Endring av ressurs-GUID og navn for Blob-lagring Tyskland

Publiseringsdato: 19 november, 2018

Fra og med 1. januar 2019, blir ressurs-GUID-er og navn for Azure Blob-lagring for Tyskland-områder endret. Hvis du har faktureringsrutiner som er avhengige av navn eller ressurs-GUID-er, må du oppdatere dem.

Se følgende tabell for en detaljert oppføring.

Tjenestenavn

Områdenavn

Gammel tjenestetype

Ny tjenestetype

Gammelt ressursnavn

Nytt ressursnavn

Gammel GUID

Ny GUID

Gammelt produktnavn

Nytt produktnavn

Lagring

Tyskland, sentrale

Lagdelt blokkblob

Generell blokkblob v2

Høyfrekvente GRS-skriveoperasjoner

GRS liste og opprette beholder-operasjoner

ec351a9c-ff1d-4169-bd11-ded943eac7cc

61de6ed4-a215-4b1f-908f-46d59bb2f300

Lagdelt blokkblob – Høyfrekvent GRS – Skriveoperasjoner – Tyskland, sentrale

Generell blokkblob v2 – GRS – Liste- og opprett beholder-operasjoner – Tyskland, sentrale

Lagring

Tyskland, sentrale

Lagdelt blokkblob

Generell blokkblob v2

Høyfrekvente LRS-skriveoperasjoner

LRS liste- og opprette beholder-operasjoner

de1e3e75-5bef-4d5e-8a96-74fa206b2a3b

4d04c065-5fd5-4d87-8954-66e4e82c1376

Lagdelt blokkblob – Høyfrekvent LRS – Skriveoperasjoner – Tyskland, sentrale

Generell blokkblob v2 – LRS – Liste- og opprett beholder-operasjoner – Tyskland, sentrale

Lagring

Tyskland, nordøstre

Lagdelt blokkblob

Generell blokkblob v2

Høyfrekvente GRS-skriveoperasjoner

GRS liste og opprette beholder-operasjoner

2e804478-2cd8-4f98-bccb-33b350eca1b3

6ac4aef8-687e-4329-bf25-28d51e3f28c3

Lagdelt blokkblob – Høyfrekvent GRS – Skriveoperasjoner – Tyskland, nordøstre

Generell blokkblob v2 – GRS – Liste- og opprett beholder-operasjoner – Tyskland, nordøstre

Lagring

Tyskland, nordøstre

Lagdelt blokkblob

Generell blokkblob v2

Høyfrekvente LRS-skriveoperasjoner

LRS liste- og opprette beholder-operasjoner

41efd547-8f9f-414d-80e7-c0c6049b151e

807804c0-0ba6-4f1e-a316-007b42778f4f

Lagdelt blokkblob – Høyfrekvent LRS – Skriving – Tyskland, nordøstre

Generell blokkblob v2 – LRS – Liste- og opprett beholder-operasjoner – Tyskland, nordøstre

  • Storage Accounts
  • Services

Relaterte produkter