Azure Kubernetes Service’te (AKS) Jenkins ve Kubernetes kullanarak kapsayıcı CI/CD işlemleri

Kapsayıcılar, sürekli uygulama derleyip dağıtmanızı kolaylaştırır. Azure Kubernetes Service (AKS) ile bu kapsayıcıların dağıtımını düzenleyerek çoğaltılabilir ve yönetilebilir kapsayıcı kümeleri elde edebilirsiniz.

Kapsayıcı görüntülerinizi oluşturmaya ve düzenlemeye yönelik bir sürekli derleme ayarlayarak dağıtımınızın hızını ve güvenilirliğini artırabilirsiniz.

CI/CD de contentores com o Jenkins e o Kubernetes no Azure Kubernetes Service (AKS)Os contentores facilitam a compilação e a implementação de aplicações de forma contínua. Ao orquestrar a implementação desses contentores com o Azure Kubernetes Service (AKS), pode obter clusters de contentores replicáveis e geríveis.123456778

Uygulama kaynak kodunu değiştirin.

Kodu GitHub’a işleyin.

Jenkins’e Sürekli Tümleştirme Tetikleyicisi.

Jenkins, dinamik bir derleme aracısı olarak Azure Kubernetes Service’i (AKS) kullanarak bir derleme işi tetikler.

Jenkins, Docker kapsayıcısını oluşturup Azure Container Registry’ye gönderir.

Jenkins, yeni kapsayıcılı uygulamanızı Azure üzerinde Kubernetes’e dağıtır.

Azure Cosmos DB destekli Container Service (AKS).

Grafana, Azure İzleyici aracılığıyla altyapı ve uygulama ölçümlerinin görselleştirmesini görüntüler.

Uygulamayı izleyin ve iyileştirme yapın.

  1. 1 Uygulama kaynak kodunu değiştirin.
  2. 2 Kodu GitHub’a işleyin.
  3. 3 Jenkins’e Sürekli Tümleştirme Tetikleyicisi.
  4. 4 Jenkins, dinamik bir derleme aracısı olarak Azure Kubernetes Service’i (AKS) kullanarak bir derleme işi tetikler.
  5. 5 Jenkins, Docker kapsayıcısını oluşturup Azure Container Registry’ye gönderir.
  1. 6 Jenkins, yeni kapsayıcılı uygulamanızı Azure üzerinde Kubernetes’e dağıtır.
  2. 7 Azure Cosmos DB destekli Container Service (AKS).
  3. 8 Grafana, Azure İzleyici aracılığıyla altyapı ve uygulama ölçümlerinin görselleştirmesini görüntüler.
  4. 9 Uygulamayı izleyin ve iyileştirme yapın.

Uygulama kılavuzu

İlgili çözüm mimarileri

CI/CD para Aplicações Web do AzureAs Aplicações Web do Azure são uma forma rápida e simples de criar aplicações Web através de ASP.NET, Java, Node ou PHP. Ofereça valor mais rapidamente aos seus cliente com um pipeline de integração e implementação contínuas (CI/CD) que aplica automaticamente cada uma das alterações às Aplicações Web.12345678

Azure Web Apps için CI/CD

Azure Web Apps ile ASP.NET, Java, Node.js veya PHP kullanarak hızlı ve basit bir şekilde web uygulaması oluşturabilirsiniz. Yaptığınız her değişikliği otomatik olarak Web Apps’e gönderen bir sürekli tümleştirme ve sürekli dağıtım (CI/CD) işlem hattı ile müşterilerinize daha hızlı değer sunun.