Akce s Azure

Podívejte se, co se koná ve vašem okolí.

Tato akce už skončila.

ビジネス部門向け マルチデバイス時代の生産性向上戦略セミナー

ビジネス部門向け マルチデバイス時代の生産性向上戦略セミナー

このウェブセミナーではクラウドを活用して多様なデバイスを安全に管理しながら、モバイルワーカーの生産性を向上するソリューション戦略について、Liveウェブセミナー形式でお送りいたします。 Q&Aの時間を設けますので担当者に直接質問をしていただけます。 この機会にぜひMicrosoft Azureが実現するエンタープライズソリューションをご確認ください。

Kde: Japonsko
Kdy: Wed, 04 Mar 2015 03:00:00 GMT

Wed, 04 Mar 2015 03:00:00 GMT (UTC)

Bezplatný účet

Zaregistrujte se a získejte $200 v kreditech Azure.

Začněte zdarma

Visual Studio

Odběratelé získají ročně služby Azure v hodnotě až $1800.

Aktivovat teď

Nováčci

Zapojte se do programu BizSpark a získejte zadarmo služby Azure

Další informace