Databearbetning

Fullständiga och flexibla datatjänster

Azure ger den rätta lösningen för dina databehov, från SQL-databaser till documentDB till lagring. Utnyttja de kvalifikationer du har och lägg till skalbarhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet genom att använda datatjänsterna i Azure.

Börja använda datatjänster

Anpassa data som du vill

För över data i ursprungligt format och anpassa som du vill med en rad datatjänster för innovativ och modern programdesign. Datatjänsterna i Azure ger en konsekvent upplevelse av både relations- och icke-relationsdata, både stora och små. Optimera molnplattformen för de krav som ställs på moderna appar. Få fler valmöjligheter utan uppoffringar.

Utveckla verksamheten med befintliga kunskaper

Utnyttja dina befintliga kunskaper i exempelvis Transact-SQL och relationsdatabaser och utvidga din verksamhet med hjälp av molnlösningar. Datatjänsterna i Azure bygger på en öppen och flexibel molnplattform där utvecklare kan bygga program med valfritt språk, verktyg eller ramverk. Vill du utöka ditt datacenter till molnet? Med Azure kan du bygga vidare på dina befintliga investeringar samtidigt som du får helt nya möjligheter.

Skalbart och kostnadseffektivt

Oavsett vilken typ av datatjänst du tillhandahåller kan du alltid räkna med den globala tillgängligheten hos Azure med datacenter i åtta regioner, inbyggd Geo-replication-funktion för lagring och dynamisk skalning. Håll koll på kostnaderna med pris- och bearbetningskontroller. Ange maxvärden och betala bara för den lagring och beräkning du använder.

Driftsäker infrastruktur
för SQL Server

Utveckla och testa nya molnprogram med full Microsoft SQL Server-funktionalitet eller migrera befintliga lokala program för att minska kostnaderna med Azure Virtuella datorer och Virtuellt nätverk. Du kan också använda nya hybridscenarier, till exempel molnbaserad säkerhetskopiering av lokala data. Ett annat hybridexempel är att distribuera lokala primära SQL Server AlwaysOn-databaser med molnbaserade sekundära databaser på Azure Virtuella datorer.

”Pang säger det bara så har du en riktig infrastruktur i din tjänst. Du kan köra SQL Server. Du kan analysera tjänster. Du kan använda BI i företagsklass i molnet.” Steve Novosellac – IT Manager, Trek

Skalbara och globala affärsprogram

Utveckla affärsappar med global räckvidd och slösa inte pengar på att bygga en infrastruktur för tillfälligt hög belastning. Flytta i stället delar av eller hela programmet till Azure SQL-databas som klarar massiv skalning till en lägre kostnad. Dessutom ger en SQL-databas kraftfulla och förutsägbara prestanda för företagsprogram som har höga belastningstoppar, stöd för många samtidiga begäranden och kräver korta svarstider.

Flavorus gick från kraschande servrar till att sälja 900 000 biljetter på en minut. Nu har företaget mer skalbarhet än de behöver. ”Azure visade sig vara ett riktigt lyckokast.”James Reichardt – Chief Technology Officer, FlavorusLäs mer

Lokal efterlevnad som även sträcker sig till molnet

Kunder med sträng datapolicy får det bästa av båda världar. De kan behålla känsliga data lokalt samtidigt som delar av deras affärsprogram använder SQL-databas, vilket möjliggör ny innovation, skalbarhet, räckvidd och flexibilitet.

”SQL Azure har en suverän brandväggs- och säkerhetskonfiguration. Våra molnbaserade tjänster är nu lika säkra som våra datacenterbaserade tjänster.” Devan Govender – Chief Software Architect, BetOnSoft Läs mer

Modernt datalager för stora och små datamängder

Samla in kunskap från befintliga lokala relationsdatalager på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt eller kombinera detta med relationsdata i molnet med SQL Server för datalager i Azure Virtuella datorer eller med icke-relationsdata från Hadoop med Azure HDInsight och samla in ny kunskap från data som inte var tillgängliga tidigare.

”Med Hadoop i Azure kan vi utvinna data och förstå vår målgrupp på ett sätt som inte var möjligt tidigare.” Mark Vayman – Lead Program Manager, Halo Services Team Läs mer

Mobilappar och webbprogram med icke-relationsdata

För kunder som vill förbättra program för webb, moln och sociala medier med en höggradigt skalbar, icke-relationell datanivå ger DocumentDB och Tables kraftfulla, hanterade NoSQL-tjänster. DocumentDB ger tillgång till frågor över schemafria data, och Tables ger snabb, prisvärd lagring.

”Vår högkvalitativa sökfunktion är en viktig konkurrensfördel för oss. Våra kunder förväntar sig att vi ska vara 100 procent tillförlitliga och leverera resultat på ett ögonblick.” Vsevolod Vanchikov – Chief Technology Officer, Medialogia Läs mer

Applagring eller kallagring – välj själv

Integrera ett ostrukturerat dataarkiv i din moderna appdesign. Nu kan du lagra objekt som bilder, PDF:er och videoklipp i Azure Blob-tjänsten. Eller utnyttja det låga priset för geografiskt redundant datalagring.

”Det trevliga med blob-lagringen är att den är mycket pålitlig. Våra kunder kan ladda upp dokument, som fakturor eller avtal, som lagras automatiskt i blob-lagringen där de är lätta att komma åt.”Steven Orenstein – Chief Executive Officer, Connect2Field Läs mer

Datahantering: Välja rätt teknik

Utnyttja de kvalifikationer du har och lägg till skalbarhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet genom att lagra och hantera dina data i Azure.

Azure erbjuder olika sätt att lagra och bearbeta data. I den här översikten går David Chappell igenom olika scenarier och beskriver vilken databearbetningslösning som passar bäst för varje scenario.

Lär dig mer

Hantera data med dessa kraftfulla tjänster