Přeskočit navigaci

Akce s Azure

Podívejte se, co se koná ve vašem okolí.

Tato akce už skončila.

クラウドを活用したはじめての災害対策~サーバー 1 台からはじめる DR とバックアップの活用~

2016年12月13日に「【ウェブ セミナー】クラウドを活用したはじめての災害対策~サーバー 1 台からはじめる DR とバックアップの活用~」を開催します。

IT インフラを構築するうえで設備、建屋など初期投資で災害対策をためらう必要はもうありません。クラウドを活用した災害対策は驚くほど低コストかつ簡単に導入できます。本セッションでは、サーバー単位の DR や、バックアップ データのクラウドへの保管について初歩的な内容からはじめ、メリットや費用感を網羅して説明いたします。既存の災害対策費用削減や、これから災害対策をご検討される方はぜひご参加ください。

Kde: Japonsko

Kdy: Tue, 13 Dec 2016 05:00:00 GMT

Tue, 13 Dec 2016 05:00:00 GMT (UTC)

Bezplatný účet

Získejte $200 v kreditech Azure a 12 měsíců používání oblíbených služeb – zdarma.

Začněte zdarma

Visual Studio

Odběratelé získají ročně služby Azure v hodnotě až $1800.

Aktivovat teď

Nováčci

Zapojte se do programu Microsoft for Startups a získejte bezplatné služby Azure

Další informace