z nich už znají.

Služba Azure Machine Learning je nově dostupná v oblastech Japonsko – východ a Východní USA 2

Azure Machine Learning je plně spravovaná služba, kterou můžete použít k vytváření, testování, provozování a správě prediktivních analytických řešení v cloudu. Nově je dostupná v dalších datových centrech Azure: Japonsko – východ a Východní USA 2. V oblasti Japonsko – východ mohou zákazníci využít Azure ML Studio ke trénování svých modelů strojového učení a potom je nasadit a spustit jako webové služby. V oblasti Východní USA 2 zákazníci mohou nasadit webové služby. Další informace najdete na blogu o platformě Azure.

Microsoft Cognitive Services: Další cenová úroveň rozhraní API pro vyhledávání Bingu

Na základě zpětné vazby ze strany zákazníků od 12. ledna 2017 zavádíme pro rozhraní API pro vyhledávání Bingu další cenovou úroveň s názvem Standard S6, která zahrnuje maximálně 10 milionů transakcí, se speciální sazbou za nadlimitní využití S6 Overage. Tato úroveň zákazníkům pomůže snadno objednat větší objem transakcí se škálovatelným využitím prostřednictvím sazby za nadlimitní využití.

Seznamte se se službou Azure Analysis Services v tomto videu Azure Friday

Scott Hanselman z Azure Friday se blíže seznamuje s verzí Preview služby Azure Analysis Services. Tato služba je založená na prověřeném analytickém jádru Microsoft SQL Server Analysis Services a poskytuje v cloudu modelování dat na podnikové úrovni. Podívejte se.

Video s dalšími informacemi o službě Azure Analysis

Všeobecná dostupnost Azure Application Insights

Azure Application Insights (dřív Visual Studio Application Insights) je integrované řešení pro správu výkonu aplikací (APM) a jejich analýzu. Vývojovým týmům nabízí monitorování výkonu aplikací, mapy aplikací znázorňující omezení výkonu, detekci anomálií založenou na strojovém učení a výkonné upozorňování s využitím integrovaných diagnostických informací. Víc se dozvíte v tomto krátkém videu.

Visual Studio Team Services: Rozšíření Správa balíčků je obecně dostupné

Rozšíření Správa balíčků pomáhá přejít k pracovním postupům vývoje a provozu s nepřetržitou integrací a doručováním. Hostí vaše balíčky NuGet, takže nemusíte hostovat soukromé servery NuGet a sdílené složky. Jako verze Public Preview je také obsažena podpora pro balíčky npm. Správa balíčků se prodává na uživatele a měsíc a je součástí předplatných Visual Studio Enterprise (Visual Studio Enterprise with MSDN, Visual Studio Enterprise – roční a Visual Studio Enterprise – měsíční). Vyzkoušejte si bezplatnou zkušební verzi Správy balíčků.

Zdokonalujte své schopnosti

Integrace na podnikové úrovni s Azure Logic Apps

Jon Fancey se připojil k týmu Azure Friday a pohovoří o Azure Logic Apps, iPaaS a integraci na podnikové úrovni. Podívejte se.

Video Integrace na podnikové úrovni s Azure Logic Apps

Předregistrace na konferenci Microsoft Ignite

Připojte se k nám na konferenci Microsoft Ignite v Orlandu, která se koná ve dnech 25. až 29. září 2017. Microsoft Ignite nabízí pět dnů praktické výuky, novinky z oboru a přímý přístup k odborníkům na Azure, a to všechno na jednom místě. Podělíme se s vámi o Interactive Digital Labs, podrobné komentáře, ukázky, plány produktů, vize a strategie. Zajistěte si místo ještě dnes a využijte možnosti první volby hotelů v březnu 2017! Předběžně se zaregistrujte hned teď.

Chystá se Microsoft Tech Summit – zaregistrujte se

Zúčastněte se dvoudenního bezplatného technického školení pro posílení vašich dovedností v cloudu a infrastruktuře. Dozvíte se, jak vám naše podniková řešení pomůžou zajistit vyšší úspěšnost a efektivitu, takže zvýšíte svůj přínos pro vaši organizaci. Můžete si vybrat některý z víc než 70 školicích seminářů, zapojit se do praktických cvičení a využít přístup k odborníkům. Nezmeškejte ho! Najděte si událost ve svém okolí nebo si toto datum poznamenejte a sledujte úvodní přednášku živě.

Zapojte se do bezplatné série virtuálních praktických cvičení Azure Marketplace

Pokud vás zajímají řešení, jako je Veeam, Mesosphere, F5 nebo Barracuda, ale nejste si jistí, jak začít, připojte se k nám a zúčastněte se zdarma virtuálního praktického cvičení. V sérii virtuálních laboratoří Azure Marketplace, která pokračuje i v lednu 2017, se prostřednictvím názorné ukázky dozvíte, jak tyto aplikace nasadit přímo do Azure za 45 minut nebo ještě rychleji. Zaregistrujte se hned teď.

Praktická cvičení k Azure Marketplace

Udržujte své možnosti uplatnění na trhu pomocí Kariérního centra pro IT specialisty

Vyplňte dotazník na charakterové vlastnosti, abyste zjistili, která role v cloudu je pro vás nejlepší. Zabere to přibližně jenom 15 minut. Pak se zúčastněte kurzů pro vybranou roli a naučte se dovednosti, které potřebujete při kariérním postupu v oblasti cloudových technologií. Zkuste to, je to zadarmo.

Cloud Cover: Azure Active Directory B2C

V této epizodě získáte základní informace o Azure Active Directory B2C. Sledujte proces vytváření tenanta B2C, registrace aplikace, konfigurace různých zásad a přizpůsobení uživatelského prostředí od začátku do konce.

Video Integrace na podnikové úrovni s Azure Logic Apps

Možná by vás mohla zajímat také epizoda popisující DDD a CQRS v Service Fabric s MediaValet.

Vývoj řešení v Microsoft Azure

V tomto kurzu Microsoftu na edX sestavíte aplikaci ASP.NET MVC v Azure a připravíte se na certifikační zkoušku Microsoftu 70-532. Udržte si přehled o technologiích Azure a naučte se, jak zajistit, aby vaše stávající webové aplikace byly lepší, škálovatelnější a také flexibilnější. V tomto šestitýdenním kurzu se vlastním tempem naučíte sestavit webovou aplikaci připojenou k Azure SQL Database a Azure Active Directory na podnikové úrovni a v cloudu a získáte nejnovější informace o Azure Resource Manageru. Zapište se do tohoto kurzu.

Série Microsoft Azure pro IT profesionály: Služba Virtual Machines

V tomto pokračování série školicích kurzů, které mají za cíl naučit vás všechno o Azure, se seznámíte se službou Azure Virtual Machines a postupy při implementaci virtuálních počítačů v Azure. Budeme se zabývat i dalšími aspekty souvisejícími se službou Virtual Machines, včetně disků, úložiště, vysoké dostupnosti a šablon. Dozvíte se víc i o konfiguraci, nasazení a správě. Nezmeškejte ho! Podívejte se.

Třída Internet věcí: Kontejnery pomocí Azure a Dockeru

Chcete urychlit vydávání svých verzí? Potřebujete rychle škálovat svoje aplikace? Sestavte si svůj první kontejner pomocí Dockeru v HyperV. V toto 30minutovém praktickém virtuálním cvičení vás provedeme základy instalace, nasazování a správy kontejneru Docker a také nezbytnými požadavky pro začlenění Dockeru v HyperV do vašich aktuálních vývojových plánů.

Případová studie: Vylepšení detekce hrozeb v Microsoftu pomocí Microsoft Cloud App Security

V našem prostředí zaměřeném primárně na cloudy a mobilitu je použití cloudových aplikací na vzestupu. Pro zajištění lepší ochrany firemních dat Microsoft IT využívá Microsoft Cloud App Security ke zjišťování cloudových aplikací využívaných v naší síti, jejich identifikaci a následnému vyhodnocení rizik zabezpečení pro veškeré aplikace. Portál Cloud App Security nám umožňuje monitorovat podezřelé vzorce chování a neobvyklé aktivity a detekovat hrozby. Cloud App Security poskytuje ochranu pro naši síť a vyšší transparentnost našeho prostředí. Přečtěte si k tomu víc v prezentaci IT.

Zlepšete zdarma svoje znalosti o cloudech

Zdokonalte svoje dovednosti pomocí školicích kurzů od Pluralsightu a Microsoft Virtual Academy. Program IT Pro Cloud Essentials nabízí výhody podpory, vzdělávání a cloudových služeb, které vám pomohou zajistit si kariérní postup. Zapojte se ještě dnes.

Případová studie: Microsoft IT transformuje kulturu teleworkingu v Japonsku

Japonská kultura si vysoce cení interakcí tváří v tvář. To zpomalilo uplatnění teleworkingu v širším měřítku. Vzhledem k demografickým změnám a vládnímu nařízení se mobilita pracovní síly ale stává významnou prioritou. Microsoft IT v Japonsku posiluje transformaci na pracovní prostředí upřednostňující cloudy a mobilitu nabídkou svých obchodních řešení a také ukázkami výhod, které teleworking přináší jak zaměstnavatelům, tak samotným pracovníkům. Přečtěte si k tomu víc v prezentaci IT.

Nechte se bavit

Komiks

*Zdroj kresleného vtipu: www.cloudtweaks.com. Přetištěno se svolením.

Nechte se inspirovat

Společnost pro digitální reklamu získává odpovědi z terabajtů dat pomocí platformy Azure

Zvýšení prodeje vyžaduje budování emocionálních vztahů se zákazníky. Tato marketingová zásada platí dnes stejně, jako platila před desítkami let. Ale hledání cest k vnímajícím uživatelům a navázání spojení je dnes mnohem komplikovanější. Už to není jen o vytvoření působivého sdělení a zacílení na uživatele.

Další informace

Získejte další možnosti

Partneři

RemoteScan: Skenování dokumentů založené na Azure pro uživatele virtuálních klientských počítačů

RemoteScan: Skenování dokumentů založené na Azure pro uživatele virtuálních klientských počítačů, RemoteScan, pomáhá eliminovat skrytá bezpečnostní rizika pro tisíce společností po celém světě. Zákazníci je používají v oblasti zdravotní péče, finančních služeb, dopravy a logistiky. Zákazníci ze zdravotnictví mohou pomocí hostovaného softwaru EMR skenovat karty pojišťoven a záznamy pacientů, používat intraorální kamery a zachycovat rentgenové snímky. Zákazníci ve finančním sektoru skenují citlivé dokumenty do bankovního softwaru nebo softwaru správy dokumentů, které jsou hostované v cloudu. Zákazníci v oblasti dopravy a logistiky zase skenují náložní listy a osvědčení o doručení do softwaru správy nákladu hostovaného v cloudu. Stáhněte si kopii RemoteScanu ještě dnes.

Azure Marketplace

Doporučeno: Řešení kyberbezpečnosti od Impervy

Imperva Incapsula je cloudová služba doručování aplikací, která pomáhá chránit weby a zvyšuje jejich výkon, přičemž zlepšuje prostředí koncových uživatelů a zabezpečuje webové aplikace a data před útoky. Incapsula obsahuje firewall webových aplikací, který vzdoruje hackerským pokusům, omezení rizik útoků DDoS, které pomáhá zajistit, že útoky nebudou mít vliv na online prostředky, nástroj pro vyrovnávání zatížení a síť pro doručování obsahu pro optimalizaci a zrychlení webového provozu a prostředí.

Navštívit stránku na webu Marketplace

SUSE

Doporučeno: Modernizace prostředí SAP

88 procent členů skupiny uživatelů SAPu v Americe, kteří implementovali projekt v HANA, hlásí přínosy týkající se obchodu i IT, a 75 procent z dotázaných plánuje další projekty. Jste jedním z nich? Řešení SUSE ve veřejném cloudu vám usnadní nástup na cestu digitální transformace pomocí nákladově efektivního pilotního projektu, který je založený na Azure (podívejte se do příručky Microsoftu Rychlý úvod). Obraťte se na SUSE, abyste zjistili, jestli jste způsobilí k získání bezplatného pilotního projektu nebo testování konceptu pro svůj první projekt HANA.

Doporučeno: Řešení nativní pro cloud se s Pivotal Cloud Foundry v Azure stává globální

Platforma Cloud Foundry nativní pro cloud od společnosti Pivotal a infrastruktura Azure pomáhají podnikovým vývojářům urychleně nasazovat aplikace do cloudu pomocí populárních architektur, jako jsou Java, .NET, Node.js a další. Platforma od společnosti Pivotal, která je založená na open sourcu, zkracuje dobu uvedení na trh a sjednocuje vývoj a provoz. Nabízí nepřetržité doručování, mikroslužby a kontejnery, které umožňují uvědomit si potenciál cloudu. Pomohou vám efektivněji obstát v konkurenci, získávat zákazníky a zvyšovat výnosy. Další informace.

Navštívit stránku na webu Marketplace

Doporučeno: Způsobují integrované plánovače nesplněné smlouvy SLA a obchodní zpoždění?

Control-M integruje správu kritických procesů úloh do jediného ovládacího bodu. Pomocí schopností plánování mezi aplikacemi i mezi platformami zrychluje toto výkoné řešení automatizace úloh doručování digitálních služeb a zvyšuje kvalitu služeb doručených vašim zákazníkům. Control-M právě vydalo rozšíření virtuálního počítače pro automatizaci aplikací spuštěných v Azure.

Další informace

Novinka: kiteworks od Accellionu se stává součástí Azure Marketplace

Accellion, špičkový poskytovatel spolupráce v oblasti obsahu privátních cloudů, oznámil svoji platformu pro spolupráci v oblasti obsahu s názvem kiteworks. kiteworks je teď certifikovaným řešením v Azure Marketplace. Pomocí kiteworks uživatelé získávají unifikovaný přístup do systémů správy obsahu, jako jsou SharePoint, CIFS Shares, Documentum a cloudová úložiště jako OneDrive, Box a další, aby bylo možné přistupovat k obsahu, upravovat ho a spolupracovat nad ním z libovolného zařízení.

Navštívit stránku na webu Marketplace

Poznámka redaktora

Dobrý den,

děkujeme všem, kteří si udělali čas a podělili se o svůj názor na naši změnu návrhu. Je vždycky vzrušující (někdy ale také dost znepokojující) vysílat aktualizace návrhu do světa tímto způsobem, ale naštěstí víme, že se na vás můžeme spolehnout, kdyby snad něco nefungovalo. Pokud jste si všimli slavnostního pruhu v horní části, uvědomuji si, že někteří z vás žijí v teplejším podnebí. Berte to prosím tak, že vám posíláme pozdravy a sníh ze Seattlu. Jsme připraveni přijmout trochu slunečního svitu, pokud nám ho chcete poslat. Doufáme, že ať děláte v této roční době cokoli, rok 2016 pro vás končí pozitivně. Těšíme se na shledanou v roce 2017!

Miwa