Örnekler

Azure'da uygulama geliştirmek ve Azure hizmetlerinden yararlanmak için kullanılabilecek en iyi uygulamaları gösteren, çok özellikli örnekler.

Azure Kod Örnekleri

Azure Kod Marketi'nde Microsoft'un ve Azure topluluğunun katkılarıyla oluşturulmuş giderek büyüyen bir örnek listesi bulunur.

Web

Örnek:FixIt

Building Real-World Cloud Apps with Azure (Azure'la Gerçek Hayatta Kullanılan Bulut Uygulamaları Oluşturma) e-kitabıyla birlikte gelen bir Visual Studio projesi. Kod, bulut uygulamaları için e-kitapta tanıtılan en iyi uygulamaları gösterir.

Kullanılan teknolojiler: Web Siteleri, REST yönetim API'si için PowerShell betikleri, Depolama (Blob'lar ve Kuyruklar), SQL Veritabanı, Bulut Hizmetleri

Örnek:Enterprise Pizza - Hizmet Veri Yolu Kullanılarak Web Sitelerini Şirket İçine Bağlama

Bu, geliştiricilerin Azure Hizmet Veri Yolu'nu kullanarak, Azure Web Siteleri'nde barındırılan bir Web Sitesini şirket içindeki kurumsal uygulamalarına nasıl bağlayabileceğini gösterir.

Örnek:PhluffyShuffy

Bu örnek, kullanıcıların birden çok fotoğrafı karşıya yüklemesine ve bu resimlerin tümünün karışımından oluşturulmuş bir görüntüyü geri almasına olanak tanıyan bir web sitesini gösterir. Arka plan görevleri için Azure WebJobs SDK'sını kullanır.

Kullanılan teknolojiler: Web Siteleri, ASP.NET MVC, SQL Veritabanı, Tablo Hizmeti, Blob Hizmeti, Kuyruk Hizmeti

Örnek:.NET Çok Katmanlı Depolama Uygulaması

Çok katmanlı ASP.NET web uygulaması, Azure Depolama tabloları, kuyrukları ve blob'larının nasıl kullanılacağını gösterir.

Çok katmanlı uygulamalar

Örnek:SiteMonitR

SiteMonitR zamanlanmış işi, Azure Depolama'nın içinde depolanan bir site listesindeki tüm sitelerde ping işlemi yapar. Her sitenin durumu alındıkça, depolama kuyruğuna bir ileti gönderilir. Web sitesinde çalışan bir iş, her sitenin durum denetiminin sonuçlarını seçer ve günlük girdisini bir depolama tablosuna kaydeder. Azure web sitesinde barındırılan bir Web API denetleyicisi, sitelerde ping işlemi yapıldığında işten gelen iletileri alır. Ardından Web API denetleyicisi güncelleştirmeleri SignalR Hub'ı aracılığıyla SiteMonitR panosuna gönderir. Sonuçta, web tabanlı bir web sitesi izleme aracı elde edilmiş olur.

Kullanılan teknolojiler: Web Siteleri, WebJobs, Tablo Hizmeti, SignalR

Örnek:.NET Çok Katmanlı Depolama Uygulaması

Çok katmanlı ASP.NET web uygulaması, Azure Depolama tabloları, kuyrukları ve blob'larının nasıl kullanılacağını gösterir.

Karma uygulamalar

Örnek:BizTalk Server, Bulut Hizmetleri, Hizmet Veri Yolu ve SQL Veritabanı kullanılarak karma başvuru uygulaması

İşletme Platformu Bölümü'nün Müşteri Danışmanlığı Ekibi'nin (CAT) öncülüğündeki gerçek müşteri projelerini temel alan bu başvuru uygulaması, müşterilerin var olan şirket içi BizTalk Server altyapılarını Buluta nasıl genişletebileceklerini gösteren, üretim kalitesinde, tümüyle belgelenmiş bir karma çözümden oluşur.

Kullanılan teknolojiler: Bulut Hizmetleri, Hizmet Veri Yolu, SQL Veritabanı, Kuyruk Hizmeti, Blob Hizmeti, BizTalk Server 2010