Blok zinciri

Güvenli blok zinciri uygulamaları geliştirin, test edin ve dağıtın

Blok zinciri nedir?

Blok zinciri, insanların değer ve varlık alışverişi, sözleşme koşullarının uygulanması ve veri paylaşımına bakışını değiştirecek şeffaf ve doğrulanabilir bir sistemdir. Bu teknoloji, işlemlerin tek bir sağlayıcıda beklemek yerine bir bilgisayar ağına dağıtıldığı, paylaşılan ve güvenli bir kayıt defterine dayanır. İşletmeler yeni bir uygulama sınıfına olanak tanımak için ortak veri katmanı olarak blok zincirini kullanmaktadır. Artık iş süreçleri ve verileri birden çok kuruluşta paylaşılabilmekte, bu da zaman kaybını ortadan kaldırmakta, sahtekarlık riskini azaltmakta ve yeni gelir akışları yaratmaktadır.

Blok Zinciri, İş Performansını Nasıl Hızlandırır ve Akıllı Ekonomiyi Nasıl Destekler?

“Tamamen otomatikleştirildiğinde blok zinciri, yürütmede tutarlılık sağlayabilir, uyuşmazlık çözümüne yardımcı olabilir, sorumluluk bilincini artırabilir ve daha iyi iş kararlarının alınmasını sağlayan uçtan uca bir şeffaflık düzeyi sunabilir.”

Daha fazlası

İşletmeler blok zinciri ile neler yapıyor?

Blok zincirinin finansal hizmet sektöründe nasıl dönüşüm gerçekleştirdiğini öğrenin

Blok zincirinin bankacılık, sermaye piyasaları ve sigorta sektörlerine nasıl uygulandığını keşfedin. Blok zincirinin, aracıları ortadan kaldırma, daha verimli bir şekilde işbirliği yapma ve çığır açıcı yeni iş modelleri oluşturma konusunda finansal hizmet kurumlarına nasıl yardımcı olduğunu görün.

Blok zincirinin nasıl daha akıllı ve daha verimli tedarik zincirleri oluşturduğunu öğrenin

Blok zincirinin, uyuşmazlıkları hızlı ve şeffaf bir şekilde çözmeye nasıl yardımcı olduğuna bakın. Blok zincirinin herkes için tutarlı, gerçek zamanlı tek bir görünüm bulundurarak kurumsal tedarik zincirine nasıl görünürlük kazandırdığını keşfedin.

Blok zincirinin dijital kimlikleri ve veri alışverişini nasıl yeniden tanımladığını öğrenin.

Dijital kimlik, bir kişiyi dijital dünyada tanımlayan her şeydir. İnsanlar paylaştıkları veriler üzerinde daha fazla denetim sahibi olmak istiyor. Peki şirketler bunu nasıl sağlayabilecek? İşletmelerin kullanıcılara kişisel verileri üzerinde denetim olanağı sunmak için blok zincirini nasıl kullandığını görün.

Azure’da blok zincirini neden kullanmalısınız?

Çözüm geliştirme sürecini basitleştirin

Geliştirme süresinden tasarruf edin ve modüler, önceden yapılandırılmış ağlar ve altyapı ile kolayca denemeler yapın.

Hızla çalışmaya başlayın

Azure ve zaten bildiğiniz araçlar ile yerleşik bağlantıları kullanarak blok zinciri senaryolarını hızlıca yineleyin ve doğrulayın.

Güvenle yenilik gerçekleştirin

Açık, güvenilir ve genel kullanıma açık bir bulut platformunda verilerinizi güvende tutun ve ihtiyaç duyduğunuzda ölçeklendirin.

Müşteriler Azure’da blok zinciri ile harika işler yapıyor

Devrim niteliğindeki sigorta blok zinciri çözümü Microsoft Azure’da çalışıyor

Hikayeyi okuyun

Insurwave

Webjet, çevrimiçi seyahat sektörüne ödeme mutabakatı hizmeti sunan Rezchain’i Azure ile destekliyor

Hikayeyi okuyun

Webjet

Microsoft, Xbox oyun yayıncılarına telif ödemelerini daha az çabayla daha hızlı ulaştırmak için blok zinciri kullanıyor

Hikayeyi okuyun

Xbox

Bühler, blok zinciri teknolojisini kullanarak ürünleri tarladan sofraya kadar izleyecek

Hikayeyi okuyun

Buhler

Singapur Merkez Bankası, menkul kıymetlerin takas ve hesaplaşması için Azure’daki blok zincirini kullanıyor

Hikayeyi okuyun

Project Ubin

Interswitch, Afrika’yı daha refah bir hale getirmek için Azure Blockchain Workbench kullanıyor

Hikayeyi okuyun

Interswitch

3M, tedarik zincirlerini güvence altına almaya yönelik yeni hizmet olarak etiket yaklaşımını benimsemek için Azure Blockchain’i kullanıyor

Hikayeyi okuyun

3M

Nasdaq, Microsoft Azure ile ana marketlere blok zinciri sunuyor

Hikayeyi okuyun

Nasdaq

Çözüm mimarileri

ブロックチェーン ワークフロー アプリケーション企業では、ブロックチェーンを使用して、サプライ チェーン全体での物的資産の移動など、他の組織と共有するワークフローをデジタル化しています。ユース ケースは違っても、ブロックチェーン アプリのしくみは似ています。ここでは、基盤となるマネージド ブロックチェーン ネットワークとして Azure Blockchain サービスを使用し、共同事業体アプリケーションを作成します。このアプリは、関連するユーザー インターフェイスから信号を取り込んで、共同事業体の全域にある消費アプリに台帳データを伝達します。11234456
 1. Genel Bakış
 2. Akış

Blok zinciri iş akışı uygulaması

Genel Bakış

İşletmeler, diğer kuruluşlarla paylaştıkları iş akışlarını dijital ortama aktarmak (örneğin, fiziksel varlıkları tedarik zincirinde taşıma) için blok zinciri kullanır. Blok zinciri uygulamalarının anatomisi tüm kullanım örneklerinde benzerdir. Burada, ilgili kullanıcı arabirimlerinden sinyal alabilen ve konsorsiyumda kullanılan uygulamalara kayıt defteri verisi iletebilen bir konsorsiyum uygulaması oluşturuyor ve temel yönetilen blok zinciri ağı olarak Azure Blok Zinciri Hizmetini kullanıyoruz.

Akış

 1. 1 İlişkili uygulamalar, cihazlar ve veri kaynakları, etkinlikleri veya verileri bir ileti aracısına (Azure Service Bus) gönderir.
 2. 2 Dağıtılmış kayıt defteri teknolojisi (DLT) tüketicisi olan Mantıksal Uygulama verileri Service Bus’tan alır ve bunu işlemi oluşturup imzalayan işlem oluşturucusuna gönderir.
 3. 3 İmzalanan işlem, kayıt defterine özgü Azure Blok Zinciri Hizmeti’ne (tam olarak yönetilen Ethereum konsorsiyumu ağı) yönlendirilir.
 4. 4 Blok zinciri veri yöneticisi yapılandırılan işlem düğümlerinden bloğu ve işlem verilerini yakalar, olayların ve özelliklerin kodunu çözer ve verileri yapılandırılan hedeflere gönderir.
 5. 5 İleti aracısı kayıt defteri verilerini bunları kullanan iş uygulamalarına ve zincir dışındaki veritabanına gönderir.
 6. 6 Bilgiler, zincir dışındaki veritabanlarına bağlanan Power BI gibi araçlarla analiz edilir ve görselleştirilir.
サプライ チェーンの追跡とトレースAzure Blockchain Workbench を使用する方法について説明します。ステップバイステップのフローチャートを使用して、サプライ チェーンの資産追跡アプリケーションを構築します。12345678
 1. Genel Bakış
 2. Akış

Tedarik Zinciri Takip ve İzleme

Genel Bakış

Sık kullanılan bir blok zinciri deseni, çok taraflı tedarik zincirinde ilerleyen bir varlığın IoT ile izlenmesidir. Buna verilebilecek iyi bir örnek, taşıma süreci boyunca belirli uyumluluk kurallarının karşılanması gereken gıda veya ilaç gibi bozulabilir malların soğutmalı olarak taşınmasıdır. Bu senaryoda süreci başlatan karşı taraf (perakendeci gibi), tedarik zincirindeki koruyucuların uyması gereken nem ve sıcaklık aralığı gibi sözleşme koşullarını belirtir. Herhangi bir noktada cihazın ölçtüğü sıcaklık veya nem değeri aralığın dışındaysa akıllı sözleşme durumu, uyumluluk dışına çıkıldığını gösterecek şekilde güncelleştirilir, blok zincirine bir işlem kaydedilir ve aşağı akış yönünde düzeltici olaylar tetiklenir.

Akış

 1. 1 IoT cihazları IoT Hub ile iletişim kurar. Bir yol olarak IoT Hub, bu yolla ilişkilendirilmiş Service Bus'a belirli iletiler göndermek için yapılandırılmıştır. İletiler cihaz için yine yerel biçimdedir ve Azure Blockchain Workbench tarafından kullanılan biçime çevrilmeleri gerekir. Bu dönüşümü bir Azure Mantıksal Uygulaması gerçekleştirir. Bu, IoT Hub ile ilişkilendirilmiş Service Bus'a yeni bir ileti geldiğinde tetiklenir, ardından iletiyi dönüştürür ve iletileri Azure Blockchain Workbench'e teslim etmek için kullanılan Service Bus'a teslim eder. İlk Service Bus IoT Hub için "Giden Kutusu" işlevi görürken, ikincisi Azure Blockchain Workbench için "Gelen Kutusu" işlevi görür.
 2. 2 DLT Tüketicisi, ileti aracısından (Service Bus) verileri getirir ve Transaction Builder - Signer'a gönderir.
 3. 3 Transaction Builder, işlemi derler ve imzalar.
 4. 4 İmzalanan işlem blok zincirine (Private Ethereum Consortium Network) yönlendirilir.
 5. 5 DLT İzleyicisi, işlemin Blockchain'e gönderildiğinin onayını alır ve bu onayı ileti aracısına (Service Bus) gönderir.
 6. 6 DB tüketicileri onaylı blok zinciri işlemlerini zincir dışındaki veritabanlarına (Azure SQL Database) gönderir.
 7. 7 Zincir dışındaki veritabanlarına (Azure SQL Database) bağlanan Power BI gibi araçlarla bilgiler analiz edilir ve görselleştirilir.
 8. 8 Kayıt defterinden gelen olaylar, aşağı akış tüketicileri tarafından kullanılmak üzere Event Grid'e ve Service Bus'a teslim edilir. "Aşağı akış tüketicilerine" örnek olarak, olaylarla ilgili eylem gerçekleştirecek mantıksal uygulamalar, işlevler veya diğer kodlar verilebilir. Örneğin, bir Azure İşlevi olayı alabilir ve ardından SQL Server gibi bir veri deposuna yerleştirebilir.

Azure’da blok zinciri projenize hızlı bir başlangıç yapın

En son haberleri Azure blogundan öğrenin

Accelerating blockchain adoption in the enterprise

The mission for our blockchain investments has remained steadfast since the beginning, with the goal of democratizing complex technologies and creating connections across organizational boundaries to solve shared problems in a trusted manner.

General Manager, Microsoft Azure

Introducing Corda Enterprise on Azure Blockchain Service

Providing our customers with choice and flexibility is central to our mission around blockchain in Azure. Today, we are pleased to introduce that we are bringing managed Corda Enterprise to Azure Blockchain Service.

Principal Program Manager, Blockchain Engineering

12 TB VMs, Expanded SAP partnership on Blockchain, Azure Monitor for SAP Solutions

A few months back, at SAP’s SAPPHIRE NOW event, we announced the availability of Azure Mv2 Virtual Machines (VMs) with up to 6 TB of memory for SAP HANA. We also reiterated our commitment to making Microsoft Azure the best cloud for SAP HANA.

Corporate Vice President, Microsoft Azure

İlgili çözümler

Nesnelerin İnterneti

Nesnelerin İnterneti

Cihazlarınızı, varlıklarınızı ve algılayıcılarınızı bağlayarak dijital dönüşümünüze güç katın, işlenmemiş veriler toplayın ve yeni içgörülere ulaşın

Büyük veri ve analiz

İhtiyacınız olan tüm verileri gerçek zamanlı olarak inceleyip mümkün olan en bilinçli kararları alın

Sunucusuz bilgi işlem

Sunucusuz bilgi işlem

Altyapı yönetimi yerine yeniliğe odaklanarak uygulamaları daha hızlı oluşturun