Přeskočit navigaci

Akce s Azure

Podívejte se, co se koná ve vašem okolí.

Tato akce už skončila.

【ウェブ セミナー】 Azure 仮想マシンの高可用性運用管理

本ウェブセミナーはL300向け(応用編)です。 レベル300…受講いただいた方が自ら関わっているプロジェクトでプロトタイピングや PoC などを通じて採用判断/開発判断ができることを目指したレベル

Azureでは高可用性を実現するための機能やサービスが多数用意されています。 本ウェビナーでは、重要な社内システムなどをAzure仮想マシンで利用するシナリオにおいて、その際の高可用性を考慮した運用の実現方法をご紹介します。 ※webinar L100を先にご視聴いただくとより理解が深まります。

Kde: Japonsko

Kdy: Thu, 15 Feb 2018 07:30:00 GMT

Thu, 15 Feb 2018 07:30:00 GMT (UTC)

Bezplatný účet

Získejte $200 v kreditech Azure a 12 měsíců používání oblíbených služeb – zdarma.

Visual Studio

Odběratelé získají ročně služby Azure v hodnotě až $1800.

Startupy

Zapojte se do programu Microsoft for Startups a získejte bezplatné služby Azure