Přeskočit navigaci

Akce s Azure

Podívejte se, co se koná ve vašem okolí.

Tato akce už skončila.

【ウェブ セミナー】Microsoft Azureを最大限活用した事例から学ぶKUSANAGI流アクセス数増加、 災害時の遠隔地復旧対策、運用コスト削減のすべてを実現するWordPress サイト構築の秘訣!

本ウェブ セミナーはL100向け(基本編)です。#CAP マイクロソフトのシステムインテグレーター企業が、わかりやすくAzure ソリューションをご紹介するシリーズです。

読売新聞が運営するyomiDr.(ヨミドクター)は、サイトリニューアルのタイミングで、KUSANAGI for Microsoft Azure を採用したことにより、アクセス数耐性を3倍、遠隔地復旧を1時間に短縮、また運用コスト50%を実現することができました。 強力なソリューションであるKUSANAGI for Microsoft Azureを提供するプライム・ストラテジー様がハイパフォーマンスなウェブサイトの構築方法についてご紹介します

Kde: Japonsko

Kdy: Tue, 07 Nov 2017 04:00:00 GMT

Tue, 07 Nov 2017 04:00:00 GMT (UTC)

Bezplatný účet

Získejte $200 v kreditech Azure a 12 měsíců používání oblíbených služeb – zdarma.

Visual Studio

Odběratelé získají ročně služby Azure v hodnotě až $1800.

Startupy

Zapojte se do programu Microsoft for Startups a získejte bezplatné služby Azure