Akce s Azure

Podívejte se, co se koná ve vašem okolí.

Tato akce už skončila.

Azure 実装の基礎を学ぶ 後編

Azure 実装の基礎を学ぶ 後編

Microsoft Azure はオープンで柔軟なクラウド プラットフォームです。エンタープライズからベンチャービジネスまで、さまざまなニーズに低コストで対応しつつ、高い可用性と迅速な運用開始、容易な管理を提供します。 後編では前編で習得した内容を元にして、実際のMicrosoft Azure のWebsites・ストレージサービスの利用方法の習得を目指すハンズオンセミナーです。本セミナーでは実際にMicrosoft Azureを使用したアプリケーションの構築と配置、そして構成を行います。 ※ このセミナーは無償のハンズオントレーニングです。 ※ 参加者によるノートPCの持参は不要です。 ※ 9:30開場、10:00開始となります。

Kde: 東京都 港区, Japonsko

Kdy: Thu, 20 Apr 2017 01:00:00 GMT

Thu, 20 Apr 2017 01:00:00 GMT (UTC)

Bezplatný účet

Zaregistrujte se a získejte $200 v kreditech Azure.

Začněte zdarma

Visual Studio

Odběratelé získají ročně služby Azure v hodnotě až $1800.

Aktivovat teď

Nováčci

Zapojte se do programu BizSpark a získejte zadarmo služby Azure

Další informace