Azure SDK för .NET

Obs! Innan du laddar ned SDK-filerna läser du installationsanvisningarna så att du förstår processen och de beroenden som finns när du installerar denna SDK. För SDK 1.7 och senare versioner ska du använda de installationssteg som du hittar i länkarna Manual Installers nedan. För SDK 1.6 och tidigare versioner följer du installationsstegen som beskrivs längre ned på den här sidan.

Mars 2017 (version 3.0)

November 2016 (version 2.9.6)

Augusti 2016 (version 2.9.5)

Maj 2016 (version 2.9.1)

Januari 2016 (version 2.8.2)

Augusti 2015 (version 2.7.1) - Tas ur drift 3 april 2017

April 2015 (version 2.6) - Tas ur drift 3 april 2017

Mars 2015 (version 2.5.1) - Tas ur drift 3 april 2017

Augusti 2014 (version 2.4) - Tas ur drift 3 april 2017

April 2014 (version 2.3) - Tas ur drift 3 april 2017

Oktober 2013 (version 2.2) - Tas ur drift 3 april 2017

Juli 2013 (version 2.1) - tillbakadragen

April 2013 (version 2.0) - tillbakadragen

Februari 2013 (version 1.8.1) version 1.8 med ASP.NET and Web Tools 2012.2 - tillbakadragen

Oktober 2012 (version 1.8) - tillbakadragen

Augusti 2012 (version 1.7 SP1) - tillbakadragen

Juni 2012 (version 1.7) - tillbakadragen

November 2011 (version 1.6) - tillbakadragen

Mars/Augusti 2011 (version 1.4) - tillbakadragen

November 2010 (version 1.3) - tillbakadragen

Juni 2010 (version 1.2) - tillbakadragen

November 2009 (version 1.0) - tillbakadragen

Installationssteg

Obs! För SDK 1.7 och senare versioner ska du använda de installationssteg som beskrivs i länkarna Manual Installers ovan. För SDK 1.6 och tidigare versioner, följ instruktionerna nedan.

 1. Installera Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (behövs inte med Windows 7 och Windows Server 2008 R2).
 2. Installera Microsoft Visual Studio 2010 Professional eller senare, ELLER Installera Microsoft Visual Web Developer 2010 Express.
 3. Installera SQL Server 2008 Express Edition: Installera som en del av Visual Studio ELLER ladda ned och installera.
 4. Aktivera IIS7 med ASP.NET och WCF HTTP-aktivering, statiskt innehåll, IIS Management Console, och CGI (valfritt).
  • Windows 7
   1. Klicka på Start och välj Kontrollpanelen | Program | Program och funktioner.
   2. Klicka på Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner.
   3. Under Microsoft .NET Framework 3.5 väljer du Windows Communication Foundation HTTP Activation.
   4. Under Internet Information Services, visa allt innehåll under Webbtjänster, sedan Programutveckling och välj sedan ASP.NET och CGI.
   5. Under Internet Information Services, visa allt innehåll i Webbtjänster, sedan Vanliga HTTP-funktioner, och välj Statiskt innehåll.
   6. Under Internet Information Services, visa allt innehåll i Webbhanteringsverktyg och välj sedan IIS Management Console.
   7. Installera de valda funktionerna.
  • Windows Server 2008
   1. Går till Start och välj Program | Administrativa verktyg | Server Manager.
   2. I Server Manager väljer du Lägg till funktioner under Sammanfattning av funktioner och Lägg till funktioner.
   3. I dialogen Lägg till funktioner väljer du .NET Framework 3.0 under .NET Framework 3.0. Gå till WCF Activation och välj HTTP Activation. Klicka på Nästa för att starta installationen.
   4. Kontrollera att Web Server (IIS) visas i listan över tillgängliga roller i Server Manager, under Sammanfattning av roller. Om det inte visas, klicka på Lägg till roller för att installera IIS.
   5. I Server Manager går du till Sammanfattning av roller och klickar på Web Server (IIS).
   6. I IIS-hanteringsfönstret klickar du på Lägg till rolltjänster.
   7. I dialogen Lägg till roll, visa alla alternativ i Webbserver, sedan Programutveckling och välj ASP.NET och CGI.
   8. I dialogrutan Lägg till roll, visa alla alternativ i Webbserver, sedan Vanliga HTTP-funktioner, välj Statiskt innehåll och klicka på Nästa för att starta installationen.
 5. Installera IIS URL Rewrite Module.
 6. Installera Azure-verktygen för Microsoft Visual Studio - VsCloudService.exe.(innehåller SDK). Eller installera bara Azure SDK - WindowsAzureSDK-x86.exe|WindowsAzureSDK-x64.exe.
 7. Installera snabbkorrigeringen: Aktivera Azure IntelliTrace på 32-bitars OS (behövs inte för x64-OS).
 8. Installera snabbkorrigeringen: Förbättringar i inbyggd felsökning (krävs inte för Visual Studio 2010).
 9. Installera snabbkorrigeringen: Stöd för FastCGI på Development Fabric (krävs inte för Windows 7, Windows Server 2008 SP2 eller Windows Vista SP2 eller senare).
 10. Installera snabbkorrigeringen: Korrigera WCF-metadata för värddator bakom belastningsutjämnare (.NET 3.5-roller).
  1. Installera Hotfix.
  2. Lägg till useRequestHeaderForMetadataAddress i konfigureringsfilen för att aktivera snabbkorrigeringen.

SDK-support och tillbakadragande

Mer information om tillbakadragna SDKs,finns i Azure SDK för .NET-support och information om tillbakadragande.