Minder Meer

Zelfstudie en handleidingen

Verkennen

Een site-to-site VPN configureren met de wizard Management Portal

In deze zelfstudie wordt u geleid door de stappen voor het maken van een virtueel Azure-netwerk. Wanneer u de zelfstudie hebt voltooid, hebt u een virtueel netwerk waarin u uw Azure-services kunt implementeren.

Overzicht van Azure Virtual Network

Technische bibliotheekhulp om aan de slag te gaan met Virtual Network. Lees meer over netwerkconfiguratie, VPN-apparaten en affiniteitsgroepen voor virtuele netwerken en hoe u netwerkverkeer kunt controleren.

Plannen

Azure-naamomzetting

Lees hoe u deze gerelateerde technologie kunt gebruiken om rechtstreeks met de hostnaam verbinding te maken met virtuele machines en rolexemplaren in een cloudservice via de naamomzettingsservice van Azure.

Azure-schemaverwijzing

Documentatie voor het gebruikte schema in het netwerkconfiguratiebestand, dat u gebruikt om configuratie-instellingen voor Virtual Network op te geven.

Uitleg over de basisprincipes van netwerkbeveiliging

In deze whitepaper wordt een overzicht gegeven van hoe u de ingebouwde en configureerbare beveiligingsfuncties van Azure-netwerken kunt gebruiken.

Beheren

Informatie over het configureren van een virtueel netwerk in de beheerportal

In deze zelfstudie wordt u geleid door de stappen voor het maken van een virtueel netwerk dat is verbonden met uw bedrijfsnetwerk.

Netwerkconfiguratietaken

Procedures voor het maken van een affiniteitsgroep, het importeren van configuratiebestanden, het wijzigen van netwerkeigenschappen en het configureren van uw gateway.