Bulletin Azure

Udržujte si přehled o nejnovějších funkcích a událostech Azure a aktivitách komunity Azure. Můžete si projít starší bulletiny nebo se přihlásit k odběru a dostávat nejnovější informace o Azure přímo do své schránky.

Přihlásit odběr

Buďte informovaní

Dohledávání historie pomocí cloudu Microsoftu

Tým North American Eagle (NAE) nedávno znovu nasadil web landspeed.com s využitím Azure Cloud Services a Microsoft Power BI a díky tomu zkrátil čas potřebný na vytvoření přehledů z dat. Kromě toho implementoval Microsoft Office 365 a tím zlepšil týmovou spolupráci a komunikaci se sponzory. Dalším krokem na historické cestě týmu NAE bude letos na podzim pokus Jessi Combsové stát se nejrychlejší ženou na světě. Podívejte se na video.

Všeobecná dostupnost Power BI

Díky všeobecné dostupnosti Power BI je teď dostupných spousta nových funkcí a možností. Mezi ně patří hlavní aktualizace Power BI Desktopu (jeho současný název je Návrhář Power BI), opensourcové vizuály, aplikace Power BI Android a vylepšení vytváření. Pokud se chcete podívat, jaké další funkce jsou dostupné, podívejte se na blog o Power BI a potom se můžete zdarma zaregistrovat. Jakmile to uděláte, můžete se na všechno, co potřebujete vědět, zeptat v komunitě Power BI.

Dostupnost sady Cortana Analytics později v letošním roce

Sada Cortana Analytics poskytuje možnosti práce s velkými objemy dat a možnosti pokročilé analýzy, které podnikům pomůžou s transformací jejich dat na inteligentní interpretovatelné přehledy. Umožňuje scénáře analýzy jader, jako jsou doporučení v reálném čase, prognózování přechodu zákazníků, odhalování podvodů, prediktivní údržbu a spoustu dalšího. Vzhledem k tomu, že bude sada Cortana Analytics dostupná až později v letošním roce, můžete zatím vyzkoušet samostatně spoustu jejích služeb, které jsou dostupné už teď, třeba Azure Machine Learning, Azure HDInsight, Azure Stream Analytics a další. Další informace o Blogu o Azure

Apache Spark pro Azure HDInsight ve veřejné verzi Preview

Apache Spark pro Azure HDInsight představuje rychlý a jednoduchý způsob, jak spouštět interaktivní analýzy dat na velkých datových sadách. Spark je opensourcový projekt, který patří do ekosystému Apache a který umožňuje spouštět v paměti analytické aplikace na zpracování velkých objemů dat. Dotazy jsou v něm až stokrát rychlejší než u tradičních řešení určených pro velké objemy dat. Nabízí společný spouštěcí model pro různé úkoly, jako jsou procesy ETL (extract-transform-load), dávkové dotazy, interaktivní dotazy, streamování v reálném čase, strojové učení a zpracování grafů, prováděné s daty uloženými v Azure Storage. Nasazení Sparku je díky cloudu Azure jednoduché a levné, protože není potřeba kupovat hardware ani konfigurovat software. Spark je navíc integrovaný do oblíbených externích nástrojů BI (Business Intelligence) a taky do Microsoft Power BI a opensourcových poznámkových bloků.

Azure Data Catalog ve veřejné verzi Preview

Katalog dat Azure je plně spravovaná služba v Azure a celopodnikový katalog metadat pro samoobslužné zjišťování zdroje dat. Data Catalog popisuje, indexuje a ukládá všechny registrované zdroje dat a pomáhá s přístupem k nim. Díky němu je zjišťování zdroje dat jednoduché. Jeho účelem je odstranit překážky mezi těmi, kdo informace vyhledávají, a těmi, kdo je vytvářejí. Další informace najdete na webové stránce s dokumentací ke Katalogu dat Azure.

Všeobecná dostupnost Azure Key Vault

Azure Key Vault, všeobecně dostupný ve všech regionech (kromě Austrálie), nabízí vývojářům pro cloud snadný a nákladově efektivní způsob, jak prostřednictvím modulu hardwarového zabezpečení (HSM) líp zajistit klíče a tajné klíče. Díky službě Key Vault můžete centrálně spravovat klíče a tajné klíče tak, že je odeberete z ohrožených míst, jako je zdrojový kód nebo soubory ve formátu prostého textu. Potom můžete udělit aplikacím auditovaný přístup k těmto klíčům a tajným klíčům podle vašich potřeb. Key Vault vám umožňuje spravovat celý životní cyklus vašich klíčů a tajných klíčů a pomáhá vám dosáhnout a zachovávat dodržování předpisů.

Všeobecná dostupnost nástroje Azure Active Directory Connect

Azure Active Directory Connect je jednoduchý, rychlý a odlehčený nástroj na připojení služby Active Directory k Azure Active Directory několika kliknutími. Pomáhá synchronizovat jenom ta data, která opravdu potřebujete, z prostředí s jednou nebo více doménovými strukturami a navíc umožňuje jednotné přihlašování (SSO) k Office 365 a tisícům dalších aplikací SaaS přes synchronizaci hesel nebo federaci pomocí Active Directory Federation Services (AD FS). Organizace, které už používají nástroj Azure Active Directory Sync nebo DirSync, můžou využít výhod nástroje Azure Active Directory Connect s migrací nebo místním upgradem z podporovaných konfigurací.

Všeobecná dostupnost Azure Application Gateway

Azure Application Gateway pomáhá sestavit vysoce škálovatelné a vysoce dostupné aplikace tím, že poskytuje vyrovnávání zatížení a řízení doručení na úrovni aplikace (HTTP/HTTPS). Nabízí taky funkce přesměrování zpracování SSL a umožňuje vytvářet návrh vlastního prostředí na základě spřažení souborů cookie.

Všeobecná dostupnost Azure Batch

Azure Batch pomáhá zjednodušit spouštění rozsáhlých paralelních a vysoce výkonných výpočetních úloh v Azure. V této verzi budou možnosti plánování Batch dostupné jako bezplatná úroveň. Uživatelé platí jenom za používání základního virtuálního počítače. Za používání služby Batch se žádné další poplatky neúčtují. Vývojáři můžou službu Batch použít ke škálování paralelních úloh, správě spouštění úkolů ve frontě a přípravě aplikací k tomu, aby mohly přesměrovat výpočetní úlohy v cloudu. Pomocí služby Batch můžou uživatelé tyto aplikace spouštět na vyžádání, se škálováním a bez nutnosti nastavovat a spravovat cluster, virtuální počítače nebo plánovač úloh. Batch spravuje nasazení virtuálních počítačů, automatické škálování a obnovení po chybě. Dá se taky použít jako součást pracovního postupu nebo k poskytování samoobslužných aplikací jako služby.

Azure SQL Data Warehouse v omezené veřejné verzi Preview

Azure SQL Data Warehouse je plně spravovaná, pružná služba datového skladu pro sloupcová data o kapacitě až několika petabajtů, která je plně kompatibilní a integrovaná s ekosystémem Microsoft SQL Serveru. V odvětví představuje špičku: je to první cloudová služba datového skladu, která zákazníkům umožňuje škálování výpočetní kapacity směrem nahoru nebo dolů v řádu sekund. SQL Data Warehouse dokáže škálovat úložiště a výpočetní výkon nezávisle na sobě, takže zákazníci můžou platit jenom za výkon dotazů, který potřebují. SQL Data Warehouse je vytvořený na základě SQL Serveru a nabízí přístup k rozsáhlému ekosystému nástrojů datového skladu, které podporují scénáře načítání dat, transformace, vizualizace a analýzy, včetně Microsoft Power BI, Azure HDInsight, Azure Machine Learning a Azure Data Factory.

Přejmenování úrovně výkonu P3 Premium pro Azure SQL Database

S tím, jak narůstá počet zákazníků, kteří v Azure vytvářejí výkonnější aplikace s využitím Azure SQL Database, zaznamenáváme silnou poptávku po dalších možnostech škálování jak výkonu, tak velikosti databáze. V příštích měsících uvedeme nové úrovně výkonu, které umožní větší velikosti databáze a víc úrovní škálování výkonu. V rámci příprav na tyto změny a s cílem poskytnout větší flexibilitu jsme 24. července 2015 změnili název úrovně výkonu z P3 na P6. Poplatky za databázi ani službu to ale nijak neovlivní. Pokud vytváříte nebo přiřazujete úrovně výkonu v kódu nebo skriptech, navštivte prosím webovou stránku s dokumentací k vytvoření databáze.

Všeobecná dostupnost aktualizace Azure SQL Database v Austrálii

Od 1. července 2015 jsou nejnovější aktualizace serveru pro Azure SQL Database všeobecně dostupné v Austrálii. Aktualizace SQL Database přináší téměř úplnou kompatibilitu s databázovým strojem SQL Serveru. Poslední vylepšení pomáhají zjednodušit migraci aplikací SQL Serveru do SQL Database a robustně zpracovávat větší zatížení databáze. Všechna předplatná a odpovídající databáze vytvořená v Austrálii v rámci veřejné verze Preview budou od 1. srpna 2015 dostupné za cenu všeobecné dostupnosti.

Encoding na úrovni Premium obecně dostupné pro Azure Media Services

S Premium Encoding pro Azure Media Services můžou zákazníci využít logiku automatického rozhodování, která se přizpůsobí různým vstupům. Premium Encoding podporuje taky přispěvatelské výstupní formáty souborů, jako je MXF; další vstupní a výstupní kodeky, včetně Avid DNxHD; vyšší výstupní rozlišení (až 4K v AVC); skryté titulky a spoustu dalšího. Informace o dalších funkcích najdete v blogovém příspěvku Úvod do Premium Encoding v Azure Media Services.

Nové oblasti pro všeobecnou dostupnost Azure Search

Oznámili jsme všeobecnou dostupnost Azure Search ve třech nových oblastech : Brazílie – jih, Austrálie – východ a Japonsko – západ. Všeobecně dostupnou službu Azure Search tak nabízíme v jedenácti oblastech. Azure Search je řešení vyhledávání jako služby pro vývoj webových a mobilních aplikací, které zjednodušuje nastavení a správu vašeho vlastního indexu vyhledávání. Hodně aplikací nabízí svým uživatelům vyhledávání jako primární interakční strukturu – a tito uživatelé očekávají rychlost. Aplikace běžící v nových oblastech teď můžou nabídnout uživatelské prostředí s ještě nižší latencí.

Podpora Azure pro přímý přístup do paměti vzdáleného počítače (RDMA) v Linuxu

Teď podporujeme linuxovou technologii přímého přístupu do paměti vzdáleného počítače (RDMA), která umožňuje vědeckým a technickým pracovníkům řešit složité problémy pomocí spouštění simulací v Azure. Technologie přímého přístupu do paměti vzdáleného počítače (RDMA) umožňuje spustit v Azure virtuální počítače A8 a A9 s Linuxem, které dokážou přímo komunikovat přes síť InfiniBand. To umožňuje zajišťovat rychlejší komunikaci mezi virtuálními počítači s nízkou latencí a paralelní úlohy. Aplikace můžou využívat zásobník rozhraní Message Passing Interface (MPI). V této verzi podporujeme Intel MPI. Další informace najdete na webové stránce s dokumentací k nastavení linuxového clusteru přímého přístupu do paměti vzdáleného počítače (RDMA) ke spuštění aplikací MPI.

Podpora HPC Packu pro Linux

Aktualizace HPC Pack 2012 R2 Update 2 je teď dostupná. S touto aktualizací teď HPC Pack podporuje spouštění virtuálních počítačů s Linuxem v Azure. Zákazníci, kteří spouštějí vysoce výkonné výpočetní clustery v Linuxu, teď můžou používat funkce HPC Packu pro správu, nasazování a plánování. Další informace o této aktualizaci najdete na webové stránce Microsoft HPC Pack (Windows HPC Server).

Další možnosti a funkce přidané na Azure Marketplace

Během tohoto měsíce spustil web Azure Marketplace na konferenci Microsoft WPC 2015 (Microsoft Worldwide Partner Conference) Vývojářské služby, Container Apps z Docker Hubu a uvedl vylepšené možnosti nasazování pro nabídky s více virtuálními počítači. Vývojářské služby a Container Apps jsou dvě nové kategorie na webu Marketplace, které přinášejí další nástroje a funkce nad rámec platformy Azure za účelem zjednodušení vývoje aplikací a zajištění větší produktivity vývojářů na Azure. Přidali jsme taky vylepšené možnosti nasazení pro clusterované virtuální počítače v Marketplace. Nasazování nabídek s vysokou dostupností je teď pro zákazníky snazší než kdy dřív: teď je to záležitost jen několika kliknutí. Pokud se chcete dozvědět víc, navštivte Marketplace.

Získejte víc možností

Streamování protokolů Azure Web Apps

Scott Hanselman z Azure Friday podá výklad o funkcích Web Apps v App Service, včetně toho, jak můžete používat streamování protokolů k naslouchání procesům, které reálně probíhají ve vašich webových aplikacích spuštěných na Azure. Podívejte se.

Cloud Cover: Logic Apps

Funkce Logic Apps v App Service poskytuje společnou platformu pro vytváření různých typů aplikací. V této epizodě se dozvíte, jak v logických tocích připojit různá aplikační programovací rozhraní (API) a aplikace rozhraní API.

 

Možná vás taky zaujme epizoda o Azure API Management, ve které se představí nové funkce verze Premium, včetně možnosti nasazení proxy serverů ve víc oblastech, podpory sítí VPN a integrace s Azure Active Directory.

Prozkoumávání mikroslužeb v Dockeru a Azure

Podívejte se na tento kurz na vyžádání, který představí náhled budoucí architektury aplikace a ve kterém se dozvíte, proč jsou mikroslužby klíčové pro DevOps a průběžné odesílání. V tomto podrobném kurzu o zcela novém přístupu k architektuře se dozvíte, jak aktualizovat web během milisekund. Navíc získáte praktické pokyny a budete se moct učit z reálných příkladů, ať už vytváříte web úplně od začátku nebo už web máte a jen ho dolaďujete.

Odhalení mýtů o Azure: Azure se neškáluje na rozsáhlé a složité úlohy

Zdá se, že někteří lidé si myslí, že nasazení rozsáhlých a složitých úloh v Azure může být pomalý a těžkopádný proces. Vedoucí technický evangelista Rick Claus a vedoucí projektový manažer pro Azure IaaS Mahesh Thiagarajan tento mýtus boří při diskuzi o poslední aktualizaci Azure Resource Manageru, novém modelu šablon a o dopadu těchto vylepšení na nasazování složitých úloh. Podívejte se.

Microsoft Azure Pack: Kurz Jump Start o IaaS

Dobrý den,Profesionálové IT: Zjistěte, jakým způsobem přináší Windows Azure Pack výhody cloudu do datového centra. Podívejte se na tento rychlý úvod, ve kterém se dozvíte o samoobslužných a automatizovaných rolích virtuálních počítačů, virtuálních sítích, cloudech, SQL Serveru, službě System Center a integraci řešení třetích stran.

Blog o Chefu: Modernizace IT pomocí Chefu a Azure

Inovativní společnost vyvíjející webové aplikace elektronického zjišťování, kCura, podstupuje zásadní modernizaci IT: přechází na Azure a používá Chef k automatizaci migrace a cloudové infrastruktury. Další informace o tom, jak identifikovali kritické body, a o řešeních, která jim umožní transformovat se na společnost využívající rychlý přístup k datům. 

Vystavení dat: Temporal v SQL Serveru 2016

Borko Novakovic přijel za námi do Redmondu až z Bělehradu, aby nám představil novou technologii Temporal uvedenou v SQL Serveru 2016. Temporal v SQL Serveru zjednodušuje zpracování časově proměnlivých dat, poskytuje možnost náhledu na datové trendy, typy změn dat a na celkový vývoj dat ve vaší databázi. Podívejte se.

Mohly by se vám taky líbit tyto další epizody seriálu Data Exposed:

SQL Server 2016 AlwaysOn: Seznamte se se zajímavými vylepšeními této funkce.

SQL Server Stretch Database: Zjistěte, jaké jsou možnosti roztažení („stretch“) tabulky do Azure.

Transakční replikace SQL Database: Seznamte se s touto novou funkcí v SQL Serveru 2016.

Zaregistrujte se na příští bezplatný webinář o podnikové mobilitě

Správa podnikové mobility je mezi odborníky na IT velmi žhavým tématem. Například: Jak poskytujete uživatelům mobilní přístup a jak přitom udržujete IT systémy zabezpečené? V našem dalším webináři představíme některá nová řešení zabezpečení od Microsoftu, která odborníkům v oblasti IT pomáhají nabízet větší výběr zařízení, chránit podniková data a poskytovat zabezpečený přístup odkudkoli. Tento webinář obsahuje taky ukázku funkcí zabezpečení nástrojů Vzdálená aplikace RemoteApp Azure, Multi-Factor Authentication a Azure Rights Management. Podívejte se na tento webinář a spoustu dalších.

Trocha zábavy

*Zdroj komiksu: http://cloudtweaks.com/. Přetištěno se svolením.

Nechte se inspirovat

Virtuální plochy poskytované společností Sphere 3D víc než jednomu milionu studentů

Společnosti Sphere 3D se povedlo skrýt složitost virtualizace za velmi jednoduché uživatelské rozhraní. Díky tomu můžou jednotlivci přistupovat ke svým informacím odkudkoli, kdykoli. Sphere 3D nedávno uzavřela partnerství s víc než jedním milionem studentů s cílem dodávat testování hodnocení na vyžádání v cloudu. Její řešení vytvořené pro Azure poskytuje virtuální plochy studentům, rozšiřuje dodávané služby a na základě modelu založeného na spotřebě poskytuje možnost expanze přímo z cloudu. Tím vším pomáhá studentům zajistit přístup k těm technologiím, které si potřebují osvojit.

Další informace

Rediker Software pomáhá studentům dosahovat vyšších úspěchů a výkonu

Rediker Software nabízí komplexní řešení pro studentské informace vytvořené plně pro Azure. Ať už jde o správu studentských dat nebo o pomocné nástroje pro správu účetnictví, zdravotních záznamů a stravování, toto řešení umožňuje zvýšit efektivitu správy. Díky škálování na Azure dovede Rediker Software rychle škálovat a tím splňuje požadavky víc než jednoho milionu rodičů a studentů.

Další informace

Získejte další možnosti

Navštívit Marketplace

Partneři

Jednoduché, efektivní zotavení po havárii používající Azure Site Recovery a NetApp Private Storage (NPS) pro Azure

Díky hybridnímu cloudu pro zotavení po havárii můžete dosáhnout snížení nákladů a ceny za výpočetní prostředky ve vzdálených umístěních, protože je využijete, jenom když je budete potřebovat. Na základě prohlášení na konferenci Microsoft Ignite můžou zákazníci NetAppu a Microsoftu vylepšit svoje možnosti zotavení po havárii prostřednictvím služby Azure Site Recovery s replikací sítě SAN a serverem NPS pro Azure. Operace virtuálních počítačů můžete obnovit během několika minut tím, že přesunete data a virtuální počítače mezi servery Hyper-V na jediné lokalitě a současně mezi několika sekundárními lokalitami a řešeními, včetně vašeho hybridního cloudu se serverem NPS pro Azure. Site Recovery a server NPS pro Azure umožňují zákazníkům automatizovat zotavení po havárii pomocí služeb System Center, Site Recovery a NetApp; snížit dobu replikace napříč lokalitami pomocí služby Site Recovery a replikace NetApp SnapMirror a zredukovat využití sítě a náklady na úložiště. Snižte plánovanou dobu obnovení (RTO) a současně dosáhněte plánovaných bodů obnovení (RPO) v souladu s vašimi smlouvami SLA. 

Další informace | Přehrát video

Azure Marketplace

Doporučení: Rychlejší migrace do Office365 pomocí nového režimu Azure Turbo v sadě Dell Migration Suite pro SharePoint

Dell Software oznámil plnou podporu nového rozhraní API migrace SharePointu Online s novou funkcí zvanou Azure Turbo v sadě Dell Migration Suite pro SharePoint. Zákazníci Azure teď můžou využít rychlosti rozhraní API migrace SharePointu Online a tím zkrátit čas potřebný k importu objemného obsahu do Office 365 a OneDrivu pro firmy a vyhnout se prodlevám služby na straně koncových uživatelů. Vyzkoušejte sadu Migration Suite pro SharePoint ještě dnes: stáhněte si ji z webu Marketplace.

Navštívit stránku na webu Marketplace

Novinka: CloudBees Jenkins Platform a Azure pomáhají zrychlit distribuci aplikací

CloudBees Jenkins Platform pro Azure pomáhá týmům v oblasti vývoje a provozu snadno implementovat nepřetržitou integraci (CI) a průběžné odesílání (CD) za použití technologie Jenkins s jejich aplikacemi Azure k rychlejší distribuci lepšího softwaru. Díky tomu, že mají týmy věnující se vývoji a provozu přístup k platformě CloudBees Jenkins Platform přes Marketplace, můžou využít pružnosti Azure k snadnějšímu zřízení infrastruktury CI/CD. CloudBees Jenkins Platform je osvědčená, plně funkční podniková platforma, která slouží k implementaci nepřetržité integrace a průběžného odesílání za použití technologie Jenkins. Toto řešení rozšiřuje opensourcovou technologii Jenkins o klíčové podnikové funkce vyvinuté v CloudBees, které jsou nezbytné v zásadních prostředích IT. Tyto podnikové funkce představují vylepšení opensourcové technologie Jenkins o další možnosti zabezpečení, dostupnosti, odolnosti, analýzy a výkonu a možnosti vytvářet, spouštět a vizuálně monitorovat reálné kanály průběžného odesílání.

Navštívit stránku na webu Marketplace

Poskytněte prosím zpětnou vazbu k tomuto bulletinu prostřednictvím stručného průzkumu.