Azure Sanal Mimarisinde Jenkins ve Terraform kullanarak Sabit Altyapı CI/CD işlemlerine genel bakış

Azure, Windows veya Linux çalıştıran sanal makinelerin barındırılması için birinci sınıf bir buluttur. Uygulamalarınızı geliştirmek için Java, Node.js, Go veya PHP’den hangisini kullanırsanız kullanın, değişikliklerin otomatik olarak bu sanal makinelere gönderilmesi için bir sürekli tümleştirme ve sürekli dağıtım (CI/CD) işlem hattı gereklidir.

Immutable Infrastructure CI/CD using Jenkins and Terraform on Azure Virtual Architecture overviewAzure is a world-class cloud for hosting virtual machines running Windows or Linux. Whether you use Java, Node.js, Go or PHP to develop your applications, you’ll need a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline to push changes to these virtual machines automatically.JenkinsAzure Virtual MachineScale SetsTerraformAzure Managed Disks(VM Image)PackerGitHubEngineerAzure Log Analytics1765554423Visual Studio Code

Uygulama kaynak kodunu değiştirin.

Kodu GitHub’a işleyin.

Jenkins’e Sürekli Tümleştirme Tetikleyicisi.

Jenkins, Packer görüntü derlemesi tetikleyerek bir VM oluşturur ve Azure Yönetilen Diskler’i kullanarak bunu bir VM görüntüsü olarak depolar.

Jenkins, Terraform’u Azure Yönetilen Diskler VM görüntüsünü kullanarak yeni bir Sanal Makine Ölçek Kümesi sağlayacak şekilde tetikler.

Azure Log Analytics, günlük toplayıp analiz eder.

Uygulamayı izleyin ve iyileştirme yapın.

  1. 1 Uygulama kaynak kodunu değiştirin.
  2. 2 Kodu GitHub’a işleyin.
  3. 3 Jenkins’e Sürekli Tümleştirme Tetikleyicisi.
  4. 4 Jenkins, Packer görüntü derlemesi tetikleyerek bir VM oluşturur ve Azure Yönetilen Diskler’i kullanarak bunu bir VM görüntüsü olarak depolar.
  1. 5 Jenkins, Terraform’u Azure Yönetilen Diskler VM görüntüsünü kullanarak yeni bir Sanal Makine Ölçek Kümesi sağlayacak şekilde tetikler.
  2. 6 Azure Log Analytics, günlük toplayıp analiz eder.
  3. 7 Uygulamayı izleyin ve iyileştirme yapın.

Uygulama kılavuzu

İlgili çözüm mimarileri

Azure Web Apps の CI/CDAzure Web Apps は、ASP.NET、Java、Node.js、PHP を使用して Web アプリを作成するシンプルで迅速な方法です。各変更内容を自動的に Web Apps にプッシュするための継続的インテグレーションと継続的配置 (CI/CD) のパイプラインによって、ユーザーに価値をより迅速に提供します。12345678

Azure Web Apps için CI/CD

Azure Web Apps ile ASP.NET, Java, Node.js veya PHP kullanarak hızlı ve basit bir şekilde web uygulaması oluşturabilirsiniz. Yaptığınız her değişikliği otomatik olarak Web Apps’e gönderen bir sürekli tümleştirme ve sürekli dağıtım (CI/CD) işlem hattı ile müşterilerinize daha hızlı değer sunun.