Trace Id is missing
Naar hoofdinhoud gaan

Web3

Compileer Web3-oplossingen met vertrouwde Azure-producten, ontwikkelhulpprogramma's en beveiligingsservices.

Web3-toepassingen compileren, starten en schalen

Veel organisaties verkennen hoe Web3 kan helpen bij het oplossen van zakelijke uitdagingen in de praktijk. Of je nu een ontwikkelaar bent die de volgende grote gedecentraliseerde toepassing (dApp) compileert of een bestaande onderneming die een consortium start voor efficiëntere transacties, ontwikkel Web3-oplossingen met een vertrouwde set Azure-producten en -services, Web3-ontwikkelhulpprogramma's en beveiligingsmogelijkheden.

Azure Kubernetes Service (AKS)

Complieer snel Web3-mogelijkheden voor verschillende gebruiksscenario's voor identiteiten met Microsoft Entra geverifieerde ID. Microsoft Entra geverifieerde ID is gebaseerd op open standaarden, automatiseert de verificatie van identiteitsreferenties en maakt interacties met beveiligde privacy mogelijk tussen organisaties en gebruikers. Gebruik de vooraf samengestelde sjablonen van Microsoft Entra geverifieerde ID en opensource-SDK om oplossingen voor controleerbare legitimatiebewijzen te compileren en te implementeren voor onboarding en verificatie van gebruikers.

Azure Kubernetes Service (AKS)

Met Azure Managed Confidential Consortium Framework (preview), een ontwikkelplatform voor beheerde toepassingen dat gebruikmaakt van het opensource-Confidential Consortium Framework, ontwikkel je toepassingen die de berekening centraliseren en een gedecentraliseerde vertrouwensrelatie bieden. Met Azure Managed CCF kunt je stateful apps ontwikkelen met programmeerbare vertrouwelijkheid en hoge integriteit in een vertrouwde uitvoeringsomgeving die mogelijk wordt gemaakt door Azure confidential computing-.

Azure Kubernetes Service (AKS)

Azure confidential ledger biedt een beheerd en gedecentraliseerd grootboek voor gegevensondertekening of -logboeken ondersteund door het blockchain-achtige Confidential Consortium Framework. Behoud de gegevensintegriteit door het voorkomen van ongeoorloofde of onbedoelde wijziging met behulp van manipulatiebestendige opslag. Bescherm jouw data-at-rest, data-in-transit en gegevens die worden gebruikt met beveiligde enclaves in Azure confidential computing met hardwareondersteuning.
Terug naar tabbladen

Compileren met een end-to-end Web3-toepassingsplatform

Ontwikkel met een volledig beheerde blockchainservice

Complieer gedecentraliseerde netwerken en implementeer toepassingen met minder infrastructuurcomplexiteit met Quorum Blockchain Service.

Ondersteun Web3-ontwikkeling met unieke ontwikkelaarsplatforms

Maak Web3-toepassingen met het ecosysteem van hulpprogramma's voor ontwikkelaars van Microsoft, inclusief Visual Studio Code en GitHub.

Complieer met een uitgebreid partnerecosysteem

Kies hoe je je toepassingen van de volgende generatie compileert, beheert en gebruikt met ondersteuning van belangrijke Web3-partners.

Profiteer van uitgebreide betrokkenheid bij Microsoft Research

Verken nieuwe oplossingen voor technologieën zoals zero knowledge proof die de basis zullen vormen van Web3-toepassingen.

Gerelateerde producten

Microsoft Entra geverifieerde ID

Automatiseer de verificatie van identiteitsreferenties en maak interacties met beveiligde privacy mogelijk tussen organisaties en gebruikers.

Azure Managed Confidential Consortium Framework (preview)

Complieer toepassingen die de berekening centraliseren en tegelijkertijd een gedecentraliseerde vertrouwensrelatie bieden.

Azure confidential ledger

Manipulatiebestendig, niet-gestructureerd gegevensarchief dat in vertrouwde uitvoeringsomgevingen (TEE's) wordt gehost en waarvoor cryptografisch verifieerbaar bewijsmateriaal beschikbaar is.

Azure Key Vault

Bescherm cryptografische sleutels en andere geheimen die worden gebruikt door cloud-apps en -services.

Azure Kubernetes Service

Containers implementeren en schalen in beheerde Kubernetes.

Partneroplossingen voor Web3 verkennen

consensys

ConsenSys Quorum Blockchain Service

Volledig beheerde grootboekservice voor het ontwikkelen van blockchaintoepassingen zonder infrastructuur te beheren.

calastone

Calastone DMI-diensten voor fondsen

Cloudoplossingen met gedistribueerde grootboektechnologie voor assetbeheer voor een volledig digitaal operationeel model.

Veelgestelde vragen

  • Microsoft kiest voor een principiële benadering van Web3-ontwikkeling. We zijn op ons best als we een neutraal, ethisch verantwoord platform voor innovatie zijn. Zolang klanten de bedrijfswaarde zien van Web3-scenario's, ondersteunt Microsoft hen met de technologie die ze nodig hebben binnen de grenzen van onze Web3-principes. Dit omvat de Web3-ontwikkelhulpprogramma's en het cloudplatform voor het compileren, lanceren en schalen van Web3-oplossingen, evenals eigen oplossingen zoals Microsoft Entra geverifieerde ID, Azure Managed Confidential Consortium Framework en Azure confidential ledger.

  • Een benadering op basis van gedecentraliseerde identiteit helpt mensen, organisaties en zaken transparant en veilig met elkaar te communiceren in een infrastructuur met vertrouwde identiteit. Personen en organisaties kunnen hun eigen digitale identiteit en referenties beheren.

  • Gebruik Azure Managed Confidential Consortium Framework als je toepassingen met meerdere onderdelen wilt ontwikkelen, met gecentraliseerd rekenproces, gedecentraliseerde vertrouwensrelatie, selectief delen van gegevens, op hardware gebaseerde beveiliging van gegevens in gebruik en een onveranderbaar transactiegrootboek, maar niet over de middelen of expertise beschikt om de ondersteunende infrastructuur op te zetten.

  • Azure confidential ledger is een gedistribueerd grootboek, wat inhoudt dat de bedrijfslogica niet centraal wordt beheerd. Azure confidential ledger maakt gebruik van de mogelijkheden van confidential computing van Azure, die uitsluitend worden uitgevoerd in beveiligde enclaves met hardware-ondersteuning. Kies Azure confidential ledger voor manipulatiebestendige opslag van gegevens in scenario's waarin kritieke metagegevensrecords niet mogen worden gewijzigd en ook voor permanente bescherming tegen manipulatie voor naleving van regelgeving en archiveringsdoeleinden.

  • ConsenSys Quorum Blockchain Service is een beheerde blockchainservice die de infrastructuur biedt die vereist is voor het compileren van een blockchainconsortium. Deze service maakt gebruik van het opensource-Quorum-protocol voor een flexibel, gedecentraliseerd en configureerbaar netwerk. Kies voor Quorum Blockchain Service als je een gedistribueerd blockchainnetwerk met volledige functionaliteit moet implementeren.

Zet de eerste stap op weg naar gedecentraliseerde identiteit

Maak veiligere interacties mogelijk met een gedecentraliseerde id-service op basis van open standaarden die geschikt is voor ondernemingen.

Gedecentraliseerde governance-apps compileren

Meer informatie over Azure Managed Confidential Consortium Framework, een gecentraliseerde rekenservice met gedecentraliseerde vertrouwensrelaties.

Ben je er klaar voor?

Laten we een gratis Azure-account voor je instellen.