Akce s Azure

Podívejte se, co se koná ve vašem okolí.

Tato akce už skončila.

「Windows 10 VDI on Azure」がついに解禁!「Citrix Cloud」で実現する最適解

本年 8 月 1 日付で Windows 10 のライセンス規約が改訂され、Windows 10 VDI onAzure が可能となりました。

本セッションでは、シトリックスおよびマイクロソフト、両社の技術エキスパートより、Windows 10 VDI on Azure を、Citrix Cloudを活用し、シームレスかつ安全に業務環境へアクセスいただけるソリューションのご紹介をさせていただきます。  Windows クライアントOS をクラウド上で動かしたい、仮想デスクトップによりクライアント展開を効率化させたい、最新のOS とクライアント環境をVDI で展開したいという方にお勧めいたします。

Kde: 東京都 港区, Japonsko

Kdy: Tue, 19 Sep 2017 07:00:00 GMT

Tue, 19 Sep 2017 07:00:00 GMT (UTC)

Bezplatný účet

Získejte $200 v kreditech Azure a 12 měsíců používání oblíbených služeb – zdarma.

Začněte zdarma

Visual Studio

Odběratelé získají ročně služby Azure v hodnotě až $1800.

Aktivovat teď

Nováčci

Zapojte se do programu BizSpark a získejte služby Azure zdarma

Další informace