Akce s Azure

Podívejte se, co se koná ve vašem okolí.

Tato akce už skončila.

Azure 実装の基礎を学ぶ ( 前編 )

Azure 実装の基礎を学ぶ

Microsoft Azureはオープンで柔軟なクラウド プラットフォームです。エンタープライズからベンチャービジネスまで、さまざまなニーズに低コストで対応しつつ、高い可用性と迅速な運用開始、容易な管理を提供します。 本セミナーでは、Microsoft Azureアプリケーションの基礎から既存システムとの連携までをステップごとに学習し、業務アプリケーション・サービスの開発に必要なスキルを習得することを目的としています。 初めてMicrosoft Azureに触れる方を対象に、「クラウドコンピューティングとは何か」から、Microsoftが提供するクラウドコンピューティング環境であるAzureの概要と提供されるサービスの特徴について解説します。 ※ このセミナーはハンズオンセミナーではございません。 ※このセミナーは無償です。 ※ 13:00開場、13:30開始となります。

Kde: 東京都港区, Japonsko
Kdy: Tue, 08 Nov 2016 04:30:00 GMT

Tue, 08 Nov 2016 04:30:00 GMT (UTC)

Bezplatný účet

Zaregistrujte se a získejte $200 v kreditech Azure.

Visual Studio

Odběratelé získají ročně služby Azure v hodnotě až $1800.

Nováčci

Zapojte se do programu BizSpark a získejte zadarmo služby Azure