PHP Developer Center

Lär dig hur du skapar och distribuerar PHP-appar på Azure och hur du använder PHP för att hantera dina Azure-resurser

Azure SDK för PHP

Använd och hantera dina Azure-resurser med PHP

Öppna composer.json

php composer.phar install
git add index.php
git commit -m "My first PHP app"
git push azure master

Hämta källan från GitHub:

git clone https://github.com/Azure/azure-sdk-for-php.git

Skapa din PHP-webbapp på Azure

Distribuera snabbt din anpassade PHP-webbapp i Azure App Service eller installera en populär CMS från Marketplace

Kommandoradsgränssnitt för (Azure CLI)

Ett lättviktigt kommandoradsverktyg för flera plattformar för att hantera tjänster och utföra vanliga åtgärder.

Installera och konfigurera Azure CLI

Referens

Lagring – blob

Lagring – tabell

Lagring – kö

Service Bus-köer

Service Bus-ämnen

Azure SQL Database

Kostnadsfritt konto

$200 i Azure-krediter och 12 månader med populära tjänster – kostnadsfritt

Visual Studio

Prenumeranter får upp till $1800 per år med Azure-tjänster

Startups

Gå med i Microsoft för nystartade företag och få kostnadsfria Azure-tjänster