Azure Stack ile karma kimlik

Uygulama bileşenlerini şirket içinde tutma gereksinimi, bulut teknolojilerinin benimsenmesine engel olmak zorunda değildir. Azure Stack ile uygulama bileşenleri şirket içinde bulunduğu halde Azure genel bulutunda çalışan bileşenlerle etkileşim kurabilir. Bu şema, takımların kullanıcılar ve uygulamalar için farklı bulutlarda tutarlı bir şekilde kimlik yönetimi gerçekleştirmesine imkan tanır.

Hybrid identity with Azure StackThe need to keep application components on-premises doesn’t have to be a barrier to adopting cloud technologies. With Azure Stack, app components can reside on-premises while interacting with components running in Azure public cloud. This blueprint enables teams to manage identity for users as well as applications in a way that is consistent across clouds.12334556

Bir Azure Active Directory kiracısı ayarlayın.

Kullanıcı oluşturun.

Uygulama kaynaklarını Azure ve Azure Stack’te dağıtın, yönetin ve çalıştırın.

Hizmet sorumluları oluşturun.

Hizmet sorumluları ile dağıtın.

Uygulama kaynakları ağ üzerinden iletişim kurabilir.

  1. 1 Bir Azure Active Directory kiracısı ayarlayın.
  2. 2 Kullanıcı oluşturun.
  3. 3 Uygulama kaynaklarını Azure ve Azure Stack’te dağıtın, yönetin ve çalıştırın.
  1. 4 Hizmet sorumluları oluşturun.
  2. 5 Hizmet sorumluları ile dağıtın.
  3. 6 Uygulama kaynakları ağ üzerinden iletişim kurabilir.

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Azure Stack

Azure Stack, Azure hizmetlerini şirket içinde kullanmanıza imkan tanıyan bir hibrit bulut platformudur.

Sanal Makineler

Birkaç saniye içinde Windows ve Linux sanal makineleri sağlayın.

Azure Active Directory

Azure Active Directory (Azure AD) ile dizinleri eşitleme ve çoklu oturum açmayı etkinleştirme hakkında bilgi edinin.

İlgili çözüm mimarileri

Hybrid CI/CD with Azure StackImplementing a continuous integration/continuous development (CI/CD) approach to deploying applications becomes difficult when on-premises applications are built and operated in different ways to cloud applications. Having a consistent set of development tools and processes across the Azure public cloud and on-premises Azure Stack environments makes it a lot easier for organisations to implement a practice of CI/CD. Apps and services deployed the right way in Azure and Azure Stack are essentially interchangeable and can run in either location.123455

Azure Stack ile hibrit CI/CD

Şirket içi uygulamalar bulut uygulamalarından farklı şekillerde oluşturulup çalıştırıldığında, uygulama dağıtımı için bir sürekli tümleştirme/sürekli dağıtım (CI/CD) yaklaşımının benimsenmesi zorlaşır. Hem Azure genel bulutunda hem de şirket içi Azure Stack ortamlarında birbiriyle tutarlı geliştirme araçlarına ve işlemlere sahip olunması, kuruluşlar için CI/CD yaklaşımı benimsemeyi çok daha kolay hale getirir. Azure’da ve Azure Stack’te doğru şekilde dağıtılan uygulamalar ve hizmetler temelde birbirlerinin yerine geçebilir ve her iki konumda çalışabilir.