Skapa och distribuera Azure-appar på Azure

Kom igång med $200 kredit och 12 månader med populära tjänster utan kostnad.

Skapa och distribuera Java-appar i molnet med hjälp av en mängd välbekanta appar och datatjänster

Managed Kubernetes

Azure Kubernetes Service (AKS) erbjuder ett fullständigt hanterat Kubernetes-kluster som du kan använda för att köra Java-baserade appar och andra Docker-containrar. Integrera enkelt med andra Azure-tjänster med hjälp av Open Service Broker for Azure (OSBA).

Virtuella datorer

Använd den Linux-distribution du föredrar, till exempel Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu och Debian, eller Windows Server, och kör din kod med skalbara virtuella Azure-datorer och VM-skalningsuppsättningar.

Web-appar med Java och Spring

Kör din Java-kod på Azure Web Apps – en Linux-baserad, hanterad programplattform med fullständigt stöd för Java SE-baserade appar, Tomcat, Spring och anpassade Docker-containrar.

Utan server

Skapa Java-appar snabbare med Azure Functions. Det är en händelsedriven, serverlös bearbetningsplattform som skalar på begäran och bara debiterar för de resurser du använder.

Global NoSQL-databas

Dra nytta av Azure Cosmos DB – en globalt distribuerad, massivt skalbar NoSQL-databastjänst med flera modeller som är kompatibel med MongoDB och Apache Cassandra.

MySQL, PostgreSQL och SQL som en tjänst

Konfigurera den relationsdatabas du föredrar i molnet med hjälp av tillförlitliga, skalbara och fullständigt hanterade tjänster för MySQL, PostgreSQL och SQL Server.

Säkerhets- och identitetstjänster

Skapa ovanpå Azure-tjänster, däribland säkerhets- och identitetstjänster. Lägg till autentisering i din app med Azure Active Directory och lagra kryptografiska nycklar och andra hemligheter i Azure Key Vault.

Molnverktyg för Java-utvecklare

Azure-plugin-program för Maven

Azure-plugin-program för Maven

Skapa, kör och distribuera din Java-app och dina serverlösa funktioner, och automatisera dem med byggverktygs-plugin-program för Maven.

Visual Studio Code för Java

Visual Studio-kod

Skapa Java- och Spring-appar och distribuera dem till molnet med vårt kostnadsfria, enkla redigeringsprogram med öppen källkod för macOS, Linux och Windows.

Azure-plugin-program för Eclipse och IntelliJ

Azure-plugin-program för Eclipse

Skapa Java-appar och distribuera dem till molnet direkt från din IDE, med plugin-program för Eclipse och IntelliJ.

Java-teknikpartner

Pivotal

Kör dina Java- och Spring-program med Pivotal Cloud Foundry på Azure och Azure Stack i en hybridmiljö som täcker offentliga och privata moln.

Red Hat

Azure ger fullständigt stöd för Red Hat OpenShift-containerprogramplattformen och JBoss Java-programservern.

Azul Systems

Azure har fullständigt stöd för Azul Zulu-certifierade versioner av OpenJDK, med avbildningar tillgängliga från Azure Marketplace.

Används av företag – föredras av utvecklare

Börja utveckla Java-appar för molnet.

Prova Azure kostnadsfritt