Lagring, säkerhetskopiering och återställning

Få sinnesro

Azure tillhandahåller skalbara och pålitliga molnlösningar för lagring, säkerhetskopiering och återställning av data, oavsett mängd. Det kan användas tillsammans med din befintliga infrastruktur för att på ett kostnadseffektivt sätt förbättra din strategi för affärskontinuitet. Det tillhandahåller även den lagring som behövs för dina molnprogram, inklusive ostrukturerad text eller binära data som video, ljud och bilder.

Prova nu

Pålitligt

Azure-lagring är tillgängligt i åtta regioner globalt och tillhandahåller en säker och tillförlitlig lagring för dina behov. Skapat för att ge tillförlitlighet – funktionen Geo-replication skapar redundans för dina data över regioner för att ge fullständig åtkomst till dina data i händelse av en lokal katastrof.

Skalbart

Azure-lagring skalar om efter dina behov – inga datamängder är för små eller för stora. Azures globala tillgänglighet gör att du kan välja var du vill lagra dina data och skala upp och ned din lagring över olika datacenter.

Kostnadseffektivt

Azure ger kostnadseffektiv lagring globalt. Betala bara för det du använder, och få en kostnad som är lägre än den för många lokala lösningar, eller lokala SAN- eller NAS-lösningar.

Hybridlagring i molnet

Få lokal åtkomst till data som används ofta och skikta data som används sällan, säkerhetskopior och arkivdata till molnet med hjälp av StorSimple och Azure. Dina data dedupliceras, komprimeras och kryteras innan de skickas. Du kan snabbt återställa dina data till en StorSimple-enhet från praktiskt taget vilken plats som helst där en Internetanslutning finns tillgänglig.

”Vi behövde hitta en kostnadseffektiv ny teknik som kunde hjälp oss att hantera vår explosiva datatillväxt.” Cynthia Weaver AVP, Walbridge IT

Molnbaserade säkerhetskopieringar

Skydda dig mot dataförlust och skadade data. Säkerhetskopiera och återställ data över hela Windows Server-operativsystemet och Microsoft System Center med Azure Backup. Lagra och återställ filer, ögonblicksbilder av SQL Server-databaser och virtuella Hyper-V-datorer i Azure med hjälp av Azure Backup.

Automatisera dataskyddet med Azure

Kontinuitetsstrategi för SQL Server

Utnyttja nya hybridstrategier för kontinuitet i verksamheten som att till exempel distribuera lokala primära SQL Server AlwaysOn-databaser och molnbaserade sekundära databaser på virtuella datorer. Om ett lokalt fel skulle uppstå kan du använda den molnbaserade sekundära databasen för att snabbt återställa dina avbildningar, vilket ger minskade tider för driftstopp och minimerar risken för dataförlust.

”En traditionell server med hög tillgänglighet för varje försäljningsstation är helt enkelt inte ett alternativ. Med Azure IaaS SQL-servrar och funktion för säkerhetskopiering till Azure är det nu lätt att nå målsättningen.” Vesa Tikkanen, Chief Technology Architect, Solteq PLC

Använda Recovery Services för säkerhetskopiering av Windows Server

Automatisera snabbt och enkelt säkerhetskopieringen av Windows Server-filer och data till molnet

Med Azure Recovery Services kan du automatisera säkerhetskopiering av servrar och dirigera skydd och återställning av privata moln. Den här självstudiekursen visar hur du skapar ett valv där du kan lagra säkerhetskopior av filer och data från din Windows Server-instans i Azure.

Använd dessa kraftfulla tjänster för att aktivera lösningar för säkerhetskopiering och återställning