Přeskočit navigaci

Akce s Azure

Podívejte se, co se koná ve vašem okolí.

Tato akce už skončila.

【ウェブセミナー】 今から始める ハイブリッド クラウド

クラウドファーストを掲げつつもクラウドオンリーな企業とは違ったソリューションを提供するマイクロソフトから、今から始められるハイブリッドクラウド活用方法をご紹介します。

規模の経済、新機能投入のスピード、明確なSLAとコストなど、パブリックなクラウドが持つメッセージは多くの企業にとって魅力的でしょう。 しかし、実際のシステムを構築・運用している方々には、極端すぎる議論ではなく、これからを見据えた現実解こそが重要です。 そこで本セッションでは、クラウドファーストを掲げつつもクラウドオンリーな企業とは違ったソリューションを提供するマイクロソフトから、今から始められるハイブリッドクラウド活用方法をご紹介します。

Kde: Tokyo, Japonsko

Kdy: Wed, 19 Aug 2015 05:00:00 GMT

Wed, 19 Aug 2015 05:00:00 GMT (UTC)

Bezplatný účet

Získejte $200 v kreditech Azure a 12 měsíců používání oblíbených služeb – zdarma.

Visual Studio

Odběratelé získají ročně služby Azure v hodnotě až $1800.

Startupy

Zapojte se do programu Microsoft for Startups a získejte bezplatné služby Azure