Azure Blok Zinciri Hizmeti fiyatlandırma

Build blockchain applications with confidence leveraging simplified deployment and operations, built-in consortium management, data management, and an open and extensible design with Azure Blockchain—a fully-managed, multi-ledger solution.

Azure Blok Zinciri, Azure'da tam olarak yönetilen bir blok zinciri hizmetidir. Kullanıcıların basitleştirilmiş ağ oluşturma ve yönetimiyle blok zinciri ağlarını her ölçekte büyütmelerini ve çalıştırmalarını sağlar. Azure Blok Zinciri temel ağı oluşturma, yönetme ve büyütme yükünü ortadan kaldırarak müşterileri önem verdikleri konulara, yani iş mantığına ve uygulama geliştirmeye odaklanma yönünde güçlendirir.

Fiyatlandırma ayrıntıları

Temel Standart
Geliştirme testi için ortam Üretim iş yükleri çalıştırın
Bilgi İşlem 1 sanal çekirdek 2 sanal çekirdek
Consortium Governance Kullanılabilir Kullanılabilir
İşlem Düğümü fiyatı (saat başına) $- / saat $- / saat
Doğrulama Düğümü fiyatı (saat başına) $- / saat $- / saat
Blok Zinciri Aylık GB Depolama fiyatı $-/ay $-/ay
Blockchain data manager $-/transaction
Included transactions — 50/day
$-/transaction
Included transactions — 50/day

Fiyatlandırma örnekleri

Örnek 1 (önizleme fiyatlarını temel alarak):

Müşterinin, Quorum’daki 2 üye ile hizmeti bir test ortamında dağıtmak istediği bir senaryo düşünelim. Müşteri bu senaryoda Temel katmanını kullanacak. Her düğümün 10 GB depolama alanı kullandığını düşünelim. Müşteri için aylık maliyet aşağıdaki gibi olur

Maliyet:

Düğüm maliyeti = 2 üye * üye başına 2 düğüm * düğüm başına dakikada $0.001251 * aylık 43.800 dakika2 =
$219

Depolama maliyeti = 2 üye * üye başına 2 düğüm * düğüm başına 10 GB depolama alanı * aylık kullanılan depolama alanında GB başına $0.05 =
$2

Toplam maliyet: $219 + $2 =$221

1Fiyatlar ABD temellidir Doğu dağıtımları

2Hesaplamalar bir ayda 730 saat temel alınarak yapılmıştır

Örnek 2 (önizleme fiyatlarını temel alarak):

Müşterinin, Quorum’un Standart katmanında dağıtılan mevcut bir Azure Blok Zinciri konsorsiyumuna katılmak istediği bir senaryo düşünelim. Her düğümün 250 GB depolama alanı kullandığını varsayalım. Müşteri için aylık maliyet aşağıdaki gibi olur

Maliyet:

Düğüm maliyeti = 1 üye * üye başına 3 düğüm * düğüm başına dakikada $0.0053 * aylık 43.800 dakika =
$696.42

Depolama maliyeti = 1 üye * üye başına 3 düğüm * düğüm başına 250 GB depolama alanı * aylık kullanılan depolama alanında GB başına $0.05 =
$37.5

Toplam maliyet: $696.42 + $37.5 =$733.92

Example 3 (based on preview rates):

Let us consider a scenario where a customer wants to deploy the service in a test environment with 2 members in Quorum. The customer will use Basic tier in this scenario. Let’s also assume each node uses 10 GB of storage, and each member connects a one blockchain data manager to a transaction node. Let’s also assume there are 1050 transactions submitted to the ledger every day. The monthly cost to the customer is shown below

Maliyet:

Düğüm maliyeti = 2 üye * üye başına 2 düğüm * düğüm başına dakikada $0.001251 * aylık 43.800 dakika2 =
$219

Depolama maliyeti = 2 üye * üye başına 2 düğüm * düğüm başına 10 GB depolama alanı * aylık kullanılan depolama alanında GB başına $0.05 =
$2

Blockchain data manager cost = 2 members * [1 Blockchain data manager instance per member * (1050-50) * 30] transactions of overage per month * $0.0001 per transaction = $6

Toplam maliyet:Total cost: $219 + $2 + $6 = $227

Rates are based on U.S. East deployments, and calculations are based on 730 hours in a month

SSS

  • Hizmet, tüm katmanlardaki üyeleriniz için fiyatlandırma katmanına, sağlanan işlem ve doğrulama düğümüne ve aylık kaç GB depolama alanı sağlandığına göre öngörülebilir, saatlik bir ücret üzerinden faturalandırılır. Faturanızda, üye için işlem düğümleri, doğrulama düğümleri ve aylık depolama alanı (GB) farklı satır öğelerine sahip olur.

  • Pricing is based on the number of transactions. Every day, 50 transactions are included free of charge. After the free grant of 50 transactions are consumed, you will be charged per transaction at the regional rate (for example $0.0001/transaction preview rate for US East). A transaction is any send transaction or send raw transaction call to the ledger where you’ve configured your blockchain data manager to capture and deliver.

  • A consortium member can have multiple blockchain data managers. Each blockchain data manager can be connected to any one of the member’s transaction nodes. Per transaction charges are a total of all transactions for all blockchain data managers.

  • Azure Blok Zincirinin Temel katmanı 1 işlem düğümü ve 1 doğrulama düğümü sağlar. Standart katmanı 1 işlem düğümü ve 2 doğrulama düğümü sağlar. Müşteriler, düğümler sağlandıktan sonra isterlerse ek işlem düğümü ekleyebilir.

  • Standart katmanı, ağ üzerinde fikir birliğine ulaşılması amacıyla yüksek kullanılabilirlik sunmak için 2 doğrulama düğümü sağlar. Müşterilere daha düşük bir hizmet maliyeti sunan Temel katmanı, yüksek oranda kullanılabilirliğin gerekli olmadığı geliştirme ve test işlemleri için tasarlanmıştır.

  • Depolama için ücretler sadece kayıt defterinizdeki veriler ve ilişkili kayıt defteri günlükleri için uygulanır.

  • Each node can use up to a maximum of 1.8 TB of storage for ledger data and associated ledger logs.

  • Ağ çıkışı için standart ücretler uygulanır. Daha ayrıntılı bilgi için buraya başvurun.

Kaynaklar

Azure hizmetleri için aylık maliyetlerinizi tahmini olarak hesaplayın

Azure'un fiyatlandırılmasıyla ilgili sık sorulan soruları gözden geçirin

Daha fazla bilgi edinin:Azure Blok Zinciri Hizmeti

Teknik öğreticileri, videoları ve daha fazla kaynağı gözden geçirin

Tahmine eklendi. Hesaplayıcıda görüntülemek için “v” tuşuna basın

İlk blok zinciri ağınızı bugün oluşturun