Big Data

Nya insikter. Upplåst.

Skapa nya insikter och ett bättre driv i beslutsfattandet med Azure HDInsight, en Big Data-lösning från Apache Hadoop. Använd Microsoft Excel för att visa upp dessa insikter från alla typer av data för företagsanvändare.

Börja använda HDInsight

Hadoop på enklast tänkbara sätt

Bygg ett Hadoop-kluster på bara några minuter när du behöver det och ta sedan bort det när jobbet är klart. Välj rätt klusterstorlek och optimera för kostnaden eller den tid som krävs för att få insikt. Integrera HDInsight fullständigt i dina befintliga arbetsflöden för analyser med Azure PowerShell och kommandoradsgränssnittet för Azure.

Öppet och flexibelt

HDInsight bygger till 100 % på Apache Hadoop och ger dig möjlighet att köra dina Big Data-lösningar i Azure. Dessutom kan du köra Big Data-program på Windows Server eller Linux med HDP (Hortonworks Data Platform). Den här flexibiliteten är unik för branschen och gör att du kan dra nytta av befintliga Apache Hadoop-projekt, inklusive Apache Pig, Hive, Sqoop och mycket mer.

Insikter via Excel

Ge användarna kraften att få värdefulla insikter genom att analysera ostrukturerad data från HDInsight i Microsoft Excel. Lägg samman data från HDInsight med data från interna och externa källor samt med källor för relationsdata och icke-relationsdata. Använd de avancerade teknikerna i Microsoft Excel, t.ex. Power Query, PowerPivot och Power View, för att göra analyser och dynamiska analyser av den kombinerade datauppsättningen. Visualisera dina data på en 3D-karta med nya kraftfulla Power Map i Excel 2013.

Bygg Big Data-appar på ditt eget sätt

HDInsight erbjuder utvecklare programmerbarhet i ett valfritt språk, till exempel Java, .NET och andra språk. .NET-utvecklare kan använda kraften hos de språkintegrerade frågorna med LINQ to Hive. Databasutvecklare kan dra nytta av sin befintliga SQL-kompetens för att ställa frågor och transformera data via Hive.

Rik bearbetning av telemetriska data

Få insikt i verksamheten och en djupare förståelse för dina kunders beteende tack vare de rika möjligheterna till bearbetning av loggar. Lagra dina loggar med hjälp av Blob-lagring, använd HDInsight för att analysera dina loggar med avseende på allt från grundläggande aggregering till avancerad maskininlärning och datautvinning. Kombinera och lägg samman analyser med loggar och andra datauppsättningar. Använd Power Query för att förfina och lägga samman dina data ytterligare. Visualisera dina data med PowerPivot, Power View och Power Map i Excel.

Halo 4 ger möjlighet till nya insikter via Big Data i molnet

Förbered dig inför framtida insikter

Använd Azure i dag för att lagra alla dina data i råform, utan något fördefinierat schema eller förbearbetning till en låg kostnad. Blob-lagringen ger dig ett flexibelt medium för alla datatyper, till exempel loggar, telemetriska data och sociala strömmar. Du kommer sedan i framtiden att kunna utnyttja dina historiska data och använda HDInsight för att besvara nya frågor om verksamheten.

Universitet förnyar forskningen inom biovetenskap med molnbaserad Big Data-lösning

Lås upp det dolda värdet i dina data

Upptäck dolda mönster i dina data genom att använda smarta algoritmer för maskininlärning från Mahout-biblioteket tillsammans med HDInsight. Aktivera klustring av data för att upptäcka naturliga segment eller öva med förutsägande modeller för att förutspå trender i dina data.

Transformera information om sjukvård med Big Data

Kom igång med Azure HDInsight

Få snabb tillgång till dina data, analysera dem och få snabba insikter med hjälp av HDInsight

Etablera ett HDInsight-kluster, kör ett MapReduce-jobb på det och presentera sedan resultatet i Excel.

Lär dig mer

Leverera Big Data-lösningar med dessa kraftfulla tjänster