Exempel

Exempel på flera funktioner som visar bra arbetsmetoder för programutveckling i Azure och hur du bäst utnyttjar tjänsterna i Azure.

Kodexempel för Azure

Azure Marketplace för kod har en växande lista av exempelprogram som Microsoft och Azure-communityt bidragit med.

Webb

Exempel:FixIt

Ett Visual Studio-projekt som medföljer e-boken Building Real-World Cloud Apps with Azure. Koden visar bra arbetsmetoder för molnprogram så som de presenteras i e-boken.

Tekniker som används: Webbplatser, PowerShell-skript för REST-hanterade API:er, lagring (blob-objekt och köer), SQL-databas, Molntjänster

Exempel:Enterprise Pizza - ansluter till webbplatser genom att använda Service Bus

Exemplet visar hur utvecklare kan ansluta en webbplats på Azure-webbplatser till sina lokala företagsprogram som använder Azure Service Bus.

Exempel:PhluffyShuffy

Det här exemplet visar en webbplats som låter användarna överföra flera bilder och få tillbaka en bild som består av alla bilderna i annan ordning. I exemplet används Azure WebJobs SDK för bakgrundsuppgifterna.

Tekniker som används: Webbplatser, ASP.NET MVC, SQL-databas, tabelltjänst, blob-tjänst, kötjänst

Exempel:Flerskiktat .NET-lagringsprogram

Det flerskiktade ASP.NET-webbprogrammet visar hur du kan använda Azure lagringstabeller, köer och blob-objekt.

Flerskiktade appar

Exempel:SiteMonitR

De uppgifter som finns schemalagda i SiteMonitR pingar alla webbplatser i en lista som lagras i Azure-lagring. När information om statusen hos varje plats tas emot skickas ett meddelande till lagringskön. Ett jobb som körs på en webbplats hämtar status för varje plats och sparar informationen i en logg i lagringstabellen. En webb-API-kontroll som finns på Azure-webbplatsen tar emot meddelanden från jobbet när platserna pingas. Webb-API-kontrollen skickar sedan uppdateringar till instrumentpanelen i SiteMonitR via SignalR Hub. Resultatet är ett webbaserat webbplatsövervakningsverktyg.

Tekniker som används: Webbplatser, WebJobs, tabelltjänst, SignalR

Exempel:Flerskiktat .NET-lagringsprogram

Det flerskiktade ASP.NET-webbprogrammet visar hur du kan använda Azure lagringstabeller, köer och blob-objekt.

Hybridappar:

Exempel:Hybridreferensimplementation som använder BizTalk Server, Molntjänster, Service Bus och SQL-databas

Den här referensimplementationen, som baseras på verkliga projekt ledda av CAT (Business Platform Division’s Customer Advisory Team), omfattar en hybridlösning med fullständigt dokumenterad produktionskvalitet, och den visar hur kunder kan utöka sin befintliga BizTalk Server-infrastruktur genom att använda molnet.

Tekniker som används: Molntjänster, Service Bus, SQL-databas, kötjänst, blob-tjänst, BizTalk Server 2010