Přeskočit navigaci

Akce s Azure

Podívejte se, co se koná ve vašem okolí.

Tato akce už skončila.

【ウェブセミナー】Azure運用管理入門~クラウドを安全・安心に使うために

【ウェブセミナー】Azure運用管理入門~クラウドを安全・安心に使うために

オンプレミスと同様に、Azure仮想マシン活用するにあたっても、運用管理や 可用性、セキュリティなどは極めて重要なテーマです。 本ウェビナーでは、Azure仮想マシンを安全安心に使っていただくために必要 な基本的な考え方と、Azure が提供するバックアップや災害対策、セキュリ ティなどの各種運用管理サービスについて、わかりやすくご紹介します。

Kde: Japonsko

Kdy: Tue, 15 Aug 2017 08:00:00 GMT

Tue, 15 Aug 2017 08:00:00 GMT (UTC)

Bezplatný účet

Získejte $200 v kreditech Azure a 12 měsíců používání oblíbených služeb – zdarma.

Visual Studio

Odběratelé získají ročně služby Azure v hodnotě až $1800.

Startupy

Zapojte se do programu Microsoft for Startups a získejte bezplatné služby Azure