Mindre Mer

Självstudier och guider

Utforska

Konfigurera en VPN för plats till plats med hanteringsportalens guide

I den här självstudien beskrivs de olika stegen för att skapa ett virtuellt nätverk i Azure. När du är klar med självstudien har du ett virtuellt nätverk som du kan distribuera dina Azure-tjänster till.

Översikt över Azure Virtual Network

Tekniskt bibliotek som hjälper dig igång med Virtual Network. Läs om nätverkskonfiguration, VPN-enheter och tillhörighetsgrupper för virtuella nätverk, samt hur du övervakar nätverkstrafiken.

Planera

Namnmatchning i Azure

Läs om hur du använder den här relaterade tekniken för att ansluta direkt till virtuella datorer och rollinstanser i en molntjänst med värdnamnet genom att använda namnmatchningen som finns i Azure.

Schemareferens i Azure

Dokumentation för det schema som används i nätverkskonfigurationsfilen, vilket du använder för att ange konfigurationsinställningarna i Virtual Network.

Förstå grunderna i nätverkssäkerhet

Här visas en översikt över hur du använder de inbyggda och konfigurerbara säkerhetsfunktionerna i Azure-nätverket.

Hantera

Så här konfigurerar du Virtual Network i hanteringsportalen

I den här självstudien lär du dig stegen för att skapa ett virtuellt nätverk som ansluts till ditt företags nätverk.

Nätverkskonfigurationsuppgifter

Metoder för att skapa en tillhörighetsgrupp, importera konfigurationsfiler, ändra nätverksegenskaper och konfigurera din gateway.