Bulletin Azure: duben 2016

Udržujte si přehled o nejnovějších funkcích a událostech Azure a aktivitách komunity Azure. Můžete si projít starší bulletiny nebo se přihlásit k odběru a dostávat nejnovější informace o Azure přímo do své schránky.

Looking for a different month's newsletter?
Look through our archive:

Aktuální informace

Vybraný příběh zákazníka: BT a Formwize

Společnost Formwize (webový poskytovatel formulářů SaaS, které nahrazují papírové formuláře), která je zákazníkem BT, chtěla rozložit svá obchodní rizika a zákaznický provoz do několika lokalit. Během jediného dne společnost BT křížově propojila místní primární databázi Microsoft SQL společnosti Formwize s Azure. Využila k tomu zabezpečenou síť S2S (Site-to-Site) VPN a pro databáze AlwaysOn nastavila replikaci mezi místními instancemi a Azure. Formwize teď může v případě havárie sdílet zátěž a ručně přepínat provoz mezi místní sadou a cloudem. Přečtěte si případovou studii, kde zjistíte, jak v průběhu jednoho dne zvládli přechod na hybridní prostředí.

Máte příběh, který by mohl zajímat ostatní čtenáře Bulletinu Azure? Pošlete nám svůj příběh a je možné, že ho tady uvidíte!

Sledujte semináře Build 2016 na vyžádání

Zmeškali jste konferenci Build 2016, která se od 30. března do 1. dubna 2016 konala v kalifornském San Francisku? Nedělejte si starosti, všechno můžete dohnat. Jednotlivé semináře můžete na vyžádání zhlédnout na webu Channel 9. Seznámíte se s nejnovějšími nástroji a technologiemi a dozvíte se, jak dnešním vývojářům pomáhají v zajištění větší kreativity a produktivity. Rozhodně se nezapomeňte podívat na hlavní přednášku z druhého dne, na které vystoupili Scott Guthrie, Qi Lu, Steve Guggenheimer a John Shewchuk.

Připravované akce

DrupalCon 2016
9. května 2016
New Orleans, Louisiana

Výroční konference SAPPHIRE NOW + ASUG
17. května 2016
Orlando, Florida

PyCon 2016
28. května 2016
Portland, Oregon

2016 Hadoop Summit
28. června 2016
San Jose, California

ChefConf 2016
11. července 2016
Austin, Texas

Microsoft Developer Campy events.msdn.microsoft.com

Azure DocumentDB představuje podporu protokolů pro MongoDB a vylepšení pro vysoce škálovatelné úlohy

Azure DocumentDB zavádí podporu protokolů pro MongoDB s cenami a možnostmi úložiště a propustnosti určenými pro zákazníky, kteří vyvíjejí vysoce výkonné a škálovatelné aplikace. DocumentDB je plně spravovaná databázová služba NoSQL v Azure, která poskytuje automaticky indexovaná data s nízkou latencí. Účet DocumentDB si můžete vytvořit na portálu Azure.

Šifrování služeb Azure Storage ve verzi Public Preview

Šifrování služeb Azure Storage je nyní pro Azure Blob Storage (objekty blob bloků a stránek) na vyžádání dostupné pro všechny nové účty úložiště vytvořené prostřednictvím Azure Resource Manageru. Účty, u kterých je tato funkce povolená, šifrují data pomocí klíčů spravovaných Microsoftem a využívají přitom špičkový algoritmus založený na 256bitovém standardu AES (AES-256). Tento šifrovací proces je plně spravovaný: Microsoft provádí správu a rotaci klíčů a zajišťuje kompatibilitu s příslušnými standardy. Tuto funkci nyní mohou s výhodou využít i zákazníci s požadavky na zabezpečení a dodržování předpisů.

Vyzkoušejte si zdarma testovací jízdu v Azure Marketplace

Deep Security od společnosti Trend Micro běží v Azure, ale pokud si nechcete vytvářet předplatné Azure ani používat platební kartu, můžete si tuto službu vyzkoušet zdarma a bez jakýchkoli závazků. Pomocí několika kliknutí spusťte předem nakonfigurovanou image běžící v Azure, prozkoumejte ji a potom se rozhodněte, jestli je pro vás vhodná. Zapojilo se několik partnerů, včetně společnosti Trend Micro. Podívejte se, kteří to jsou!

Certifikáty SSL služby Azure App Service jsou teď v prodeji

Zákazníci služby Azure App Service si teď mohou koupit certifikáty SSL a použít je pro celou řadu aplikací. Koupit se dají certifikáty SSL typu Standard nebo Wildcard SSL. Oba tyto typy certifikátů SSL jsou platné jeden rok a je pro ně možné nastavit automatické obnovování.

Sady škálování služby Azure Virtual Machines jsou obecně dostupné

Sady škálování usnadňují vytváření vysoce škálovatelných aplikací, protože umožňují nasadit několik stejných virtuálních počítačů jako sadu. Sady škálování, které jsou založené na modelu Azure Resource Manageru, fungují s imagemi Windows a Linuxu, vlastními imagemi a rozšířeními. Za použití sad škálování se neúčtují žádné další poplatky.

Nové instance Dv2 pro Azure Virtual Machines

Oznamujeme novou velikost instance, D15v2, která je rozšířením řady Dv2 pro Azure Virtual Machines. D15v2 je s 20 jádry a 114 GB paměti největší velikostí řady Dv2. Instance řady Dv2 jsou nyní dostupné v oblastech Austrálie – východ, Austrálie – jihovýchod, Západní USA, Východní USA, Východní USA 2, Střed USA – jih, Střed USA – sever, Střed USA, Severní Evropa, Západní Evropa, Východní Asie, Jihovýchodní Asie a Japonsko – východ.

Služba Azure Service Fabric je obecně dostupná a Azure Service Fabric pro Windows Server je ve verzi Public Preview

Azure Service Fabric je aplikační platforma pro tvorbu aplikací založených na mikroslužbách s integrovanou podporou pro správu životního cyklu, stavový a bezstavový výkon při škálování, nepřetržitou dostupnost a správu kontejnerů. Je teď obecně dostupná. Service Fabric využívá stejné technologie, na kterých je založená řada služeb a aplikací Microsoftu, včetně Azure SQL Database, Azure DocumentDB, Microsoft Intune, Cortany a Skypu pro firmy. Služba Service Fabric pro Windows Server je teď ve verzi Public Preview. Zákazníci si mohou tuto platformu nainstalovat na počítače s Windows Serverem, ať už ve svých datacentrech, nebo v cloudu.

Služba Azure Data Catalog je obecně dostupná

Azure Data Catalog je katalog metadat na podnikové úrovni, který ukládá, popisuje a indexuje libovolné registrované datové prostředky a ukazuje, jak k nim přistupovat. Usnadňuje zjišťování zdrojů dat a jeho účelem je posílení spolupráce mezi těmi, kdo informace vyhledávají, a těmi, kdo je vytvářejí. Na rozdíl od tradičních řešení správy metadat, která se soustřeďují na IT, Data Catalog odstraňuje překážky mezi IT a podnikovými uživateli. Umožňuje, aby uživatelé se znalostí dat tento systém obohatili o poznámky, které přidají k jednotlivým zjištěným datovým prostředkům. IT si přitom může i nadále zachovat kontrolu, udržet přehled nad tím, jak se systém vyvíjí, a podle potřeby zamezit viditelnosti některých prostředků.

Kontejnerová služba Azure je obecně dostupná

Služba kontejnerů Azure pomáhá zákazníkům spravovat kontejnerové aplikace v produkčním prostředí škálovatelným způsobem. Služba kontejnerů Azure je plně integrovaná s portálem Azure, Azure Resource Managerem a našimi výpočetními, úložnými a síťovými prostředky. Podporuje image Dockeru. Jako základní technologie orchestrace se přitom využívají důvěrně známé nástroje a opensourcový systém DCOS nebo Docker Swarm. Kontejnerová služba Azure nic nestojí, platíte jenom za použití příslušných prostředků.

Azure HDInsight teď podporuje R pro machine learning a nové aktualizace Sparku a Hadoopu

Hodně jsme investovali do Azure HDInsightu, spravované nabídky Hadoopu jako služby od Microsoftu. HDInsight teď může pro machine learning na 100 procent využívat opensourcový jazyk R a má nové aktualizace pro nejnovější komponenty Hadoopu a Sparku od Hortonworks. Spark pro HDInsight ve službě Azure Data Lake, který byl dříve oznámený jako verze Public Preview, je nyní dostupný v nejnovější edici Apache Spark 1.6.

Microsoft Power BI Embedded ve verzi Public Preview

Microsoft Power BI Embedded je nová služba Azure, která v aplikacích zaměřených na koncové zákazníky nabízí ohromující, plně interaktivní a vždy aktuální vizualizace dat. Není přitom potřeba vynakládat čas ani prostředky a vytvářet je od základu. Zákazníci mají na výběr z celé řady předem připravených moderních datových vizualizací Power BI nebo si mohou snadno vytvořit svoje vlastní vizualizace. Výsledkem je konzistentní vizualizace dat na všech zařízeních, mobilních i desktopových. K automatizaci kompletního nasazení se dají využít rozhraní API služeb Azure Resource Manager a Power BI. Zákazníci mohou automaticky škálovat, jak jejich aplikace poroste, a přitom budou mít díky cenovému modelu s průběžnými platbami na základě skutečného využití svoje náklady plně pod kontrolou. Další informace najdete na webové stránce dokumentace k Power BI Embedded.

Kognitivní služby společnosti Microsoft ve verzi Public Preview

Kognitivní služby společnosti Microsoft je kolekce rozhraní API, která umožňují vývojářům vytvářet inteligentnější a zajímavější aplikace. Tato sada samostatných služeb rozšiřuje naše rozvíjející se portfolio rozhraní API pro machine learning a umožňuje vývojářům snadno doplňovat jejich řešení o inteligentní funkce, jako jsou možnosti pro zpracování řeči, jazyka, vidění a znalostí.

Oznamujeme vydání nových sad Azure IoT Starter Kit

Rychlé a snadné zprovoznění projektů Internetu věcí (IoT) představuje pro tento rostoucí trh téměř univerzální výzvu. Teď uvádíme něco nového, co umožní tyto bariéry překonat – naši řadu pěti nových sad Azure IoT Starter Kit, které vývojářům pomáhají navrhovat nová zařízení určená pro řešení IoT, vytvářet jejich prototypy a testovat je.

Další možnosti, jak koupit Microsoft Azure Active Directory Basic

Microsoft Azure Active Directory Basic si teď můžete koupit online prostřednictvím programu Direct a taky prostřednictvím programů Microsoft Enterprise Agreement, Open Volume License a Cloud Solution Provider. Pokud si chcete tuto službu koupit, přihlaste se k portálu pro správu služeb Office 365. Pokud chcete získat další informace o postupu při nákupu, podívejte se na toto video.

Nová nabídka pro zákazníky, kteří používají ExpressRoute pro přenos dat Office 365

Azure ExpressRoute Premium má v porovnání se základní verzí této služby tři základní výhody: globální konektivitu, větší počet virtuálních sítí a větší počet tras (privátní i veřejné partnerské vztahy). Od 1. dubna 2016 si zákazníci mohou zřídit službu Premium licencováním jednoho plánu místo dvou (základní verze a doplněk Premium). Úroveň Premium se vyžaduje pro zákazníky, kteří využívají ExpressRoute pro přístup ke službám Office 365 (s povoleným partnerským vztahem s Microsoftem). Zákazníci s méně než 500 licencemi, kteří používají ExpressRoute pro přístup ke službám Office 365, si mohou ExpressRoute Premium i nadále koupit za upravené (nižší) ceny s účinností od 1. dubna 2016. Od 1. května 2016 zjednodušíme licencování pro tuto nabídku a umožníme zákazníkům zaregistrovat si jeden plán.

Možnost přejít na jinou nabídku je teď dostupná

Zákazníci nyní mohou přejít z předplatného s průběžnými platbami na jinou nabídku prostřednictvím Centra účtů Azure. Další možnosti budeme přidávat na základě poptávky. Předplatná s průběžnými platbami se teď mohou převést na nabídku 12měsíčního závazku s platbou předem a se slevou na služby Azure nebo jakoukoli jinou nabídku měsíčního kreditu Azure pro předplatitele sady Visual Studio.

Rozšířená podpora pro partnery

Rozšířená podpora pro partnery je cloudově zaměřená nabídka podpory, která dokonale doplňuje technické služby MPN a plán Premier Support pro partnery. Mezi její výhody patří maximálně hodinová (nebo kratší) doba odezvy pro nejzávažnější problémy podpory, manažeři služeb zákazníkům fungující jako poradci a proaktivní doprovodné materiály a školení pro posílení vašeho cloudového byznysu, to všechno za dostupnou cenu v rámci měsíčního předplatného. Pokud máte nějaké otázky, kontaktujte nás.

Pomozte nám vylepšit dokumentaci k Azure ve vašem jazyce

Centrum dokumentace Azure nyní přijímá příspěvky v němčině a brazilské portugalštině. Až doposud byla tato funkce povolena výhradně pro dokumentaci v angličtině, ale teď mohou i mezinárodní uživatelé prostřednictvím svých názorů a příspěvků pomáhat s vylepšením kvality lokalizované dokumentace. Chtěli byste začít přispívat? Přečtěte si víc.

Získejte víc možností

Azure Notification Hubs pro mobilní aplikace

Scott Hanselman se v další epizodě seriálu Azure Friday blíže seznamuje s Azure Notification Hubs pro mobilní aplikace a zařízení. Odesílání oznámení uživatelům a jejich zařízením je mnohem snadnější, než jste si mysleli. Oznámení můžete zprovoznit za pár minut! Podívejte se na tuto epizodu plnou ukázek.

Vývoj mobilních aplikací pro různé platformy pomocí nástrojů Microsoftu

Přechod od prohlížeče k aplikacím znamená větší tlak na webové vývojáře, kteří musí vytvářet, testovat a spravovat vysoce výkonné aplikace na platformách iOS, Android a Windows. Microsoft Visual Studio nabízí víceplatformový přístup k vytváření aplikací, který vývojářům umožňuje vytvořit jeden základní kód, nasadit ho do libovolné platformy iOS, Android nebo Windows a zajistit přitom chování i vzhled nativní aplikace. Podívejte se, jak Visual Studio spolupracuje s Xamarinem a Apache Cordovou, proč sdílení kódu a obchodní logiky zvyšuje produktivitu, jaké jsou výhody IntelliSense pro konkrétní platformy a jak Visual Studio využívá holistický nebo kombinovaný přístup k podpoře vývojářů. Zaregistrujte se na tento webinář na vyžádání.

Nepřetržitá integrace, doručování a nasazování pomocí cloudové metodiky DevOps

Zajištění vysoce výkonných moderních aplikací vyžaduje procesy a nástroje DevOps. V tomto webináři z 27. dubna 2016 (10:00 pacifického času [UTC-7]) se dozvíte, jak může správa životního cyklu aplikací od Microsoftu zvýšit produktivitu vašich vývojářských týmů. Seznámíte se s lepšími způsoby spolupráce a využití DevOps k trvalému zajištění lepších výsledků. Využijte výhod nových monitorovacích a analytických funkcí, aby vaše aplikace vytvořené v libovolném jazyce a pro libovolnou platformu byly vždycky dostupné, funkční a úspěšné.

Cloud Cover: Místní mezipaměť služby Azure App Service

V této epizodě se dozvíte, jak místní mezipaměť umožňuje vašim aplikacím ukládat kód na místních virtuálních počítačích, na kterých běží jejich web. Aplikace se normálně spouštějí ze síťového disku, ale přechodem k místnímu úložišti na virtuálním počítači můžete výrazně zlepšit výkon jazyků, jako je PHP nebo Node.js, a všech ostatních platforem, které při jejich spuštění často potřebují načítat příslušné soubory. Místní mezipaměť se dá zapnout přidáním dvou aplikačních nastavení služby App Service.

Rychlé nasazení aplikací Node.js v Azure pomocí Bitnami

Vývojáři v Azure s oblibou využívají zásobníky aplikací Bitnami jako výkonný a efektivní způsob automatizace vývojových, testovacích a produkčních prostředí pro opensourcová řešení v cloudu. Díky víc než 100 aplikací a zásobníků pro Azure vám Bitnami umožní vyhnout se složité instalaci serverového softwaru. Software tak může během několika minut nasadit kdokoli a kdykoli. Následné zprovoznění v Azure s nejnovějšími verzemi vašich oblíbených aplikací je otázkou jediného kliknutí myši. Zaregistrujte se a sledujte tento webinář na vyžádání.

Vytvořte svou první aplikaci Node.js a publikujte ji v Azure

Toto video vás provede jednotlivými kroky při vytváření vaší první aplikace Node.js úplně od začátku až po nasazení v Azure. Podívejte se na video.

Služba Azure Machine Learning pomohla předpovědět výsledky turnaje NCAA March Madness

Co kdybyste pomocí Azure Machine Learningu mohli vylepšit svého turnajového pavouka pro March Madness? Sledujte toto interview plné zajímavých informací, ve kterém Jennifer Marsman uvítala Damona Hachmeistera. Probírají spolu způsob, jakým Damon využil Machine Learning k vylepšení svých pozic v loňském turnaji NCAA.

Vytváření doporučovacích systémů v Azure

Přehrajte si tento bezplatný kurz a zjistíte, proč jsou machine learning a vědecké zpracování dat tak populární. Uvidíte sami, kolika způsoby se Azure Machine Learning dá využít, mimo jiné k tipování fotbalových výsledků, poskytování individuálních doporučení v online obchodech nebo zajištění bezproblémového provozu výrobních závodů s prediktivní údržbou. Seznámíte se s funkcí Machine Learning a dozvíte se, jak vytvářet doporučovací systémy.

Orchestrace dat a služeb pomocí Azure Data Factory

Přehrajte si tento kurz a seznamte se se základními funkcemi Azure Data Factory. Získáte přehled o funkcích pokročilé analýzy a seznámíte se s tím, jak Data Factory zapadá do sady Cortana Analytics Suite. Navíc se dozvíte, jak provozovat datovou továrnu jako součást analytického řešení. Ukázky během kurzu vám pomohou pochopit principy vytváření, správy, monitorování a rozšíření datové továrny.

Principy pokročilé analýzy a její využití k zajištění pevnějších vztahů s maloobchodními zákazníky

Vyhněme se v souvislosti s pokročilou analýzou přehnané medializaci a podívejme se zblízka na využití pokročilých analýz při získávání potenciálních zákazníků, cílení a inovacích uživatelského prostředí. Předvedeme vám možnosti podrobné analýzy datových sil při digitalizaci, analýze a realizaci datově řízených rozhodnutí v rámci vaší organizace. Seznámíte se s osvědčenými postupy a nástroji, které můžete využít ke zhodnocení pokročilých analýz, a přesvědčíte se, jak pokročilou analýzu k optimalizaci svého provozu využívají jiné společnosti. Zaregistrujte se ještě dnes a sledujte na vyžádání.

Zmeškali jste Global Azure Bootcamp 2016?

Každý rok se stovky uživatelských skupin po celém světě zapojují do akce Global Azure Bootcamp. 16. dubna 2016 se dostavily tisíce účastníků, aby se o platformě Azure dozvěděli něco víc a pobavili se v globálním měřítku. Pořadateli mnoha vystoupení a seminářů byli nadšenci z místních komunit, mezi kterými je celá řada špičkových profesionálů Microsoftu (MVP). Tato jedinečná globální akce je skutečným dokladem celkového zaujetí cloudovou technologií a platformou Azure. Připomeňte si jedinečné zážitky z akce Global Azure Bootcamp 2016!

Nezaútočí na mě moji roboti? Tipy pro bezpečnou strategii IoT

V tomto webináři na vyžádání uvidíte, jak zkoumáme strategie zabezpečení IoT, a seznámíte se s tím, jak pomocí zabezpečených zařízení, bezpečných připojení a důvěryhodného cloudu můžete posílit ty svoje. Podívejte se.

Řešení pěti hlavních výzev při zpracování dat pomocí SQL Serveru

V tomto informativním datovém webináři, který je naplánovaný na 28. dubna 2016 od 10:00 pacifického času (UTC-7), naši odborníci odpoví na dotazy a prodiskutují využití Microsoft SQL Serveru při řešení pěti hlavních výzev při zpracování dat. Zaregistrujte se hned teď.

Meteorologická stanice Particle Photon, část 1 ze 6: Přehled a nastavení centra událostí

V tomto novém šestidílném seriálu uvidíte, jak se Particle Photon se senzorem DHT11 využívá k publikování dat v centru událostí Azure pomocí cloudového webhooku Particle. Potom si prohlédnete, jak tyto zprávy využívají Azure Stream Analytics a Power BI a taky Node.js a .NET. Podívejte se.

Přednášky a vybraná vystoupení na konferenci Microsoft Envision 2016

Pokud jste se nemohli účastnit konference Microsoft Envision 2016, která se ve dnech 4. až 6. dubna 2016 konala v New Orleansu v Louisianě, máte teď možnost podívat se na hlavní přednášky a víc než 70 videozáznamů na kanálu Microsoft Envision na YouTube. Tato nová akce svedla dohromady špičkové manažery z celého světa. Byl to týden plný inspirace, nových nápadů, diskuzí a zamyšlení nad tím, jak technologie mohou posílit obchodní transformace.

O365: Zabezpečení mobilní produktivity

Mobilita není novinka, ale obchodní nezbytnost. Zaměstnanci musí mít ze svých zařízení přístup k firemnímu e-mailu, dokumentům a kancelářským nástrojům, aby mohli pracovat i na cestách. Nepromarněte tuto šanci dozvědět se víc o tom, jak se pomocí produktů Microsoftu dají zabezpečit mobilní pracovní síly, včetně podrobných ukázek. Na vyžádání se teď můžete podívat.

Trocha zábavy

*Zdroj kresleného vtipu: www.cloudtweaks.com. Přetištěno se svolením.

Nechte se inspirovat

Transformace globálních pohostinských služeb pomocí cloudových služeb

Očekává se, že odvětví cestovního ruchu, které už dnes zaměstnává nejvíc lidí na světě a vytváří 9 % globálního HDP, se ještě pořádně rozroste. V příštích 20 letech by se měl počet turistů zdvojnásobit. Bezdrátové připojení je v současnosti standardem. Vzhledem k těmto trendům podniky jako Newmarket, který je součástí skupiny Amadeus, hledají nové způsoby, jak utvářet budoucnost pohostinských služeb.

Další informace

IT firma šetří $400 000 USD ročně a zjednodušuje archivaci pomocí řešení hybridního cloudového úložiště

Convergent Computing potřebuje získat lepší kontrolu nad náklady na úložiště a přitom zachovat data, která zaměstnanci a regulační orgány vyžadují. Firma proto nasadila pole hybridních cloudových úložišť StorSimple 8100, aby mohla využít výhod téměř neomezeného cloudového úložiště a snížila režijní náklady na správu. Očekává, že náklady na úložiště poklesnou až o 70 procent, a současně bude možné v celém procesu lépe zajistit testování zotavení po havárii.

Získejte další možnosti

Partneři

Zjednodušení migrace databázových procesů

Databázový software pro vyrovnávání zatížení ScaleArc zjednodušuje migraci databázových procesů do Azure. Tento software může agregovat instance Azure A3 třeba k tomu, aby se z hlediska aplikací choval jako jeden velký databázový server. Zákazníci Microsoftu tak mohou v Azure spouštět aplikace a databáze beze změny kódu. Podporuje taky převzetí služeb při selhání mezi oblastmi. ScaleArc podporuje databáze SQL Server, MySQL a Oracle.


Přehrát video

Azure Marketplace

Doporučujeme: Yellowfin podporuje spolupráci a zapojení uživatelů business intelligence

Studie společnosti IDC nazvaná Collaboration in the Age of Big Data odhalila zřetelný vztah mezi spoluprací obchodních uživatelů a datových analytiků a úspěchem analytických projektů. Inovativní platforma Yellowfin pro vytváření a sdílení analytického obsahu posiluje zapojení uživatelů a zlepšuje spolupráci. Přesvědčte se, proč byla v průzkumu The BI Survey 15 společnosti BARC vyhodnocena jako špičková platforma business intelligence pro spolupráci.

Navštívit stránku na webu Marketplace

Novinka: CloudBolt přináší jednoduše výkonnou platformu pro správu cloudu

CloudBolt umožňuje, aby podnikové IT fungovalo jako poskytovatel cloudových služeb. Využívá nová i existující řešení, integruje místní virtualizaci a privátní cloudové prostředky s veřejnými cloudy, nástroji pro správu konfigurace a technologiemi specifickými pro doménu. Uživatelé mohou rychle zřizovat prostředky pomocí intuitivního samoobslužného portálu a díky konfiguračním standardům, kvótám využívání a transparentním cenám budou mít celý proces pod kontrolou. Podívejte se na jedno z jejich videí.

Navštívit stránku na webu Marketplace

Poznámka redaktora

Dobrý den,

doufáme, že to, co jste viděli a slyšeli na akcích Build 2016 a Microsoft Envision, vás inspirovalo. Pokud jste tyto akce zmeškali, můžete se na ně podívat online. Náš tým se intenzivně věnoval úpravám tohoto bulletinu. Některých našich změn jste si možná už všimli. Co si o našem aktuálním obsahu myslíte? Je moc dlouhý, moc krátký nebo tak akorát? Chtěli byste vidět jenom nadpisy a články si přečíst v online verzi? Dejte nám vědět!

Miwa