Přeskočit navigaci

Akce s Azure

Podívejte se, co se koná ve vašem okolí.

Tato akce už skončila.

クラウド型セルフ BI PowerBI ですぐに始められる情報活用

2017年3月14日に「クラウド型セルフ BI PowerBI ですぐに始められる情報活用」を開催します。

社内外に蓄積されたデータを活用するために、BI ツールや DWH の導入ニーズは昨今さらに高まり、一部の社員だけでなく一般従業員もデータ分析・レポート作成に活用する「セルフサービス BI」を検討する動きも加速しています。 あらゆるデータソースに数クリックだけで接続、分析を可能にする Power BI は情報を一瞬で把握するダッシュボードから個人の分析環境までシームレスに Web ブラウザ、モバイル端末で可能にします。 本セミナーでは、インフラ開発不要のクラウド サービスのみで実現できる Power BI を中心に世界でもっとも簡単な「セルフサービス BI」環境実例をご紹介します。

Kde: Japonsko

Kdy: Tue, 14 Mar 2017 04:30:00 GMT

Tue, 14 Mar 2017 04:30:00 GMT (UTC)

Bezplatný účet

Získejte $200 v kreditech Azure a 12 měsíců používání oblíbených služeb – zdarma.

Začněte zdarma

Visual Studio

Odběratelé získají ročně služby Azure v hodnotě až $1800.

Aktivovat teď

Nováčci

Zapojte se do programu Microsoft for Startups a získejte bezplatné služby Azure

Další informace