Blok zinciri iş akışı uygulaması

İşletmeler, diğer kuruluşlarla paylaştıkları iş akışlarını dijital ortama aktarmak (örneğin, fiziksel varlıkları tedarik zincirinde taşıma) için blok zinciri kullanır. Blok zinciri uygulamalarının anatomisi tüm kullanım örneklerinde benzerdir. Burada, ilgili kullanıcı arabirimlerinden sinyal alabilen ve konsorsiyumda kullanılan uygulamalara kayıt defteri verisi iletebilen bir konsorsiyum uygulaması oluşturuyor ve temel yönetilen blok zinciri ağı olarak Azure Blok Zinciri Hizmetini kullanıyoruz.

ブロックチェーン ワークフロー アプリケーション企業では、ブロックチェーンを使用して、サプライ チェーン全体での物的資産の移動など、他の組織と共有するワークフローをデジタル化しています。ユース ケースは違っても、ブロックチェーン アプリのしくみは似ています。ここでは、基盤となるマネージド ブロックチェーン ネットワークとして Azure Blockchain サービスを使用し、共同事業体アプリケーションを作成します。このアプリは、関連するユーザー インターフェイスから信号を取り込んで、共同事業体の全域にある消費アプリに台帳データを伝達します。11234456

İlişkili uygulamalar, cihazlar ve veri kaynakları, etkinlikleri veya verileri bir ileti aracısına (Azure Service Bus) gönderir.

Dağıtılmış kayıt defteri teknolojisi (DLT) tüketicisi olan Mantıksal Uygulama verileri Service Bus’tan alır ve bunu işlemi oluşturup imzalayan işlem oluşturucusuna gönderir.

İmzalanan işlem, kayıt defterine özgü Azure Blok Zinciri Hizmeti’ne (tam olarak yönetilen Ethereum konsorsiyumu ağı) yönlendirilir.

Blok zinciri veri yöneticisi yapılandırılan işlem düğümlerinden bloğu ve işlem verilerini yakalar, olayların ve özelliklerin kodunu çözer ve verileri yapılandırılan hedeflere gönderir.

İleti aracısı kayıt defteri verilerini bunları kullanan iş uygulamalarına ve zincir dışındaki veritabanına gönderir.

Bilgiler, zincir dışındaki veritabanlarına bağlanan Power BI gibi araçlarla analiz edilir ve görselleştirilir.

  1. 1 İlişkili uygulamalar, cihazlar ve veri kaynakları, etkinlikleri veya verileri bir ileti aracısına (Azure Service Bus) gönderir.
  2. 2 Dağıtılmış kayıt defteri teknolojisi (DLT) tüketicisi olan Mantıksal Uygulama verileri Service Bus’tan alır ve bunu işlemi oluşturup imzalayan işlem oluşturucusuna gönderir.
  3. 3 İmzalanan işlem, kayıt defterine özgü Azure Blok Zinciri Hizmeti’ne (tam olarak yönetilen Ethereum konsorsiyumu ağı) yönlendirilir.
  1. 4 Blok zinciri veri yöneticisi yapılandırılan işlem düğümlerinden bloğu ve işlem verilerini yakalar, olayların ve özelliklerin kodunu çözer ve verileri yapılandırılan hedeflere gönderir.
  2. 5 İleti aracısı kayıt defteri verilerini bunları kullanan iş uygulamalarına ve zincir dışındaki veritabanına gönderir.
  3. 6 Bilgiler, zincir dışındaki veritabanlarına bağlanan Power BI gibi araçlarla analiz edilir ve görselleştirilir.

Uygulama kılavuzu

Ürünler/Açıklamalar Belgeler

Azure Blok Zinciri Hizmeti

Konsorsiyum blok zinciri ağları oluşturup bunları yönetin ve genişletin

Service Bus

Özel ve genel bulut ortamları arasında bağlantı sağlayın

Azure IoT Central

IoT çözümlerinin oluşturulmasını hızlandırın

Application Insights

Web uygulaması ve hizmetlerindeki sorunları algılayın, önceliklendirin ve tanılayın

Event Grid

Çok büyük ölçekte, güvenilir olay teslimi olanağı elde edin

Logic Apps

Bulutlardaki verilerin erişim ve kullanımını kod yazmadan otomatikleştirin

Azure SQL Veritabanı

Bulutta yönetilen, akıllı SQL

Azure Active Directory

Şirket içi dizinleri eşitleyin ve çoklu oturum açmayı etkinleştirin

Key Vault

Anahtarlarınızı ve diğer gizli dizileri koruyun ve denetimini elinizde tutun

App Service

Web ve mobil için güçlü bulut uygulamalarını hızlıca oluşturun

Sanal Ağ

Özel ağlar sağlayın ve bu ağları isteğe bağlı olarak şirket içi veri merkezlerine bağlayın

Power BI Embedded

Uygulamalarınıza tam etkileşimli, çarpıcı veri görselleştirmeleri ekleyin

İlgili çözüm mimarileri