Daha az Daha fazla

Öğreticiler ve Kılavuzlar

Keşfedin

Yönetim Portalı Sihirbazını Kullanarak Siteden Siteye VPN Yapılandırma

Bu öğretici bir Azure sanal ağı oluşturma adımlarında size kılavuzluk eder. Öğreticiyi tamamladıktan sonra Azure hizmetlerinizi dağıtabileceğiniz bir sanal ağa sahip olacaksınız.

Azure Sanal Ağına Genel Bakış

Sanal Ağı kullanmaya başlamanıza yardımcı olacak teknik kitaplık kılavuzu. Ağ yapılandırma, VPN aygıtları ve sanal ağ benzeşim grupları ve ağ trafiğinin nasıl izleneceği hakkında bilgi alın.

Plan

Azure Ad Çözümlemesi

Azure tarafından sağlanan ad çözümlemesi hizmetini kullanarak doğrudan ana bilgisayar adına göre bir bulut hizmetindeki sanal makinelere ve rol örneklerine bağlanmak için bu ilgili teknolojiyi nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Azure Şema Başvurusu

Sanal Ağ yapılandırma dosyalarını belirtmek için kullandığınız ağ yapılandırma dosyasında kullanılan şema belgeleri.

Ağ güvenliği temel bilgilerini öğrenin

Bu teknik inceleme, Azure ağının tümleşik ve yapılandırılabilir güvenlik özelliklerinin nasıl kullanılacağına ilişkin genel bakış sağlamaktadır.

Yönetin

Yönetim Portalında Sanal Ağ Yapılandırma Hakkında

Bu öğretici şirketinizin ağına bağlanan sanal bir ağ oluşturma adımlarında size kılavuzluk eder.

Ağ Yapılandırma Görevleri

Bir benzeşim grubu oluşturma, yapılandırma dosyalarını içe aktarma, ağ özelliklerini değiştirme ve ağ geçidinizi yapılandırma yordamları.