Akce s Azure

Podívejte se, co se koná ve vašem okolí.

Tato akce už skončila.

ハンズオン - クラウド時代のデータウェアハウス SQL Data Warehouse 基礎編

ビッグデータ活用は今やビジネスの次の一手の判断に欠かせないものとなっています。一方で日々増大するデータにハードウエア増強が追い付かないという状況に悩まされうることもあります。

クラウド時代のデータウェアハウスである SQL Data Warehouse であれば、データサイズに悩まされることもなく、スケールアウトが可能。また、繁忙期にはサーバーの性能を一時的にあげるなど、実際のニーズに合わせた運用を可能にします。データウェアハウスを使ったことがないという初心者の方もステップバイステップで実際に手順を習得いただけます。ぜひ、受講ください。

Kde: 東京都 港区, Japonsko

Kdy: Thu, 21 Sep 2017 05:00:00 GMT

Thu, 21 Sep 2017 05:00:00 GMT (UTC)

Bezplatný účet

Získejte $200 v kreditech Azure a 12 měsíců používání oblíbených služeb – zdarma.

Začněte zdarma

Visual Studio

Odběratelé získají ročně služby Azure v hodnotě až $1800.

Aktivovat teď

Nováčci

Zapojte se do programu BizSpark a získejte služby Azure zdarma

Další informace